ΠΦΣ-ΦΣΛ

Πώς βλέπει ο γερμανικός “ΠΦΣ” τις επερχόμενες αλλαγές στο ελληνικό φαρμακείο;

\r\n Πώς βλέπει ο γερμανικός

\r\n

\r\n «Απόσταση» από τις απαιτήσεις των δανειστών σε ότι αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο χώρο του ελληνικού φαρμακείου, παίρνει ο ABDA.

\r\n

\r\n Σε ερώτηση που απηύθυνε στο επίσημο συνδικαλιστικό όργανο των Γερμανών φαρμακοποιών, το farmakopoioi.blogspot, για τα μέτρα που δρομολογούνται στη βάση του λεγόμενου 3ου μνημονίου και αφορούν το άνοιγμα του φαρμακευτικού επαγγέλματος, καθώς και την απελευθέρωση του δικτύου διανομής των μη συνταγογραφούμενων και μη αποζημιούμενων φαρμάκων, το γραφείο τύπου της ABDA απάντησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει και δεν δύναται να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των κρατών-μελών σε θέματα φαρμακειών, γιατί κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ακόμη, τόνισε ότι η μόνη αρμόδια για μεταρρυθμίσεις σε θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης είναι η ίδια η χώρα και πως τον πρώτο λόγο σε αλλαγές έχουν τα συνδικαλιστικά όργανα των επαγγελμάτων, αφού είναι συνεργάτες της πολιτείας. Τέλος, υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαταράσσεται το «αυτοδιοίκητο» των επαγγελμάτων υγείας.

\r\n

\r\n shutterstock_102268042Το ακριβές ερώτημα που διατύπωσε το farmakopoioi.blogspot ήταν το εξής: «Ως Έλληνες φαρμακοποιοί δεχόμαστε συνεχή πόλεμο λόγω της κρίσης στην Ελλάδα. Η πρόσφατη συμφωνία με την τρόικα αγγίζει το ιδιοκτησιακό μας καθεστώς και τα Μη Αποζημιούμενα Φάρμακα. Ποια η γνώμη σας και αν πιστεύετε ότι αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας ή/και στη μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών».

\r\n

\r\n Η απάντηση της ABDA ήταν αναλυτικά ήταν η ακόλουθη:

\r\n

\r\n ΠΡΟΛΟΓΟΣ

\r\n

\r\n Τα φαρμακεία στη Γερμανία είναι αρμόδια για την φαρμακευτικής φροντίδα και περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο. Το σύστημα εφημεριών και διανυκτερεύσεων – όπως ορίζεται από τους τοπικούς συλλόγους – εξασφαλίζει την γεωγραφικά ορθή κάλυψη του πληθυσμού καθ’ όλο το 24ωρο.

\r\n

\r\n Οι ιδιοκτήτες φαρμακοποιοί φέρουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες υγείας ιδιαίτερη ευθύνη. Τα φαρμακεία και η περίθαλψη που προσφέρουν στο σύνολο της, υπόκεινται σε νομοθετικά ρυθμισμένα υψηλά πρότυπα. Αυτή είναι μια αρχή που θα πρέπει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποτελεί ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.

\r\n

\r\n 1. Ενότητα μέσω ποικιλομορφίας – διατήρηση της αρχής του αυτοπροσδιορισμού

\r\n

\r\n Σε πολλούς πολιτικούς τομείς τα κράτη μέλη της ΕΕ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Κάτι που λειτουργεί σε ένα κράτος-μέλος σε κάποιο άλλο μπορεί να μην λειτουργικό ή ακόμη και να έχει αρνητικές επιπτώσεις διότι διαφέρουν σημαντικά τα νομικά πλαίσια καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μεταξύ των διαφόρων κρατών.

\r\n

\r\n Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας να ελέγχονται αυστηρά ως προς την συμβατότητα τους με βάση την αρχή του αυτοπροσδιορισμού. Θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να σταθμίζεται προσεκτικά αν υπάρχει ανάγκη ρυθμίσεων καθώς και το ποιες είναι αυτές.

\r\n

\r\n Ευρώπη σημαίνει ποικιλομορφία και όχι ομοιομορφία. Η αρχή του αυτοπροσδιοριμού θα πρέπει γι’ αυτό το λόγο να ενισχύεται και να γίνεται από όλους σεβαστή.

\r\n

\r\n 2. Η διαφορετικότητα των συστημάτων υγείας των κρατών-μελών θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να γίνεται σεβαστή.

\r\n

\r\n Τα συστήματα υγείας των κρατών-μελών διαμορφώθηκαν βάση των ιδιαίτερων αναγκών τους και διαφέρουν μεταξύ τους σε βασικά σημεία. Αυτό αφορά τόσο τον τρόπο χρηματοδότησής τους όσο και την οργάνωση και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

\r\n

\r\n Η διαχείριση και οργάνωση του συστήματος υγείας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί βάση της σύμβασης απλώς να προσφέρει καθοδήγηση στην πολιτική που εφαρμόζει το κάθε κράτος-μέλος. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα η ΕΕ στις νομοθετικές ρυθμίσεις για το σύστημα υγείας διαφόρων κρατών-μελών.

\r\n

\r\n Αυτό έχει επιπτώσεις και στον τομέα των φαρμακείων. Τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν προσπαθεί πολύ συχνά με νομοθετικές παρεμβάσεις να ρυθμίσει θέματα που αφορούν τον χώρο των φαρμακείων. Κατ’ αυτό τον τρόπο παράνομα παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών-μελών να αυτοπροσδιορίσουν και να ρυθμίσουν τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του συστήματος υγείας του κράτους τους.

\r\n

\r\n Αυτό το δικαίωμα των κρατών στον αυτοπροσδιορισμό και την διαφορετικότητα του συστήματος υγείας με βάση της ανάγκες του εκάστοτε κράτους, θα πρέπει να προστατευτεί και να μην θίγεται.

\r\n

\r\n Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην συμμόρφωση με την αρχή απαγόρευσης της εναρμόνισης.

\r\n

\r\n 3. Προώθηση ελεύθερων επαγγελμάτων – Όχι στην αποδυνάμωσή τους μέσω απορύθμισης

\r\n

\r\n shutterstock_110402219Εντός της Κομισιόν υπάρχουν διάφορες τάσεις για την διαχείριση των ελεύθερων επαγγελμάτων. Αντιπαρατίθενται η τάση για προώθηση τους από την μια με την τάση για απορύθμιση τους από την άλλη. Για μια μακροπρόθεσμα αποτελεσματική προώθηση των ελεύθερων επαγγελμάτων και την εξασφάλιση της σημασίας και της αναγκαιότητάς τους για την Ευρωπαϊκή οικονομία, απαιτείται και είναι αναγκαία μια συνεπής ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε επαγγέλματος καθώς και τις καθιερωμένες δομές του.

\r\n

\r\n Θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι τόσο οι οικονομικές όσο και οι ποιοτικές δομές (όπως διαμορφώθηκαν λόγω των αναγκών του εκάστοτε κράτους) αποτελούν τη βάση για εμπιστοσύνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες του κάθε επαγγέλματος, και δεν θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια από κάποιους να παρεμβαίνουν προσπαθώντας με νομοθετήματα να τις αλλάξουν εν μια νυχτί.

\r\n

\r\n Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2003 έχει ορίσει τις βασικές πτυχές των ελεύθερων επαγγελμάτων. Πέρα από αυτό κάποια κράτη έχουν καταρτίσει χάρτη ελεύθερων επαγγελμάτων. Στα ελεύθερα επαγγέλματα στη Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες όπως Γαλλία, Αυστρία, έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα αυτοδιοίκησης μέσω των συλλόγων είναι απόλυτα αποτελεσματικό.

\r\n

\r\n Μέσω αυτού του μη γραφειοκρατικού και πρακτικού συστήματος τα ελεύθερα επαγγέλματα απολαμβάνουν και υπάρχουν βάση της επικουρικότητας και απαλλάσσουν το κράτος, καθώς νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αποφάσεις βάση τεχνικής και ουσιαστικής εμπειρογνωμοσύνης -πάντα βάση νομοθεσίας.

\r\n

\r\n Επιθέσεις στο δικαίωμα αυτοδιαχείρισης και της ελευθερίας άσκησης των επαγγελμάτων υγείας τα αποδυναμώνουν αντί να τα ισχυροποιούν. Αντί για την απορύθμιση τους απαιτείται και είναι αναγκαία η σωστή ρύθμισή τους προκειμένου να εξασφαλίζεται διαχρονικά η ασφάλεια των ασθενών και η σωστή διαχείριση της πρόσβασης στο φάρμακο.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Πρώτο μέτωπο μετά τη συμφωνία: Κατεβάζουν ρολά οι φαρμακοποιοί! Κλειστά τα φαρμακεία στις 15 Ιουλίου

\r\n Πρώτο μέτωπο μετά τη συμφωνία: Κατεβάζουν ρολά οι φαρμακοποιοί! Κλειστά τα φαρμακεία στις 15 Ιουλίου

\r\n

\r\n Γράφει: Λαυρέντης Νεκτάριος
\r\n Σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15 Ιουλίου προχωρούν οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας μετά από απόφαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στις αποφάσεις δανειστών και κυβέρνησης που οδηγούν στην διάλυση της φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως λένε καθώς θεωρούν:

\r\n

\r\n • τα φαρμακεία απλές εμπορικές επιχειρήσεις,
\r\n • την υγεία εμπορεύσιμο αγαθό
\r\n • και το φάρμακο κοινό καταναλωτικό προϊόν .

\r\n

\r\n «Οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να στηρίζουν τον Έλληνα ασφαλισμένο παρέχοντας πίστωση στον ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτώντας από το υστέρημα τους την χρεωκοπημένη κοινωνική ασφάλιση, την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση, βαδίζοντας στα χνάρια της προηγούμενης, υποκύπτει στις απαιτήσεις των μεγάλων συμφερόντων και των δανειστών» σημειώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

\r\n

\r\n Οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών αναφέρουν χαρακτηριστικά:
\r\n • Είναι περίεργο να επιχειρούν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα μέτρα που δεν ισχύουν ούτε στη Γερμανία.
\r\n • Είναι τουλάχιστον ύποπτο να επιχειρείται να αφανισθεί το φαρμακείο της γειτονιάς και των ακριτικών περιοχών.
\r\n • Είναι απαράδεκτο να αντικαθίσταται ο επιστήμονας φαρμακοποιός και το φαρμακείο από απρόσωπα και ανέλεγκτα καταστήματα λιανικής με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.

