Ελλάδα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣ (ME ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ )ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΕ ΚΈΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973311152
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Με εκτίμηση
Για την Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.
Στογιάννη Αικατερίνη
Διοικητική Διευθύντρια

2 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 2 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Βορειοανατολική Αγγλία

· Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Gastroenterologists Γαστρεντερολόγοι


Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον Τίτλο Ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν Ειδικός. Ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες οι εφημερίες (On-Calls)

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνονται:
Προετοιμασία του βιογραφικού – Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
· Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρινίσεις.

Μετά τιμής,
Κατερίνα Κοντάλιπου
GlobalMediRec
Τηλ:+30 6934 803930
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
www.globalmedirec.com/jobs/greek-doctors.htm

ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

Ζητούνται Ιατροί Μικροβιολόγοι Βιοπαθολόγοι για τα ιδιωτικά εργαστήρια ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ πού εδρεύουν στην Αρχαία Ολυμπία Ηλείας και στην Ζάκυνθο.
Προσφέρεται άμεση πρόσληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λειτουργίας των εργαστηρίων Πλέσσα Ανδρέα στα τηλέφωνα 6979362377 6983431734 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

Πέντε θέσεις για την ΕΣΑΝ

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση 5 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με επιλογή, ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.
Πρόκειται για την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων των πόρων των
νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.
Οι θέσεις είναι πλήρους ή και αποκλειστικής απασχόλησης με πενταετή θητεία στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝ ΑΕ και αφορούν:
- Διοικητικής Επιστήμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
- Επί των οικονομικών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
- Ιατρός, πλήρους απασχόλησης,
- Πληροφορικής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
- Νομικός Σύμβουλος, πλήρους απασχόλησης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ,
2. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή να κατέχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο ως ισότιμο κατά την ελληνική νομοθεσία τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού. Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικός τίτλος σπουδών, με αντικείμενο σχετικό με τη διοίκηση, τα οικονομικά, την ιατρική, την πληροφορική μονάδων υγείας, τη νομική επιστήμη και συναφούς κατά προτίμηση, με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ.
3. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ανάλογη του τίτλου σπουδών τους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ, τον τομέα της υγείας και το πλαίσιο λειτουργίας του.
4. Nα έχουν άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να διαθέτουν
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
5. Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 2683/1999 και του ν. 3528/2007 όπως ισχύει).


Για την επιλογή των μελων του Εποπτικού Συμβουλίου θα ληφθούν ιδιαίτερα υποψη
τα εξής:

1. Η γνώση και εμπειρία σε συστήματα DRG
2. Η εμπειρία στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων υγείας και επιχειρήσεων.
3. Η εμπειρία στην οικονομική διαχείριση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων και η εξοικείωση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.
4. Η εμπειρία σε στρατηγικό σχεδιασμό.
5. Η επαρκης γνωση τουλάχιστον της αγγλικης η γαλλικης γλωσσας και κάποιας δεύτερης ευρωπαικης γλωσσας, που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με τους ευρωπαικούς και διεθνείς φορείς.


Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με:
1. Την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγατρικών αυτής
2. Την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας με
σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών
3. Τη συμμετοχή καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας
4. Την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση και επιλογή στις θέσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ ΑΕ πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων των αιτήσεων θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους, κατά την οποία θα τηρείται και σχετικό πρακτικό.
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας αξιολογεί τις υποψηφιότητες, καταρτίζει αιτιολογημένο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και τον υποβάλει στον Υπουργό Υγείας.
Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει και διορίζει τους πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Στην αίτηση πρεπει να αναφερονται:
(α) Πλήρη στοιχεία ταυτοτητας (ονοματεπωνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας,
χρονολογία και τόπος γεννησης, καθως και στοιχεία επικοινωνίας).
(β) Η θεση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.
γ) Κάθε αίτηση πρεπει να συνοδεύεται από αναλυτικο βιογραφικο σημείωμα του
υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη των ανωτερω προσόντων 

ΠΗΓΗ:http://healthview.gr/

 

Προκήρυξη Θέσης Ψυχιάτρου στο ΚΕΘΕΑ

Κλικ εδώ

ΙΑΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΗΣΙ

Ζητείται Ιατρός μικροβιολόγος για να εργαστεί σε νησί , 3.000 € μικτά /μηνιαίως , δυνατότητα και για 15μερο ( 1.300 € μικτά )

Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλίας Α.Ε.επιθυμεί την συνεργασία με Ιατρούς, ειδικευμένους ή ανειδίκευτους, για την κάλυψη των εφημεριών του κέντρου. Επικοινωνήστε με την Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου κ Παπακώστα για περαιτέρω πληροφορίες.


Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2410 922110

παιδική κατασκήνωση

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp ενδιαφέρεται για πρόσληψη Ιατρού, για την περίοδο από 02/08/2014 έως και 24/08/2014.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

--
Pitsas Camp - Παιδική Κατασκήνωση
Πρίνος Θάσου, 64010
Τηλ: 25930-71888, Φαξ: 25930-71999
http://www.pitsascamp.gr 

Αναζήτηση προσωπικού για τη θέση Γιατρού

Κλικ εδώ

ΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ “ΑΧΑΙΚΟ ΧΩΡΙΟ” ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/7 ΕΩΣ 30/8/2014. ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΤΡΩΟ ΤΣΑΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 211 7054226, 26910 98140, 6972013270.

Αναζήτηση Ιατρού

Η παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp ενδιαφέρεται για πρόσληψη Ιατρού, για την θερινή περίοδο
(Ιούνιος - Αύγουστος) 2014.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

-

Pitsas Camp - Παιδική Κατασκήνωση
Πρίνος Θάσου, 64010
Τηλ: 25930-71888, Φαξ: 25930-71999
http://www.pitsascamp.gr 

Αγγελία για ιατρό

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ Η’ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΣΙΑΣ: 6973311152 . EMAIL ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

Αγγελία

Ιατρική εταιρεία ζητά ιατρούς ειδικευμένους ή άνευ ειδικότητας για καλοκαιρινή εργασία στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά σε ιδιωτικά ιατρεία, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας και τους χειμερινούς μήνες. Αμοιβή ικανοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας όλες τις ώρες : 6941553423.
Αποστολή βιογραφικών στο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

Συνεντεύξεις Ιατρών στην Αθήνα στις 5-8 Απριλίου για θέσεις εργασίας στην Μ. Ανατολή

Aγαπητοί συνάδελφοι,


Στις 5-8 Απριλίου θα βρίσκεται στην Αθήνα ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος υπηρεσιών υγείας της Μ. Ανατολής το Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group του οποίου είμαστε επίσημοι αντιπρόσωποι για όλην την Ευρώπη για να προσλάβει Έλληνες Ιατρούς για τα νοσοκομεία του.

Για τα νοσοκομεία αυτά ζητούνται Ιατροί με τις ειδικότητες Anesthesia, Cardiology, Lab, Dermatology, Endocrinology, ENT, ER, Gastroenterology, Family Medicine, ICU, Internal Medicine,
Nephrology, Neurology, Nuclear Medicine, Ob/Gyne, Ophthalmology, Pediatrics + Sub Spt, PICU, Pulmonology, Radiology, Rheumatology, General Surgery, Neuro Surgery, Orthopedics, Vascular Surgery, Urology, Sports Medicine με πολύ καλές αμοιβές, παροχές και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον http://www.eurosynapses.eu/index.php/human-resourcesrecruitment/medical/benefits/middle-east

Την ώρα της συνέντευξης θα λάβετε και την επίσημη προσφορά από το νοσοκομείο εφόσον θα περάσετε επιτυχώς την συνέντευξη.

Τα συμβόλαια είναι διετές με αυτόματη ανανέωση και προσαύξηση 5% για κάθε έτος.

Στα νοσοκομεία αυτά δουλεύουν ήδη αρκετοί Έλληνες ιατροί.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Μηνά Αδάμ στο 6984507090 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή επισκευθείτε το website www.eurosynapses.eu


Όλες οι υπηρεσίες μας προς τους συναδέλφους ιατρούς παρέχονται δωρεάν.

Με εκτίμηση
Μηνάς Αδάμ
 

ΑΡΙΣΤΕΑΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Παθολόγοι

Ψυχίατρος

Ενημέρωση

Κατεβάστε

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΖΗΤOYNΤΑΙ ΙΑΤΡΟI (ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – 'Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ-ΡΩΣΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ) ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
ΤΗΛ: 694 269 6134 (11:00Π.Μ - 13:30 Μ.Μ & 18:00 Μ.Μ - 21:00 Μ.Μ)

Αγγελία “Ζητείται Ιατρός”

Από την εταιρεία Ιατρική Φροντίδα Κρήτης – Ιατρική Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, ζητούνται Ιατροί άνευ ειδικότητας ή Γενικοί Ιατροί & Παθολόγοι για την περίοδο Απρίλιο – Οκτώβριο του 2014 με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.
Απαραίτητα προσόντα
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση Γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν),
• Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών,
• Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα.
Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές.
• Φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Άριστες εγκαταστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους εμπειρίας στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή στο φαξ: 28970-24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6944542574 με τον κ. Αθανάσιο Διαμαντάκη.

Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας.

Για το Πρόγραμμα:

Τι είναι το Voucher Κατάρτισης;

Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία.

Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.

Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος;

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 15,6 εκατ. €.

Από πού χρηματοδοτείται;

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας.

Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει;

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Δευτέρα 09/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.

Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2015.

Για τους ωφελούμενους:

Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος;

Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πώς μπορούν να αποκτήσουν το voucher κατάρτισης;

Περισσότερα...

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Δεκέμβριος 2014
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Θέσεις εργασίας Ελλάδα