\r\n

\r\n Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ημέρα της απεργίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου φαρμακευτικού Συλλόγου, με θέμα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια «στην διάλυση του φαρμακευτικού ιστού της χώρας» τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

Πυρετός συσκέψεων των φορέων του φαρμάκου για να διασφαλιστεί η επάρκεια

\r\n

\r\n

\r\n Σήμερα στις 10.15 το πρωί συνάντηση με τον υπουργό Υγείας και αμέσως μετά στις 12.30 το μεσημέρι με τον γενικό γραμματέα, Ι. Μπασκόζο θα έχει το προεδρείο του ΠΦΣ στην διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα που έχουν σχέση με την διακίνηση, την διάθεση και την επάρκεια των φαρμάκων. Εξάλλου, ήταν να πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στα γραφεία του ΠΦΣ ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων του φαρμάκου με αντικείμενο την διασφάλιση της ομαλότητας της αγοράς. Αλλά όπως ανακοινώθηκε, η σύσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή αύριο στο γραφείο του υπουργού Υγείας στην Αριστιτέλους.
\r\n
\r\n
\r\n Μαρία Τσιλιμιγκάκη
\r\n
\r\n Θετικός είναι ο απολογισμός των συναντήσεων αντιπροσωπείας του ΠΦΣ αποτελούμενης από τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λουράντο , τους αντιπροέδρους κ.κ. Απόστολο Βαλτά και Ανδρέα Σοφιανόπουλο και το μέλος κ. Θανάση Παπαθανάση, με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, την αναπληρώτρια υπουργό οικονομικών κυρία Νάντια Βαλαβάνη και τον ομόλογο της κύριο Δημήτρη Μάρδα.
\r\n
\r\n Στην συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώθηκε η θέληση του, για την άμεση ανάγκη πληρωμής των φαρμακοποιών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς.
\r\n
\r\n Ακολούθησε συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη η οποία δήλωσε πως οι επιταγές των φαρμακοποιών θα θεωρούνται πληρωτέες άμα τη εμφανίσει όταν σταματήσει το capital control και όχι με το άνοιγμα των τραπεζών.
\r\n
\r\n Τα μέλη του ΔΣ του ΠΦΣ επισκέφτηκαν και τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα ο οποίος συμφώνησε με την αναγκαιότητα πληρωμής των φαρμακείων από κονδύλια των ασφαλιστικών ταμείων.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Πληρωμή με μετρητά για να παραδόσουν παραγγελίες οι φαρμακαποθήκες

\r\n

\r\n

\r\n Καταγγελίες Λουράντου

\r\n

\r\n Αθήνα

\r\n

\r\n Τοις μετρητοίς ζητούν να πληρωθούν ιδιωτικές φαρμακαποθήκες προκειμένου να παραδώσουν παραγγελίες στα φαρμακεία, σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κωνσταντίνου Λουράντου.

\r\n

\r\n Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ «ορισμένες ιδιωτικές φαρμακαποθήκες απαιτούν μετρητά για τις παραγγελίες από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι εργάζονται στο πάγκο εξυπηρετώντας ασφαλισμένους και ασθενείς».

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί ζητούν από τον υπουργό Υγείας, Παναγιώτη Κουρουμπλή να προφυλάξει την φαρμακευτική αγορά, «γιατί το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα» καταλήγει η ανακοίνωση.

\r\n

\r\n Μαίρη Μπιμπή
\r\n health.in.gr 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Καλά τα νέα για τους φαρμακοποιούς, μείωση κατά 0,5% στον ΦΠΑ των φαρμάκων αλλά θα μας τα πάρουν από αλλού...

\r\n

\r\n

\r\n Η κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση των θεσμών για απελευθέρωση της αγοράς των φαρμακείων, ενώ απορρίφθηκε επίσης η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά και οι απελευθερώσεις γάλακτος και αρτοποιείων... Στις προτάσεις που παρουσίασε χθες με σχετική επιτυχία στους θεσμούς ο πρωθυπουργός και τις οποίες οφείλει να φέρει σύντομα προς ψήφιση στην Βουλή, ξεχωρίζουν λίγα μέτρα και για την Υγεία...

\r\n

\r\n της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

\r\n

\r\n Συγκεκριμένα, ο συντελεστής ΦΠΑ στα φάρμακα μειώνεται από 6,5% στο 6%.
\r\n
\r\n Όσο για την πάταξη των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων, την πτώση των τιμών των προϊόντων και τη συνακόλουθη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, προτάθηκαν τα εξής:
\r\n
\r\n Πρωτοβουλίες για τη μείωση του διοικητικού κόστους, την προώθηση των εξαγωγών, και την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των επιχειρήσεων σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς.
\r\n
\r\n Προτάθηκαν επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλειστές αγορές, απορρίπτοντας την προσέγγιση των θεσμών για την εφαρμογή των "υπολοίπων" του προηγούμενου προγράμματος σε σχέση με την απελευθέρωση της αγοράς του γάλακτος, των αρτοποιείων, των φαρμακείων και την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
\r\n
\r\n Πάντως αυξάνονται οι εισφορές των συνταξιούχων για τις παροχές υγείας ενώ αυξάνονται και οι τιμές στα περισσότερα τρόφιμα με την αύξσηη του ΦΠΑ...
\r\n
\r\n Κοινοτικές πηγές εξάλλου αναφέρουν ότι οι εταίροι μας, ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση οι μεταρρυθμίσεις να περάσουν από έγκριση του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δύσκολο, καθώς πρόκειται για μέτρα της τάξεως των 8 δις με πρωτοφανείς φοροεπιδρομές τα οποία οι μεν κυρίες Μέρκελ και Λαγκάρντ θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα "θέλω" τους, οι δε παράγοντες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (ή κάποιοι εξ αυτών) τα θεωρούν "σκληρά" και ετοιμάζονται να τα απορρίψουν... 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

Οι φαρμακοποιοί ζητούν να συμμετέχουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

\r\n

\r\n

\r\n Πρόταση για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για υπηρεσίες που ήδη παρέχουν, κατέθεσε την Τρίτη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και στον συντονιστή της Ομάδας Εργασίας για την ΠΦΥ καθηγητή Αλέξη Μπένο.
\r\n Όπως αναφέρεται στην πρόταση, «η Ελλάδα αριθμεί 9880 φαρμακεία που βρίσκονται απ΄ άκρου εις άκρον σε ολόκληρη σε ολόκληρη την χώρα και μπορούν κάλλιστα να στηρίξουν το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας». Και σημειώνουν: οι υπηρεσίες και οι παροχές που θα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από αυτά αφορούν θέματα που θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές που παρατηρούνται σε χώρες του εξωτερικού και χρησιμοποιούν το φαρμακείο για την επίτευξη στόχων πρόληψης ασθενειών στην κοινότητα, αντιμετώπισης απλών περιστατικών, επίβλεψης και καθοδήγησης της αυτοθεραπείας, ελέγχου της ορθής χρήσης των φαρμάκων, της συμμόρφωσης των ασθενών και της αποτελεσματικότητας της αγωγής.
\r\n Παράλληλα, τονίζουν ότι στο φαρμακείο υλοποιούνται πράξεις που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας και επίτευξης στόχων και πρακτικών εθνικών και διεθνών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αντικείμενα και οι πιστοποιήσεις για τις υπηρεσίες αυτές καθορίζονται με τη συμμετοχή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ελέγχονται από αυτόν για την εφαρμογή τους.
\r\n Έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις από τους φαρμακοποιούς στα πλαίσια της κοινότητας μειώνουν την επιβάρυνση για άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας κατά 29%, και έως 25% για το σύνολο του συστήματος υγείας (Pharmaceutical Group of the European Union, 2012). Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση αποτελούν πεδίο εφαρμογής και ανάπτυξης της έννοιας της «διαχείρισης των φαρμάκων» από τους φαρμακοποιούς».
\r\n Επομένως, καταλήγει ο ΠΦΣ, «θεωρούμε ότι το Φαρμακείο μπορεί να συνεισφέρει στον σκοπό αυτό, θεσπίζοντας συγκεκριμένες κοστολογημένες υπηρεσίες , προληπτικού ή και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Oι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο την υπερωριακή απασχόληση όσο και τις αποζημιώσεις των φαρμακοποιών για εξειδικευμένες υπηρεσίες που πιστοποιημένα παρέχουν στους ασθενείς στα φαρμακεία αποσυμφορώντας το σύστημα υγείας, εξοικονομώντας πόρους, κατευθύνοντας τους ασθενείς στις κατάλληλες δομές υγείας όταν απαιτείται και προάγοντας την πρόληψη και την αγωγή υγείας».
\r\n Οι φαρμακοποιοί -διευκρινίζει- μπορούν να πιστοποιούνται από τον ΠΦΣ, ο οποίος διαπραγματεύεται και το ύψος των αποζημιώσεων με τους φορείς που θα καθορίσει το Υπουργείο Υγείας. Ενδεικτικά περιγράφονται υπηρεσίες που προσφέρονται είτε μεμονωμένα είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα.
\r\n • Υπηρεσίες βελτιστοποίησης χρήσης φαρμάκων
\r\n • Υποστήριξη και εκπαίδευση ασθενών στη χρήση συσκευών φαρμάκων για ΧΑΠ
\r\n • Συνεργασία με την ομάδα υγείας στη θεραπευτική ασθενών χρόνιου πόνου, ρευματολογικών παθήσεων, ψυχικής υγείας, αιματολογίας, αντιπηκτικής αγωγής, καρδιακών ανεπαρκειών.
\r\n • Πρόληψη και αντιμετώπιση διαβήτη,
\r\n • Υποστήριξη ασθενών στο σπίτι
\r\n • Υποστήριξη πρόληψης και υγιούς διαβίωσης
\r\n • Απεξάρτηση από το αλκοόλ
\r\n • Διακοπή καπνίσματος, έλεγχος βάρους
\r\n • Πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος
\r\n • Εποχιακός αντιγριπικός εμβολιασμός
\r\n • Απλοί διαγνωστικοί έλεγχοι
\r\n • Αντιμετώπιση ελαφρών περιστατικών ως εναλλακτική λύση της πρόσβασης στο γενικό ιατρό ή στα εξωτερικά ιατρεία. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

Ρήξη μεταξύ φαρμακοποιών και νοσοκομειακών γιατρών προκαλούν οι αλλαγές στα ΜΗΣΥΦΑ

\r\n Ρήξη μεταξύ φαρμακοποιών και νοσοκομειακών γιατρών προκαλούν οι αλλαγές στα ΜΗΣΥΦΑ

\r\n

\r\n Σκληρή στάση απέναντι στους φαρμακοποιούς, επιδεικνύουν οι νοσοκομειακοί γιατροί στο θέμα των αλλαγών στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ).
\r\n Στη γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) ανακοινώθηκε το Σάββατο ότι οι φαρμακοποιοί θα ζητήσουν πανελλαδική διάσκεψη όλων των υγειονομικών.
\r\n Η πρόταση απαντήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) Δημήτρη Βαρνάβα (φωτό αριστερά).
\r\n Καταλογίζει στους φαρμακοποιούς το κίνητρο του κέρδους και τους καταγγέλλει για “αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος”, καθώς χορηγούν συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή!
\r\n Το σχόλιο του προέδρου της ΟΕΝΓΕ έχει ως εξής:
\r\n “Αλήθεια, τι θα απαντήσουν οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών εάν στη συνδιάσκεψη ερωτηθούν για εκείνη την παράπλευρη κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ, της οποία ο τζίρος είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
\r\n Εννοούμε τα φάρμακα που οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί χορηγούν χωρίς ιατρική συνταγή, αντιποιούμενοι το ιατρικό επάγγελμα.
\r\n Πριν λίγες μέρες, η ίδια ερώτηση υποβλήθηκε από δημοσιογράφους στον κ. Λουράντο. Εκείνος εκνευρίστηκε και τους επέκρινε αυστηρά, διότι προφανώς πρόκειται για απαγορευμένη ερώτηση.
\r\n Ας μην περιμένουν συνεπώς οι φαρμακοποιοί σοβαρές κοινωνικές συμμαχίες στα αιτήματά τους, όταν ως σημείο ενδιαφέροντος έχουν τον τζίρο και τα κέρδη τους και δεν αναζητούν με τους άλλους κλάδους υγειονομικών σημεία έντιμης συνεργασίας”.
\r\n Επάλξεις
\r\n Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του ΠΦΣ και του προέδρου του Κωνσταντίνου Λουράντου (φωτό δεξιά), η οποία ανέφερε τα εξής:
\r\n “Παραμένουμε στις επάλξεις έτοιμοι για κινητοποιήσεις στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της. Ο κλάδος των φαρμακοποιών έχει εξεγερθεί.
\r\n Η γενική συνέλευση του ΠΦΣ εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο για την προκήρυξη άμεσης κινητοποίησης όποτε χρειαστεί, ενώ σε ψήφισμα της ζητά, μεταξύ άλλων, από την κυβέρνηση:
\r\n Τη μη απελευθέρωση των σημείων πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ. Τη μη αύξηση της τιμής τους και την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική ασφυξία των φαρμακείων και η επιτεινόμενη αβεβαιότητα στην λειτουργία τους, που προέρχεται από την καθυστέρηση των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ.
\r\n Επίσης, αποφασίστηκε η διοργάνωση πανελλαδικής συνδιάσκεψης με συστράτευση των υγειονομικών και κοινωνικών φορέων από ολόκληρη την Ελλάδα.
\r\n Οι φαρμακοποιοί θα αντιδράσουν ακόμη πιο δυναμικά. Η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί όπως το θέμα της πολυϊδιοκτησίας, του ωραρίου και τα άλλα μνημονικά μέτρα που απορρύθμισαν τη λειτουργία του κλάδου, χωρίς να προσφέρουν τίποτα θετικό στη φαρμακευτική περίθαλψη”.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

\r\n

ΜΥΣΥΦΑ: Βροντερό «όχι» των φαρμακοποιών στην απελευθέρωση & με τη «βούλα» του ΠΟΥ

\r\n ΜΥΣΥΦΑ: Βροντερό «όχι» των φαρμακοποιών στην απελευθέρωση & με τη «βούλα» του ΠΟΥ

\r\n

\r\n Αποφασισμένοι να φθάσουν στα άκρα είναι οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι βλέπουν για ακόμη μία φορά να διακυβεύονται βασικά κεκτημένα και να κινδυνεύει το μέλλον τους.
\r\n Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου
\r\n Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία που πραγματοποιούν σήμερα οι φαρμακοποιοί σε όλη την χώρα αποτελεί μόνο την αρχή, όπως τονίζουν τα θεσμικά τους όργανα, τα οποία έχουν ανακοινώσει ότι στη Γενική τους Συνέλευση το Σάββατο είναι πολύ πιθανό να λάβουν αποφάσεις για ακόμη πιο γενικευμένες και δυναμικές κινητοποιήσεις.
\r\n Στις 11 το πρωί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου, στη συνέχεια το προεδρείο του ΠΦΣ θα επισκεφθεί το υπουργείο Υγείας με στόχο να συναντήσει την πολιτική ηγεσία, ενώ λίγο αργότερα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου θα έχουν επικοινωνία με την πρόεδρο της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
\r\n Η απελευθέρωση των ΜΥΣΥΦΑ αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου για τους φαρμακοποιούς και φυσικά η απεργία γίνεται κατ' εξοχήν για το λόγο αυτό, ωστόσο στις παρυφές των αιτημάτων τους βρίσκονται πάντα και άλλες σημαντικές διεκδικήσεις, όπως ωράριο, ιδιοκτησιακό καθεστώς και μειώσεις φαρμάκων.
\r\n Οι φαρμακοποιοί καταγγέλλουν τον εμπαιγμό που υφίστανται τα τελευταία πέντε χρόνια με προτάσεις και μέτρα που τελικά επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο και οδηγούν στην υπερκερδοφορία μεγάλων καταστημάτων λιανικής.
\r\n «Είναι θέμα δημόσιας υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, συμπληρώνοντας πως «στη Σουηδία και την Κύπρο γέμισαν τα νοσοκομεία από ασθενείς λόγω των παρενεργειών αυτών των φαρμάκων από την αλόγιστη χρήση τους, αμέσως μόλις απελευθερώθηκαν τα κανάλια διανομής τους». Όπως τονίζουν οι φαρμακοποιοί, οι τιμές στην Ελλάδα για τα φάρμακα αυτά είναι οι χαμηλότερες απ' οτι στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διανομής τους θα επιφέρει αυξήσεις, ωφελώντας συγκεκριμένες ομάδες μεγάλων συμφερόντων και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους.
\r\n Η ΕΦΕΧ στο πλευρό των φαρμακοποιών
\r\n Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι και η Εταιρεία Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, υποστηρίζει πως τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. είναι φαρμακευτικά σκευάσματα και, ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγούνται διά χειρός φαρμακοποιού από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και μόνο. Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ) αριθμεί 20 μέλη που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην έρευνα, παρασκευή και διανομή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., διαιτητικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ομοιοπαθητικών και ιατρικών συσκευών.
\r\n Η λίστα που ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας
\r\n Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας διατρανώνει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περισώσει ό,τι περισσότερο μπορεί από το χώρο των φαρμακοποιών, μετά τις νέες απαιτήσεις των δανειστών, που μιλούν για απελευθέρωση των ΜΥΣΥΦΑ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι αναμένεται να μειωθεί η λίστα των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων και ότι θα υπάρξει διαχωρισμός των φαρμάκων από τα μη φάρμακα. Επίσης, σε σημεία όπου θα διακινούνται ΜΥΣΥΦΑ, η σκέψη του υπουργείου Υγείας είναι να τοποθετήσει φαρμακοποιούς προκειμένου να ενημερώνει το κοινό για τα σκευάσματα αυτά.
\r\n Εξάλλου και ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, προσερχόμενος σε συνάντηση με εκπροσώπους των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης, στο κτίριο της 3ης και 4ης ΥΠΕ, στην πλατεία Αριστοτέλους χθες, Τρίτη, κατέστησε σαφές, πως «Ό,τι συνταγογραφείται δεν υπάρχει καμία συζήτηση να πωλείται στα σούπερ μάρκετ».
\r\n Σύμφωνα με τον υπουργό, το αρχικό αίτημα των Θεσμών ήταν να πωλούνται όλα τα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ αλλά αυτό αποκλείστηκε.
\r\n Ο κ. Κουρουμπλής διευκρίνισε ότι το θέμα έχει ανακύψει για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, λόγω των Θεσμών «οι οποίοι έχουν εμμονές δυστυχώς, οι οποίες δεν εξηγούνται», καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα έχει 11.500 σημεία πώλησής τους και «δεν υπάρχει πρόβλημα στο θέμα του ανταγωνισμού».
\r\n Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η πρόταση για τα ΜΗΣΥΦΑ δεν είναι θέση της κυβέρνησης αλλά προέκυψε ως πρόταση προς συζήτηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς.
\r\n «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Υπάρχει όμως μια εμμονή», σημείωσε ο κ. Κουρουμπλής.
\r\n Ο ΠΟΥ επιβεβαιώνει ότι η απελευθέρωση δεν ωφελεί...
\r\n Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την περίφημη έκθεση του ΠΟΥ, την οποία επικαλείται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και την οποία έχει ήδη καταθέσει στους δανειστές, προκύπτει ότι η απελευθέρωση της φαρμακευτικής αγοράς οδηγεί σε χειρότερη φαρμακευτική περίθαλψη δυσχέρεια και ανισότητα στην πρόσβαση.
\r\n Ένας από τους στόχους για τους οποίους δηλώνεται πως επιδιώκεται η απελευθέρωση, αποτελεί η καλύτερη πρόσβαση στο φάρμακο και οι φθηνότερες τιμές λιανικής. Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως αυτές οι προσδοκίες δεν επιτυγχάνονται, ενώ η απελευθέρωση έχει και συνέπειες, όπως η άνιση κατανομή φαρμακείων, η κυριαρχία συμφερόντων και η οικονομική πίεση να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του φαρμακείου προς εμπορικότερη κατεύθυνση αντί αυτής της υγείας. Η μελέτη μάλιστα επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά το σκεπτικό πως οι ρυθμίσεις αποτελούν πλαίσιο εξασφάλισης της Δημόσιας Υγείας
\r\n Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όπως αποτυπώνονται από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς:
\r\n - Οι χώρες με ρυθμίσεις που αφορούν την κατανομή των φαρμακείων έχουν επιτύχει καλύτερη πρόσβαση (access) του πληθυσμού στο φάρμακο. Εμφανίζεται ομοιογενής κατανομή και δεν υπάρχουν περιοχές χωρίς φαρμακεία. Αντίθετα, σε χώρες που επιλέχθηκε η απελευθέρωση (π.χ. Νορβηγία, Σουηδία), αυτή οδήγησε σε συσσώρευση (clustering) σε αστικά κέντρα και μάλιστα ειδικά σε εμπορικές περιοχές αυτών (που ήδη εξυπηρετούνταν), αφήνοντας άλλες παντελώς ακάλυπτες.
\r\n - Στις χώρες στις οποίες δεν υπήρχε ιδιοκτησιακό καθεστώς, η δημιουργία αλυσίδων και η ιδιοκτησία τους από εξωτερικούς παράγοντες επηρέασε τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου, καθώς η δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων γινόταν με κριτήριο την κερδοφορία, τη μείωση του κόστους ή το αν ελέγχονταν από τον όμιλο (predominantly available) που κατείχε και τα φαρμακεία, με αποτέλεσμα φάρμακα που δεν πληρούσαν αυτά τα κριτήρια να μην είναι άμεσα διαθέσιμα στους ασθενείς (not held in stock for profit reasons) και η διαθεσιμότητα να περιορίζεται σε όσα είχαν μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα.
\r\n - Στις χώρες με κανόνες στη δραστηριότητα των φαρμακείων παρατηρήθηκε έμφαση στον επιστημονικό χαρακτήρα. Στην Ισπανία, 1 στους 3 ασθενείς που πηγαίνουν στο φαρμακείο για να προμηθευτούν ΜηΣυΦα φεύγουν χωρίς να αγοράσουν τίποτα (καθώς ο φαρμακοποιός έκρινε πως δεν τα είχαν ανάγκη!)
\r\n Δεν υπήρξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν καλύτερη οικονομική αποδοτικότητα ή εξοικονόμηση πόρων από τα φαρμακεία στις χώρες με απελευθερωμένα συστήματα. Δεν υπήρξαν ευρήματα που να συνδέουν την απελευθέρωση με μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
\r\n Δεν αυξάνεται ο ανταγωνισμός μετά την απελευθέρωση, καθώς η έλευση των αλυσίδων δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις. Σημειώνεται μάλιστα πως η επιδίωξη εισόδου στην αγορά των φαρμακείων γίνεται για να διασφαλιστούν συμφέροντα που αφορούν υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων στο χώρο του φαρμάκου.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.onmed.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΜΗΣΥΦΑ: Δείτε πόσο πωλούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη τα φάρμακα χωρίς συνταγή!

\r\n ΜΗΣΥΦΑ: Δείτε πόσο πωλούνται σε Ελλάδα και Ευρώπη τα φάρμακα χωρίς συνταγή!

\r\n

\r\n Το μέτωπο της κυβέρνησης με τους φαρμακοποιούς έχει ανοίξει για τα καλά μετά την πρόθεση της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου, να δώσει …βορά στους Ευρωπαίους δανειστές μας τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ώστε να πωλούνται και εκτός φαρμακείων.

\r\n

\r\n Οι δανειστές και οι θεσμοί μπορεί να ικανοποιήθηκαν με αυτή τη μικρή παράμετρο… παραχώρησης (και μόνο με αυτή όπως φαίνεται), η ίδια παράμετρος όμως έκανε τους φαρμακοποιούς να στραφούν εναντίον της κυβέρνησης της Αριστεράς που μέχρι πρόσφατα στήριζαν.

\r\n

\r\n Και το ζήτημα είναι αν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) δοθούν προς πώληση στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές τους θα μειωθούν;
\r\n Σε άλλες χώρες της Ευρώπης πάντως η εμπειρία έδειξε άλλο πράγμα, παρότι και η τρόικα καιρό τώρα πίεζε για να πωλούνται και εκτός φαρμακείων.

\r\n

\r\n Δείτε τις διαφορές στις τιμές σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης όπου τα ΜΗΣΥΦΑ διατίθενται και εκτός φαρμακείων, με βάση τη σύγκριση τιμών που έκανε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος:

\r\n

\r\n Αγγλία (BOOTS) – Ελλάδα

\r\n

\r\n Papadol extra χάπια (6,68 ευρώ – 2,26 ευρώ)
\r\n Nurofen express (9.44 ευρώ – 3.78 ευρώ)
\r\n Nurofen παιδικό σιρόπι (9,44 ευρώ – 6,89 ευρώ)
\r\n Voltaren gel (19.49 ευρώ – 6.61 ευρώ)

\r\n

\r\n Ιταλία – Ελλάδα

\r\n

\r\n Depon χάπια (3,70 ευρώ – 0,75 ευρώ)
\r\n Nurofen express (5.22 ευρώ – 3.78 ευρώ)

\r\n

\r\n Γερμανία – Ελλάδα

\r\n

\r\n Aspirin extra (4.90 ευρώ- 1,12 ευρώ)

\r\n

\r\n Rifacol 200mg – εντερικές λοιμώξεις (40.11 ευρώ – 6.72 ευρώ)

\r\n

\r\n Δανία – Ελλάδα:

\r\n

\r\n Depon χάπια (3,00 ευρώ – 0,75 ευρώ)
\r\n Zirtek χάπια – αντιαλλεργικό (12,08 ευρώ – 4,66 ευρώ)

\r\n

\r\n Ελβετία – Ελλάδα ( σύγκριση σε ευρώ)

\r\n

\r\n Bioflorin (Ultra-Levure) – εντερικές διαταραχές (16,35 ευρώ – 3,09 ευρώ)
\r\n Locabiotal spray – αντιμικροβιακό (20.84 ευρώ – 2.88 ευρώ)

\r\n

\r\n Ολλανδία – Ελλάδα
\r\n Voltaren gel (13.69 ευρώ – 6.61 ευρώ)
\r\n Betadine sol. μικρό (4,75 ευρώ – 1,83 ευρώ)
\r\n Aspirin 100 mg. (3.35 ευρώ – 1.87 ευρώ)
\r\n Daktarin πούδρα – μύκητες (8,19 ευρώ – 2,24 ευρώ)
\r\n Canesten cream εξωτ. – μύκητες (10,20 ευρώ – 2,43)
\r\n Aspirin 500 mg (3.85 ευρώ – 1.81 ευρώ)
\r\n Depon tb. (3.85 ευρώ – 0.75 ευρώ)
\r\n Imodium tb. (4,89 ευρώ -1,56 ευρώ)

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

Σε απεργία οι φαρμακοποιοί για τα ΜΗΣΥΦΑ! Πότε κατεβάζουν ρολά

\r\n Σε απεργία οι φαρμακοποιοί για τα ΜΗΣΥΦΑ! Πότε κατεβάζουν ρολά

\r\n

\r\n Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν τελικώς οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας μετά και την πρόθεση της κυβέρνησης να δεχθεί όπως φαίνεται τις πιέσεις των θεσμών και να επιτρέψει την πώληση των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων ακόμη και στα Σούπερ Μάρκετ.

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί σε έκτακτη συνεδρίασή τους το Σάββατο αποφάσισαν να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις με την πρώτη τους προειδοποιητική απεργία την Τετάρτη 10.6.2015 οπότε και όλα τα φαρμακεία της χώρας θα βάλουν λουκέτο. Θα εξαιρεθούν τα φαρμακεία «ασφαλείας» που θα παραμείνουν ανοικτά για να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πολιτών.

\r\n

\r\n Όμως το ζήτημα είναι πως ο κλάδος δεν αναμένεται και στη συνέχεια να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια καθώς προτίθεται να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις του εάν τελικώς περάσει η ρύθμιση και τα ΜΗΣΥΦΑ θα μπορούν να πωλούνται και στα σούπερ μάρκετ.

\r\n

\r\n Δεν αποκλείεται μάλιστα να ακολουθήσουν και διαφορετικούς τρόπους και μορφές διαμαρτυρίας.
\r\n Οι φαρμακοποιοί πάντως είναι στα …κάγκελα καθώς η διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ αποτελεί κόκκινη γραμμή γι αυτούς και ειδικά μάλιστα όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί πως δε θα το επιτρέψει.

\r\n

\r\n Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας Λουράντος δε δίστασε μάλιστα να επιτεθεί για το θέμα ακόμα και στον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
\r\n Το ζήτημα είναι πάντως πως ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής εμφανίζεται αρνητικός στη διάθεση φαρμάκων και στα σούπερ μάρκετ ενώ έχει δηλώσει πολλές φορές πως θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς τους φαρμακοποιούς.

\r\n

\r\n Ωστόσο όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr, σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες του αναφέρει πως αν είναι να μην κλειστεί η συμφωνία με τους δανειστές εξαιτίας της ρύθμισης αυτής θα το δεχθεί χωρίς αντίδραση.

\r\n

\r\n πηγη:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Άγριος πόλεμος φαρμακοποιών-κυβέρνησης για τα ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ! Επίθεση και κατά Τσίπρα

\r\n Άγριος πόλεμος φαρμακοποιών-κυβέρνησης για τα ΜΗΣΥΦΑ στα σούπερ μάρκετ! Επίθεση και κατά Τσίπρα

\r\n

\r\n Ακόμη και με επίθεση κατά του ίδιου του πρωθυπουργού απαντούν οι φαρμακοποιοί στις πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να συμφωνεί με τους δανειστές να πωλούνται τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα και στα Σούπερ Μάρκετ.

\r\n

\r\n Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Κώστας Λουράντος εξαπολύει μύδρους εναντίον της κυβέρνησης για την πιθανότητα να δοθεί τελικά το πράσινο φως να πωλούνται τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα στα Σούπερ Μάρκετ.

\r\n

\r\n ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

\r\n

\r\n Είναι χαρακτηριστικά τα όσα δηλώνει ο κ.Λουράντος θυμίζοντας μάλιστα τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές αλλά και μετά ενώ μιλά και για θέμα αξιοπρέπειας τόσο του ίδιου του πρωθυπουργού όσο και της κυβέρνησης: «Οσοι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και θεωρούν ότι αυτές υπάρχουν μόνο για να δίνονται, είναι βαθιά νυχτωμένοι και σύντομα θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την απάτη τους…

\r\n

\r\n Οταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ μιλά για «υφαρπαγή» της υπογραφής του ΟΟΣΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά από λίγες μέρες έρχεται να την προτείνει για εφαρμογή, υπάρχει θέμα ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΊΑΣ όχι μόνο του ίδιου, αλλά και ολόκληρης της σημερινής Κυβέρνησης….» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

\r\n

\r\n Και ο Κώστας Λουράντος συνεχίζει και με πιο σκληρό τρόπο: «Όμως άλλα έλεγε τότε (σ.σ: προεκλογικά στη Θεσσαλονίκη) και άλλα λέει σήμερα….Είναι όπως φαίνεται πολύ δύσκολο να είναι κανείς έντιμος!»

\r\n

\r\n Πάντως ο κλάδος αφήνει πλέον ξεκάθαρες αιχμές ότι θα αντιδράσει με τον πιο σκληρό τρόπο εάν τα φάρμακα που δε χρειάζονται συνταγές αποφασισθεί να πωλούνται και στα σούπερ μάρκετ. «Όποιος καταχράται την εμπιστοσύνη μας, δημιουργώντας προσδοκίες και παίζοντας παιχνίδια εντυπώσεων, θα είναι απέναντί μας με όλη την σημασία της λέξης…»

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί έχουν δηλώσει στο παρελθόν πως στην περίπτωση που τα ΜΗΣΥΦΑ απελευθερωθούν θα κατεβάσουν τα ρολά απ αόριστον.
\r\n Αίσθηση προκάλεσε πάντως το γεγονός πως ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής εμφανίστηκε να έχει άλλη άποψη από την κεντρική της κυβέρνησης λέγοντας πως τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν ενώ και οι δεσμεύσεις προς τον κλάδο θα τηρηθούν.

\r\n

\r\n Βέβαια είναι άγνωστο αν μπροστά στο θέμα της επίτευξης συμφωνίας με τους δανειστές θυσιασθούν τελικά τα φαρμακεία.
\r\n Πρέπει ωστόσο να συνυπολογίσει κανείς πως και η κυβέρνηση –όπως έλεγαν και υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr – δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση να ανοίξει άγριο μέτωπο με τους φαρμακοποιούς, κάτι που θα έβλαπτε σοβαρά το κοινωνικό της προφίλ.

\r\n

\r\n Ίσως όμως δεν είναι και καθόλου τυχαίο πως ενώ ο κλάδος δεν είχε πληρωθεί για τον Φεβρουάριο από τον ΕΟΠΥΥ ξάφνου επισπεύδονται οι διαδικασίες για να δοθεί το ρευστό.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

Στροφή 180 μοιρών Λουράντου, άδειασμα Κουρουμπλή

\r\n

\r\n

\r\n Μπορεί ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής να διαβεβαίωνε- μέχρι και χθες ακόμη- πως δεν υπάρχει πιθανότητα η ελληνική πλευρά να δεχτεί πιθανό αίτημα των θεσμών για διάθεση φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής και για άνοιγμα της αγοράς φαρμάκου, η πρόταση όμως της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις που είδε το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνει αυτό ακριβώς: όπως σημειώνεται στο κείμενο της πρότασης πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει άμεσα το άνοιγμα του δικτύου διανομής των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, δηλαδή των σκευασμάτων που δεν συνταγογραφούνται, ούτε αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (όπως αντιγριπικά, αναλγητικά, κρέμες κτλ), και – κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις-, αυτά θα μπορούν να πωλούνται σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία από τα σούπερ- μάρκετ. Η πώληση πάντως θα γίνεται από “εξειδικευμένο προσωπικό”, όπως σημειώνεται στο κείμενο, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η λέξη “φαρμακοποιός”.

\r\n

\r\n Σήμερα οι φαρμακοποιοί παραδέχονται ανοιχτά πως «παραμυθιάστηκαν». Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του υπουργού Υγείας για τη φαρμακευτική πολιτική, οι φαρμακοποιοί είχαν λάβει ξανά τη διαβεβαίωση από τον Π. Κουρουμπλή ότι τα μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα θα πωλούνται μόνο από τα ράφια των φαρμακείων, με το επιχείρημα πως η χώρα διαθέτει αρκετά φαρμακεία που αποτελούν σημεία διάθεσης των φαρμάκων αυτών. Το κείμενο εντούτοις της ελληνικής πρότασης ήρθε να διαψεύσει τις παραπάνω διαβεβαιώσεις.

\r\n

\r\n Λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της ελληνικής πρότασης ήρθε και η οργισμένη απάντηση του προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστα Λουράντου, ο οποίος εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς και προσωπικές βολές κατά του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΠΦΣ, σε πολύ οξύ τόνο, τον κατηγόρησε για ανεντιμότητα, χαρακτηρίζοντάς τον ανεγκέφαλο, πως δεν έμαθε από τα λάθη των προηγούμενων και πως θα βρει τους φαρμακοποιούς απέναντί του.

\r\n

\r\n Παρόμοιες απειλές είχε εκτοξεύσει ο Κ. Λουράντος και πέρσι το Μάρτιο με αφορμή την ψήφιση πολυνομοσχεδίου που απελευθέρωνε το ωράριο των φαρμακείων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα 11 χιλ. φαρμακεία θα είναι εκλογικά κέντρα- τάφος της κυβέρνησης Σαμαρά».

\r\n

\r\n Σε σαφώς ηπιότερο κλίμα η απάντηση των φαρμακοποιών που στηρίζουν το ελεύθερο ωράριο. «Είναι γεγονός ότι προκαλεί ανησυχία όταν από την μια πλευρά ο υπουργός Υγείας κ. Παν. Κουρουμπλής αναφέρει ότι “δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει ο χώρος πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.” κι από την άλλη μαθαίνουμε ότι υπάρχει γραπτή πρόταση περί ανοίγματος του δικτύου διανομής, πρόταση μάλιστα που προηγείται της δήλωσης του Υπουργού. Ο φυσικός χώρος πώλησης είναι τα φαρμακεία διότι έτσι προστατεύεται ο Έλληνας πολίτης. Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάστηκαν φαινόμενα υπερκατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στο φαρμακείο» δήλωνε η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου Ελλάδος Μαίρη Λυβίζου.

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί υποστηρίζουν πως η τιμή των φαρμάκων δεν πρόκειται να μειωθεί αν απελευθερωθεί η διάθεσή τους, όμως οι καταναλωτές αντιτείνουν πως όταν το βρεφικό γάλα ξεκίνησε να πωλείται από τις αλυσίδες λιανικής, η τιμή του έπεσε πάνω από 20%. Στο ίδιο κλίμα αναφέρουν ότι μέσω προσφορών που γίνονται από τα καταστήματα λιανικής, υπάρχουν σήμερα εκπτώσεις και στις βιταμίνες που διατίθενται από τα ράφια των σούπερ- μάρκετ.

\r\n

\r\n Ήδη οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής βρίσκονται για περισσότερο από ένα χρόνο στα σούπερ- μάρκετ μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση των πρώην υπουργών Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και Υγείας Α. Γεωργιάδη, ενώ η υπουργική απόφαση είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ τον Νοέμβριο του 2013, προκαλώντας και τότε την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών, δεδομένου πως μετά τις βιταμίνες είχε ανοίξει η συζήτηση και για τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

\r\n

\r\n Τα στατιστικά δείχνουν πως ο τζίρος των OTC υπολογίζεται σήμερα σε 368 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 157 εκατ. είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα υπόλοιπα 210 εκατ. προϊόντα με ελεύθερη τιμή (όπως οι βιταμίνες), γεγονός που δικαιολογεί την προσπάθεια των φαρμακείων να μπει φρένο στο άνοιγμα της διάθεσης των φαρμάκων.

\r\n

\r\n Ψάχνουν «συμμάχους» στο Οικονομίας

\r\n

\r\n Οι φαρμακοποιοί μέχρι και τώρα δεν δέχονταν ούτε τη διάθεση των συμπληρωμάτων από τα καταστήματα λιανικής, ούτε φυσικά το άνοιγμα της αγοράς φαρμάκου. Σε χθεσινή επιστολή τους μάλιστα προς τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, με τον οποίο θέλουν άμεσα συνάντηση, οι φαρμακοποιοί ζητούσαν την κατάργηση της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, με βάση την οποία είχε αποφασιστεί το άνοιγμα της αγοράς των βιταμινών.

\r\n

\r\n Όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η διάθεση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής μετατρέπει τα φάρμακα σε καταναλωτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα τονίζει πως όπου εφαρμόστηκαν τα μέτρα του ΟΟΣΑ, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, αντιθέτως δημιούργησαν μονοπώλια συγκεκριμένων ομάδων, ενώ στις χώρες που ίσχυσε η απελευθέρωση, οι τιμές των φαρμάκων δεν μειώθηκαν. Στην επιστολή με το αίτημα συνάντησης προς τον υπουργό Οικονομίας, οι φαρμακοποιοί αναφέρουν ακόμη ότι η περίεργη εμμονή που επέδειξε ο κ. Χατζηδάκης για τη δήθεν απελευθέρωση των καναλιών διανομής στο θέμα των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων “στερείται σοβαρότητας”.

\r\n

\r\n Βίκυ Κουρλιμπίνη
\r\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.  

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

ΜΥΣΥΦΑ: "Καμπάνα" χιλιάδων ευρώ σε ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ επειδή διέθετε φάρμακα

\r\n

\r\n

\r\n Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί σε εγρήγορση τους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους για την πάταξη φαινομένων παράνομης διάθεσης κάποιων φαρμάκων.

\r\n

\r\n Τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα δεν είναι ούτε καραμέλες ούτε αναψυκτικά. Είναι καθόλα φάρμακα με δοσολογία, έκδοχα και παρενέργειες που σε άλλους κάνουν καλό και σε άλλους όχι. Κάποιοι όμως νοούν να διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ επειδή απλά δεν χρειάζονται πάντα συνταγή γιατρού. Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν και το σήριαλ "παίζεται" εδώ και 5 χρόνια!

\r\n

\r\n της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

\r\n

\r\n Τελευταίο συμβάν που δημοσιοποιήθηκε αναστατώνοντας τους φαρμακοποιούς αφορά σούπερ μάρκετ στην Εύβοια που μάλιστα όχι μόνο διαθέτει φάρμακα αλλά και λιανική τιμή ανώτερη αυτής που συναντάμε σε φαρμακεία!

\r\n

\r\n Κατόπιν "εντολής του Τμήματος Φαρμάκων – Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το κατά τόπο αρμόδιο Α.Τ. διενήργησε έλεγχο στο εν λόγω super market, όπου πράγματι διαπιστώθηκε η παράνομη πώληση φαρμάκων". Κι όπως προβλέπει ο΄νόμος, το ελάχιστο πρόστιμο που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης θα είναι 30.000 ευρώ...

\r\n

\r\n Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του ΠΦΣ:
\r\n ΠΡΟΣ
\r\n Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας
\r\n
\r\n Θέμα: «Ενημέρωση για την καταγγελία του Π.Φ.Σ. και του Φ.Σ. Εύβοιας αναφορικά με την πώληση φαρμάκων και ΜΥΣΥΦΑ από super market»
\r\n
\r\n Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3332/26.11.2014 εγγράφου του Π.Φ.Σ. διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Φ. και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η καταγγελία του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύβοιας στην οποία αναφέρεται ότι super market εντός των ορίων του φαρμακευτικού συλλόγου προβαίνει παρανόμως στην πώληση φαρμάκων και ΜΥΣΥΦΑ, και μάλιστα σε τιμή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης Ανώτατης Λιανικής Τιμής, προσκομίζοντας πωλούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα, απόδειξη αγοράς των ανωτέρω φαρμάκων από το εν λόγω super market, καθώς και φωτογραφία από το ράφι του εν λόγω super market, όπου εμφαίνονται τα προς πώληση φάρμακα.
\r\n
\r\n Με το έγγραφό του αυτό ο Π.Φ.Σ. αιτείτο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) καθώς και να ελεχθεί η πηγή από την οποία το εν λόγω super market προμηθεύεται παρανόμως τα προς πώληση φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ.
\r\n Το έγγραφο του Π.Φ.Σ. κινητοποίησε τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Φαρμάκων – Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το κατά τόπο αρμόδιο Α.Τ. διενήργησε έλεγχο στο εν λόγω super market, όπου πράγματι διαπιστώθηκε η παράνομη πώληση φαρμάκων.
\r\n Το σχετικό έγγραφο ελέγχου του Α.Τ. διαβιβάστηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΦ 399/7.5.2015 εγγράφου του προς τον Ε.Ο.Φ. αιτήθηκε την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013, όπως δηλαδή είχε ζητήσει ο Π.Φ.Σ. με το ανωτέρω έγγραφό του.
\r\n
\r\n Η ως άνω διάταξη προβλέπει ότι: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»
\r\n Καθίσταται εκ των ανωτέρω απολύτως σαφές ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του Π.Φ.Σ. και του Φ.Σ. Εύβοιας κινητοποίησε τους καθ’ ύλην αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επιλήφθηκαν άμεσα και το παραβαίνον super market θα υποστεί τις κατά νόμο συνέπειες.
\r\n Αποδεικνύεται λοιπόν η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ. και Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο.
\r\n Για το λόγο αυτό Π.Φ.Σ. καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε εγρήγορση προκειμένου αφενός μεν να αποτρέπονται, αφετέρου να καταστέλλονται ανάλογες έκνομες συμπεριφορές
\r\n
\r\n Με εκτίμηση
\r\n Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
\r\n ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n

Δυσαρεστημένοι οι φαρμακοποιοί με τον υπουργό Υγείας

\r\n

\r\n

\r\n Δυσαρεστημένοι και προβληματισμένοι είναι οι φαρμακοποιοί με τον υπουργός Υγείας επειδή συνομιλεί με τους «διευρυμένους» συναδέλφους τους! Μάλιστα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κ. Λουράντος απέστειλε σχετική επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
\r\n «Με έκπληξη ενημερωθήκαμε πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την πρόεδρο του νεοσύστατου «σωματείου - ινστιτούτου» φαρμακοποιών, το οποίο σημειωτέον σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας αριθμεί επισήμως 37 μέλη» τονίζει στην επιστολή και σπεύδει να διευκρινίσει:
\r\n «Προφανώς είναι αναφαίρετο δικαίωμα της πολιτικής ηγεσίας να συνομιλεί με όποιον θεωρεί η ίδια σκόπιμο, ωστόσο μας προκαλεί έντονο προβληματισμό ως προς την υποβάθμιση του ρόλου θεσμικού οργάνου όπως ο ΠΦΣ, όταν η συγκεκριμένη υποομάδα βγάζει ανακοίνωση για συνάντηση με τον υπουργό υγείας και μάλιστα επισήμως γράφει εξ ονόματός του ότι « Ο Υπουργός θα συνεχίσει τις συζητήσεις με όλους τους φορείς προκειμένου να εξετάσει λεπτομερώς τα σχετικά θέματα και να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση».
\r\n Ο κ. Λουράντος υπογραμμίζει ότι «οι εν λόγω φαρμακοποιοί εκπροσωπούνται για τα θεσμικά αιτήματά τους από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής στον οποίο εντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του «ινστιτούτου»». Και καταλήγει: Ευελπιστούμε ότι δεν είναι στις προθέσεις αυτής της Κυβέρνησης η αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού ρόλου των συλλόγων.
\r\n Καλεί μάλιστα τον υπουργό Υγείας να ...διαψεύσει δημοσίευμα εφημερίδας όπου αναφέρει πρόταση του υπουργείου υγείας ως μέση λύση, την λειτουργία των φαρμακείων και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης αλλά και το Σάββατο. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

\r\n

Σε αναβρασμό οι Φαρμακοποιοί- Τι θα γίνει με τις πληρωμές

\r\n Σε αναβρασμό οι Φαρμακοποιοί- Τι θα γίνει με τις πληρωμές

\r\n

\r\n Διάχυτη ήταν η ανησυχία για τις επιπτώσεις της αδυναμίας πληρωμής από τον ΕΟΥΥ στην ευρεία σύσκεψη των προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε χθες. Πότε, λοιπόν, θα πληρωθούν τα φαρμακεία και τι πρόκειται να συζητηθεί στη συνάντηση όλων των φορέων του Φαρμάκου.

\r\n

\r\n Σε θολά νερά πλέει ο φαρμακευτικός κλάδος, αποτέλεσμα της αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ να καταβάλλει τα ποσά που οφείλει. Έτσι, αύριο Τετάρτη, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση του φαρμάκου φορείς πρόκειται να συναντηθούν στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για να θέσουν όλα κρίσιμα ζητήματα επί τάπητος.

\r\n

\r\n Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ πρόκειται να καταβάλλει μέρος της ληξιπρόθεσμης οφειλής του Ιανουαρίου, έως και την Πέμπτη. Συγκεκριμένα, 80 εκατ. ευρώ, τα μισά δηλαδή από την οφειλή των 160 εκατ. ευρώ, πρόκειται να καταβληθούν στις 30 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να πληρωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

\r\n

\r\n Ωστόσο, για τον ΠΦΣ, «οι αναφορές για μερική εξόφληση των φαρμακοποιών μέχρι τα τέλη του μήνα δεν ικανοποιούν τον κλάδο δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις όλων των παρόχων είναι συγκεκριμένες και όχι τμηματικές».

\r\n

\r\n Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «τα χρονικά περιθώρια εκπνέουν και η συνάντηση της Τετάρτης στην οποία έχουν προσκληθεί η φαρμακοβιομηχανία, οι φαρμακαποθήκες και οι συνεταιρισμοί , θα είναι καθοριστική για τις περαιτέρω κινήσεις όλων των φορέων».

\r\n

\r\n Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Φαρμακοποιοί θα ζητήσουν από τις Φαρμακοβιομηχανίες πίστωση στις πληρωμές, έως ότου ομαλοποιηθεί η ροή των χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία.

\r\n

\r\n «Εξακολουθούμε να ζητάμε την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί η Υγεία και το Φάρμακο πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης» , τόνισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ Κωνσταντίνος Λουράντος. 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.virus.com.gr/

\r\n

Σήριαλ και μάλιστα... "βραζιλιάνικο" έγινε το ζήτημα του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων

\r\n

\r\n

\r\n Υπέρμαχοι και εχθροί του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων κατακλύζουν καθημερινά τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για να διατρανώσουν την άποψή τους... Και αντί αυτού, προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς και κατηγορίες επί προσωπικού!

\r\n

\r\n της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

\r\n

\r\n Οι προσκείμενοι στην κυβέρνηση θέλουν την κατάργηση του διευρυμένου ωραρίου και την επαναφορά των εφημερεύσεων με καρτέλα όπως άλλωστε ζητάει μετ΄επιτάσεως και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.
\r\n
\r\n Φαρμακοποιοί που ήδη προσέλαβαν υπαλλήλους και εφαρμόζουν το ελεύθερο- διευρυμένο ωράριο συνεπικουρούμενοι από προσκείμενους στην προηγούμενη κυβέρνηση, θέλουν τα πράγματα να μείνουν ως έχουν σήμερα.
\r\n
\r\n Κι όλοι αυτοί προβαίνουν σε αντεγκλείσεις μεταξύ τους στα "παράθυρα" και τις ραδιοφωνικές εκπομπές προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της άποψής τους. Χθες το πρωί, η τέως βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή κατήγγειλε τον υπουργό Υγείας ότι γυρίζει τη χώρα 30 χρόνια πίσω, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "την ώρα που ο πρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Γκουρία συναντάται με τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου, ακούω τον υπουργό να λέει ότι θα πάρει πίσω την ιστορία με το ωράριο. Δεν χρειάζεται να είμαι αντιπολίτευση για να κραυγάσω για όνομα του Θεού. Αν τα πάμε όλα πίσω, για ποια διαπραγμάτευση μιλάμε; Ο κ. Κουρουμπλής πάει την Ελλάδα 30 χρόνια πίσω"...
\r\n
\r\n Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε απαντά επιτιθέμενος σε συνδικαλιστή φαρμακοποιό, ο οποίος του είχε...πρώτος επιτεθεί με ανακοίνωση. Ο κ. Πορτοσάλτε χαρακτήρισε την Πέμπτη “γραφικό συνδικαλιστή” τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας και αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Ανδρέα Σοφιανόπουλο, ο οποίος είχε αναρωτηθεί μια μέρα πριν "μήπως, τελικά οι συνάδελφοι των διευρυμένων φαρμακείων έχουν εξασφαλίσει τίποτα έξτρα παροχές στον κ. Πορτοσάλτε ή απλά το ενδιαφέρον του είναι ιδεολογικό;"... 

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

\r\n

Φαρμακοποιοί προς κυβέρνηση: Αποκαταστήστε το χάος τώρα!

\r\n Φαρμακοποιοί προς κυβέρνηση: Αποκαταστήστε το χάος τώρα!

\r\n

\r\n Σε κατάσταση προ μνημονίου όπου οι συνθήκες λειτουργίας για τα ελληνικά φαρμακεία ήταν ξεκάθαρες, ζητά να επανέλθουν τα φαρμακεία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

\r\n

\r\n Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, ο κλάδος ανέλυσε λεπτομερώς τους νέους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται η χώρα μας από την Ευρώπη.

\r\n

\r\n Ο φόβος των φαρμακοποιών εστιάζεται εκτός των άλλων στην πιθανή πρόθεση των Ευρωπαίων να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να συνεχισθεί η απόλυτα ελεύθερη αδειοδότηση για το άνοιγμα ενός φαρμακείου. Και όλα αυτά την ώρα που ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής δεσμεύτηκε στον κλάδο μιλώντας στο μεγάλο του συνέδριο Hellas Pharm ότι θα παγώσει κάθε σχετική διαδικασία και σε κάθε φαρμακοποιό θα αντιστοιχεί μόνο μία άδεια λειτουργίας.

\r\n

\r\n Και επειδή η ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα χρειαστεί χρόνο τόσο για να συντάξει ένα σχετικό νομοσχέδιο όσο και να το προωθήσει, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υπέβαλε στην Κυβέρνηση σειρά νομοτεχνικών διατάξεων και ζητά την άμεση ψήφιση τους.

\r\n

\r\n Μάλιστα κατά τη γενική συνέλευση του κλάδου αποφασίστηκε να ζητηθεί η κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και διατάξεων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων.

\r\n

\r\n «Mετά από πέντε χρόνια μνημονιακών νόμων που οδήγησαν και τον φαρμακευτικό κλάδο στην εξαθλίωση, ήλθε η ώρα η κυβέρνηση να αποκαταστήσει τις αδικίες και το χάος στον χώρο» λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας Λουράντος.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

\r\n  

\r\n

Δηλώσεις Λουράντου-Δαγρέ στο Capital για το ωράριο

\r\n

\r\n

\r\n Για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους συνδικαλιστές του φαρμακευτικού κλάδου, το ελεύθερο ωράριο αποτελεί “κόκκινο πανί”. Όπως επισημαίνουν το διευρυμένο ωράριο προκάλεσε την απώλεια πολύ περισσότερων άλλων θέσεων εργασίας που χάθηκαν σε φαρμακεία της γειτονιάς, ενώ ταυτόχρονα λόγω της στρέβλωσης της αγοράς από την “χαώδη κατάσταση που επικρατεί” ήδη έχουν κλείσει 1.000 φαρμακεία. Αυτό που επιθυμούν, όπως λένε, να επιβληθεί τάξη στο ζήτημα του ωραρίου και να υπάρξει ρύθμιση της αγοράς μέσω ενός πυκνού και πολυάριθμου δικτύου εφημεριών, με τον πρόεδρο του ΠΦΣ Κώστα Λουράντο να επισημαίνει πως “το φαρμακείο δεν είναι μια αμιγώς επιχειρηματική μονάδα αλλά και χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος”.

\r\n

\r\n "Ο νόμος Λοβέρδου που εισήγαγε τα διευρυμένα φαρμακεία αύξησε την ανεργία τον κλάδο. Και αυτό γιατί νεανικό κοινό μετακινήθηκε σε αυτά αφήνοντας πίσω στις γειτονιές τους γηραιότερους που πληρώνουν όμως με πίστωση τους φαρμακοποιούς. Η απώλεια ρευστότητας στα φαρμακεία της γειτονιάς (το 80% των φαρμακείων της Ελλάδας), τα ανάγκασε σε απολύσεις, καθώς υπολογίζεται ότι για να δημιουργηθεί μία θέση εργασίας σε διευρυμένο φαρμακείο χάνονται 2,5-3 θέσεις εργασίας σε φαρμακεία της γειτονιάς" σημειώνει στο Capital.gr o αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Γιάννης Δαγρές.

\r\n

\r\n Δείτε όλο το άρθρο:

\r\n

\r\n Ποιοι δεν θέλουν ανοιχτά τα φαρμακεία

\r\n

\r\n Σε μήλον της έριδος μεταξύ των φαρμακοποιών έχει εξελιχθεί η πρόθεση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση του διευρυμένου ωραρίου στα φαρμακεία και στην εφαρμογή κοινών ωρών λειτουργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια. Από τη μία υπάρχουν τα μικρά φαρμακεία- ως επί το πλείστον στις εμπορικές περιοχές της Αθήνας- που, μη έχοντας τη δυνατότητα να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στις περισσότερες ώρες λειτουργίας, κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από τα μεγάλα φαρμακεία που μένουν ανοιχτά όλη την ημέρα και για τη δημιουργία αλυσίδων.

\r\n

\r\n Από την άλλη τα φαρμακεία του κέντρου που μένουν όλη την ημέρα ανοιχτά τονίζουν πως οι καταναλωτές θέλουν και υποστηρίζουν το διευρυμένο ωράριο και μάλιστα παραδέχονται πως κατάφεραν να αυξήσουν την κερδοφορία τους, ειδικά στον τομέα των καλλυντικών και των μη συνταγογραφούμενων, δεδομένου πως οι καταναλωτές εκτός από την εκτέλεση συνταγών προχωρούν και σε άλλες αγορές. Τέλος υπάρχουν και οι νέοι φαρμακοποιοί στις μικρές γειτονιές που επιλέγουν το ελεύθερο ωράριο, αφενός για να κρατήσουν την πελατεία τους, αφετέρου γιατί βλέπουν πως υπάρχει κίνηση στα φαρμακεία τους, ειδικά τα Σάββατα. Στη μέση όμως βρίσκονται οι ίδιοι οι καταναλωτές που ζητούν στην ουσία να βρίσκουν τα φαρμακεία ανοικτά και κυρίως να έχουν εύκολη πρόσβαση στο φάρμακο που χρειάζονται σε περιπτώσεις ανάγκης.

\r\n

\r\n Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, αυτή τη στιγμή από τα 3.500 φαρμακεία που λειτουργούν στην Αττική, επισήμως στην Περιφέρεια μόλις 140 έχουν δηλώσει πως ακολουθούν διευρυμένο ωράριο, δηλαδή μένουν ανοικτά συνεχώς μέχρι τις 20:00 Δευτέρα- Τετάρτη και Σάββατο (ή οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες) και έτσι δεν πραγματοποιούν εφημερίες. Στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός των φαρμακείων που επιλέγουν λόγω ελεύθερου ωραρίου να είναι ανοικτά όσες ώρες αυτά επιθυμούν είναι πολύ περισσότερα. Πηγές από το χώρο των φαρμακοποιιών επισημαίνουν πως στην Αττική τα ολοήμερα φαρμακεία φτάνουν περίπου τα 500, εντούτοις η αίσθηση που επικρατεί είναι πως μετά την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου, τα φαρμακεία- και στις πολυσύχναστες περιοχές και στις γειτονιές- είναι περισσότερα. Τα Σάββατα δε, εκτιμάται πως περίπου 700 φαρμακεία στην Αττική επιλέγουν να ανοίγουν μέχρι το μεσημέρι.

\r\n

\r\n Από την πλευρά των πολιτών, το γεγονός πως μπορούν να βρουν πιο εύκολα ανοικτό φαρμακείο, όπως επίσης και το ότι οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής είναι διαθέσιμα και από μεγάλες αλυσίδες λιανικής, χαρακτηρίστηκαν θετικές παρεμβάσεις που θα έπρεπε να συνεχιστούν. Μερίδα των φαρμακοποιών εντούτοις έχουν άλλη άποψη.

\r\n

\r\n Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων άνοιξε επί υπουργίας του Ανδρέα Λοβέρδου, οπότε και αποφασίστηκε η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου, δηλαδή τα φαρμακεία να λειτουργούν πέραν του ωραρίου τους και τα απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης και το Σάββατο. Ο νόμος 4254/2014 τον περσινό Απρίλιο (μετά και την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ) ήρθε να τροποποιήσει τον προηγούμενο, ορίζοντας πως όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο και πως η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η διάταξη αυτή άνοιξε και ουσιαστικά το δρόμο για το ελεύθερο ωράριο.

\r\n

\r\n Για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους συνδικαλιστές του φαρμακευτικού κλάδου, το ελεύθερο ωράριο αποτελεί “κόκκινο πανί”. Όπως επισημαίνουν το διευρυμένο ωράριο προκάλεσε την απώλεια πολύ περισσότερων άλλων θέσεων εργασίας που χάθηκαν σε φαρμακεία της γειτονιάς, ενώ ταυτόχρονα λόγω της στρέβλωσης της αγοράς από την “χαώδη κατάσταση που επικρατεί” ήδη έχουν κλείσει 1.000 φαρμακεία. Αυτό που επιθυμούν, όπως λένε, να επιβληθεί τάξη στο ζήτημα του ωραρίου και να υπάρξει ρύθμιση της αγοράς μέσω ενός πυκνού και πολυάριθμου δικτύου εφημεριών, με τον πρόεδρο του ΠΦΣ Κώστα Λουράντο να επισημαίνει πως “το φαρμακείο δεν είναι μια αμιγώς επιχειρηματική μονάδα αλλά και χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος”.

\r\n

\r\n Σε θέση μάχης

\r\n

\r\n "Ο νόμος Λοβέρδου που εισήγαγε τα διευρυμένα φαρμακεία αύξησε την ανεργία τον κλάδο. Και αυτό γιατί νεανικό κοινό μετακινήθηκε σε αυτά αφήνοντας πίσω στις γειτονιές τους γηραιότερους που πληρώνουν όμως με πίστωση τους φαρμακοποιούς. Η απώλεια ρευστότητας στα φαρμακεία της γειτονιάς (το 80% των φαρμακείων της Ελλάδας), τα ανάγκασε σε απολύσεις, καθώς υπολογίζεται ότι για να δημιουργηθεί μία θέση εργασίας σε διευρυμένο φαρμακείο χάνονται 2,5-3 θέσεις εργασίας σε φαρμακεία της γειτονιάς" σημειώνει στο Capital.gr o αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Γιάννης Δαγρές.

\r\n

\r\n Την ίδια ώρα, οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν έκτακτη γενική συνέλευση το Σάββατο θέμα του ωραρίου λειτουργίας και «το χάος που έχει δημιουργηθεί με άμεσο τον κίνδυνο κατάργησης της εφημεριών» όπως τονίζουν. Αυτό που ζητούν είναι ευέλικτο, αλλά κοινό για τα φαρμακεία ωράριο, μέχρι 48 ώρες μαζί με τις εφημερίες. που θα διαμορφώνεται από τις κατά τόπους Περιφέρειες και φαρμακευτικούς συλλόγους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

\r\n

\r\n «Δεν μπορούν με το πρόσχημα των επενδύσεων, μερικές εκατοντάδες φαρμακείων να καταδικάζουν τις χιλιάδες των φαρμακοποιών, που από άκρο σε άκρο σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στις γειτονιές, στηρίζουν καθημερινά τον ασθενή και τον ηλικιωμένο», τονίζουν οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών αναφερόμενοι στις επενδύσεις που έχουν γίνει από τα νέα φαρμακεία του κέντρου. Οι φαρμακοποιοί υπενθυμίζουν την σαφή αναφορά του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο όπου μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται πως «η αγορά των φαρμακείων δεν αποτελεί μια τυπική αγορά και δεν πρέπει να αφήνεται να ρυθμιστεί από τους κανόνες της αγοράς».

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:medispin.blogspot.gr

\r\n

Το σχέδιο για την πρωτοβάθμια: Πολυϊατρεία, ιατρεία γειτονιάς, οικογενειακός γιατρός...

\r\n Το σχέδιο για την πρωτοβάθμια: Πολυϊατρεία, ιατρεία γειτονιάς, οικογενειακός γιατρός...

\r\n

\r\n Βασικός πυλώνας του συστήματος Υγείας θα γίνει η πρωτοβάθμια, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας. Ομάδα εργασίας συντάσσει το κείμενο, βάσει του οποίου θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

\r\n

\r\n Θέμα χρόνου είναι η εκπόνηση του σχεδίου της κυβέρνησης για την εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) φροντίδα Υγείας.
\r\n Η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί για να επεξεργαστεί ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων για την ανασυγκρότηση της δημόσιας πρωτοβάθμιας Υγείας συνεδρίασε για πρώτη φορά την Πέμπτη.
\r\n Το κείμενο που θα προκύψει, θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ποιοτικού μοντέλου, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισότητας.
\r\n Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με όλους τους υγειονομικούς φορείς, ώστε μέσα από γόνιμο διάλογο να εμπλουτιστεί και να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη και σοβαρή μεταρρυθμιστική παρέμβαση.
\r\n Όπως έγινε γνωστό, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου σύμφωνα με το οποίο η πρωτοβάθμια θα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος Υγείας.
\r\n Για να συμβεί αυτό, απαιτείται να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης των δομών που σήμερα είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση.
\r\n Στην περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης που διανύουμε, η ανάγκη αναδιοργάνωσης της ΠΦΥ είναι επιτακτική καθώς θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ισότιμης και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού και της ανακούφισης των πολιτών.
\r\n Πλαίσιο
\r\n Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας είναι το εξής:
\r\n Πυρήνας του νέου συστήματος θα είναι ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος δεν θα κάνει απλά τον “τροχονόμο” προς τα νοσοκομεία.
\r\n Θα έχει την ευθύνη της φροντίδας Υγείας, η οποία θα καλύπτει την πρόληψη, τους εμβολιασμούς, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, μέχρι τη συνταγογράφηση και την παραπομπή του σε άλλες βαθμίδες του συστήματος.
\r\n Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με διαγνωστικά πρωτόκολλα.
\r\n Το σύστημα θα βασίζεται στα πολυϊατρεία (Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου), τα οποία θα έχουν μία διακλάδωση με ιατρεία γειτονιάς (πιο αποκεντρωμένα).
\r\n Πυρήνας
\r\n Σε αυτά, θα υπάρχει ως πυρήνας ο οικογενειακός γιατρός και μία ομάδα Υγείας, η οποία θα έχει έναν πληθυσμό ευθύνης και θα κάνει και κατ΄ οίκον φροντίδα.
\r\n Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν οι γιατροί θα είναι συμβεβλημένοι ή μόνιμοι. Πρόθεση του υπουργείου είναι να υπηρετούν γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
\r\n Παράλληλα, θα λειτουργεί ένα σύστημα συμβάσεων, με γιατρούς, εργαστήρια ή δομές ιδιωτικού τομέα που δεν μπορεί ο δημόσιος τομέας να καλύψει (μονάδες τεχνητού νεφρού, αποκατάστασης, ημερήσιας νοσηλείας, επεμβατικές πράξεις).
\r\n Δ.Κ.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

\r\n

Σταματούν τις εφημερίες στα φαρμακεία οι φαρμακοποιοί; Τι δήλωσε ο Κ.Λουράντος

\r\n Σταματούν τις εφημερίες στα φαρμακεία οι φαρμακοποιοί; Τι δήλωσε ο Κ.Λουράντος

\r\n

\r\n Ακόμη και το ακραίο σενάριο να σταματήσουν τις εφημερίες, είναι πιθανό να ακολουθήσουν οι φαρμακοποιοί.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

\r\n

\r\n Αιτία το σημερινό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που είναι ελεύθερο και προκαλεί σοβαρές ανισότητες στο επάγγελμα.
\r\n Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας Λουράντος σε συνέντευξη Τύπου ανέλυσε πλήρως το πρόβλημα του σημερινού ωραρίου στα φαρμακεία το οποίο δίνει το δικαίωμα σε όσους το επιθυμούν να ανοίγουν και να κλείνουν όποτε θέλουν.

\r\n

\r\n Αυτό όμως, όπως εξήγησε ο κ.Λουράντος, δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε όσους εφημερεύουν επίσημα, καθώς η κίνηση μοιράζεται και σε άλλα φαρμακεία τα οποία είναι ανοικτά.
\r\n Είναι ενδεικτικό, σύμφωνα με τον κ.Λουράντο πως κάθε μήνα 50 με 60 φαρμακοποιοί ζητούν να αποσυρθούν από το πρόγραμμα των εφημεριών και σύντομα όπως σημείωσε: «δε θα βγαίνει το πρόγραμμα».

\r\n

\r\n Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) ζήτησε από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας να επιλύσει το πρόβλημα και να επανέλθει το ωράριο στο προηγούμενο καθεστώς, διαφορετικά όπως είπε «δεν υπάρχει νόημα να εφημερεύουμε».

\r\n

\r\n Ευρωπαία διαμεσολαβητής…καρφώνει Σαμαρά!

\r\n

\r\n Κατά τα άλλα ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. έδωσε στην δημοσιότητα έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι αποκλειστικά υπεύθυνη για το χάος και στον φαρμακευτικό κλάδο είναι η προηγούμενη κυβέρνηση. Συγκεκριμένα η Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια απαντώντας σε σχετικό ερώτημα φαρμακοποιού της Αθήνας αναφέρει σε επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή :

\r\n

\r\n «Όπως προκύπτει από την επιστολή προθέσεων που αναφέρεται ανωτέρω, η απόφαση για την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχεδόν στο σύνολό τους ελήφθη με πρωτοβουλία των αρμόδιων ελληνικών αρχών, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Έτσι συμφωνήθηκε προαπαιτούμενη ενέργεια, στο τεχνικό μνημόνιο συνεννόησης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την άρση: i) του περιορισμού του ενός φαρμακείου ανά φαρμακοποιό· (ii) κάθε γεωγραφικού περιορισμού σχετικά με τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των φαρμακείων· και iii) της προηγούμενης έγκρισης από τη νομαρχία για την εγκατάσταση φαρμακείου.

\r\n

\r\n Πρέπει να επισημανθεί ότι, όπως προκύπτει από τον πίνακα 5 του τεχνικού μνημονίου συνεννόησης , η μελέτη του ΟΟΣΑ περιελάμβανε επίσης σύσταση για την κατάργηση της απαίτησης να είναι φαρμακοποιοί οι ιδιοκτήτες φαρμακείων. Τελικά, η εν λόγω σύσταση δεν συμπεριλήφθηκε στις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο της 4ης επανεξέτασης του δεύτερου δημοσιονομικού προγράμματος για την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, οι ελληνικές αρχές είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των συστάσεων του ΟΟΣΑ, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους.»

\r\n

\r\n Και συνεχίζει η επιστολή : « Η εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για την επίτευξη της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής, με δική τους πρωτοβουλία και σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους και τους διεθνείς εταίρους. Οι ελληνικές αρχές ενήργησαν στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητάς τους να οργανώνουν το εθνικό σύστημα υγείας τους, όπως αυτή τους αναγνωρίζεται από το δίκαιο της ΕΕ».

\r\n

\r\n Να σημειωθεί πως οι φαρμακοποιοί ήταν σφόδρα αντίθετοι στις ρυθμίσεις που προέβλεπε η περιβόητη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ η οποία απελευθέρωνε το επάγγελμα πλήρως ενώ άνοιγε και την αγορά των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων με το επιχείρημα πως θα έπεφταν οι τιμές.

\r\n

\r\n ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

\r\n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΦΣ-ΦΣΛ