ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού στην Ε.Ε.

Την ανησυχία τους για ενδεχόμενους κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της επιφυλακτικότητας του κοινού προς τον εμβολιασμό, εκφράζουν οι ευρωβουλευτές. Ζητούν παράλληλα μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την παραγωγή των εμβολίων και καλούν τα κράτη μέλη να αγοράζουν από κοινού εμβόλια προκειμένου να μειωθούν οι τιμές.

Συγκεκριμένα, σε ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη θέση, ότι η πτώση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα δε, με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Ειδικότερα, όσον αφορά την ιλαρά, από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, τα επιδημιολογικά δεδομένα στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, με αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες να παρατηρούνται σοβαρά κρούσματα ιλαράς. Αν και, όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, ακολουθείται αυστηρή διαδικασία πολλών σταδίων για την παραγωγή εμβολίων (αυστηροί έλεγχοι μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων, προεπιλογή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τακτική επαναξιολόγηση).

Για τον λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές επικροτούν την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά ζητούν από την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενός καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, στο ψήφισμα αναδεικνύεται η ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και να χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα για πιθανές παρενέργειές, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό.

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και προτείνουν αυτοί που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Επίσης, ζητείται η άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι ευρωβουλευτές στο κόστος του εμβολιασμού. Χαρακτηρίζουν «αδικαιολόγητο» το γεγονός ότι το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί αυξήθηκε με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001 και στηρίζουν τη συμφωνία, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια εμβολίων των κρατών μελών που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών.

Να σημειωθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μια πρωτοβουλία σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης, ενώ ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιλαρά είναι μια σοβαρή ασθένεια και από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, τα περισσότερα κρούσματα αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (5.224), στην Ιταλία (4.978), στην Ελλάδα (1.398) και στην Γερμανία (906) κατά την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2017-31 Ιανουαρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι σε τέσσερις χώρες: τη Ρουμανία (3), την Ιταλία (2), την Ελλάδα (1) και τη Γαλλία (1).

ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

 

Αγωγή υγείας στα σχολεία από την επόμενη χρονιά χωρίς διαφημίσεις

Προγράμματα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας - Περιορισμοί σε χορηγίες

Προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία από την επόμενη χρονιά, ετοιμάζουν τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας σε συνεργασία μεταξύ τους, στην προσπάθεια τα παιδιά να αναπτύξουν συνήθειες προστασίας και διατήρησης της υγείας τους .

Τα προγράμματα προς υλοποίηση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στις υγειονομικές περιφέρειες ή τους εποπτευόμενους από το υπουργείο Υγείας φορείς ως τις 29 Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν έγκριση και από το υπουργείο Παιδείας.

Τα αντικείμενα των παρεμβάσεων σχετίζονται με την αντιμετώπιση των μικροβίων, την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την αγωγή Στοματικής Υγείας, το AIDS και τις Ηπατίτιδες, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Ήδη αντίστοιχα τέτοια θέματα έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες παρεμβάσεις αγωγής υγείας, με αποτέλεσμα από την καινούρια σχολική χρονιά να προτείνονται και νέες παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση του καπνού, την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη διαχείριση του άγχους, την υγιεινή και προστασία των ματιών και της όρασης, το περιβάλλον και η υγεία, η πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο ή στο νερό, ασφαλείς διαδρομές από και προς το σχολείο, ο υγιής ύπνος, το ασφαλές και δημιουργικό παιχνίδι, η υγιής στάση του σώματος, η υγιής αναπνοή και η πρόληψη των αλλεργιών.

Οι σχετικές παρουσιάσεις θα γίνονται σε δημοτικά και γυμνάσια, και στο σχετικό φάκελο που θα κατατίθεται προς έγκριση, οι φορείς καλούνται να παρουσιάσουν το σχεδιασμό των παρεμβάσεων/δράσεων, με αναφορά στους σκοπούς, στον πληθυσμό στόχο (ηλικιακή ομάδα), τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, την περιοχή παρέμβασης, (Νομός ή Περιφέρεια ή Πόλη), τη συχνότητα και διάρκεια των παρεμβάσεων στην τάξη (π.χ. δυο δράσεις στην τάξη – μια ώρα ενημέρωσης και μια ώρα βιωματικής παρέμβασης) ή δράσεις στο σχολείο (π.χ. στη Γ’ Γυμνασίου, 3 δράσεις ενημέρωσης, 2 βιωματικές παρεμβάσεις και 2 επισκέψεις), καθώς και τις διδακτικές ώρες που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Στη σχετική εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού, επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε υλικό θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων/δράσεων, δεν θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά εταιριών που εμπορεύονται ή προβάλλουν προϊόντα ή ενισχύουν τις δράσεις με χορηγίες.

Από την προθεσμία μέχρι τις 29 Ιουνίου, εξαιρούνται όλες οι έκτακτες δράσεις προληπτικών εξετάσεων, εφόσον αυτές δεν πλαισιώνονται από εποπτικό υλικό.
Οι δράσεις αυτές θα εγκρίνονται από τις ΥΠΕ, σε συνεργασία με τις μονάδες υγείας που μετέχουν στη διενέργεια των εξετάσεων, και θα υποβάλλεται αίτημα έγκρισης στο υπουργείο Παιδείας, μετά την έγκριση της ΥΠΕ.

Ειδικά για τις δράσεις που αφορούν «Αγωγή Στοματικής Υγείας», οι Μονάδες Υγείας και οι Επαγγελματίες Υγείας που θα συμμετέχουν στον εν λόγω θεματικό άξονα, θα συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία απόφαση των Υ.Πε. που θα εκδίδεται κατ’ έτος για την ανάπτυξη των παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά τον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης, τη διενέργεια φυματινοαντίδρασης στην προσχολική ηλικία, καθώς και όποια άλλη ενέργεια σχετίζεται με εμβολιασμούς, οι Επαγγελματίες Υγείας των Δημόσιων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρέχουν αυτές στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους καθηκόντων κατόπιν συνεργασίας με τις τοπικές Σχολικές Μονάδες και την τήρηση των προβλεπόμενων για αυτές σχετικών διαδικασιών.

Όσον αφορά τη διενέργεια προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε μαθητικό πληθυσμό (ανεξαρτήτως τέλεσης αυτών εντός ή εκτός σχολικού ωραρίου), ισχύει η απόφαση της 08/03/2018 με θέμα: «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

18 Απριλίου 2018 Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή

Με αφορμή τη 18η Απριλίου η οποία έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή γίνεται μια ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με τις παρεχόμενες από το Γενικό Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου” υπηρεσίες.

Στο Νοσοκομείο λειτουργεί Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 60 του Ν. 4368/2016 ) το οποίοείναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συλλογή και διεκπεραίωση αιτημάτων, καταγγελιών, παραπόνων ή και προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή μέσω ταχυδρομείου ή Κ.Ε.Π.

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς, οι συνοδοί αυτών, συγγενείς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς. Βρίσκεται στην είσοδο του Νοσοκομείου.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2007 και αφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα των ασθενών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών.

To 2002 το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών (Active Citizenship Network – ACN, http://www.activecitizenship. net), μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενώνδιακηρύσσει δέκα τέσσερα (14) δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» (άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Η Χάρτα αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα δέκα τέσσερα (14) αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής: το δικαίωμα της πρόληψης, της πρόσβασης, της πληροφόρησης, της συγκατάθεσης, της ελεύθερης επιλογής, της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς, της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, της ασφάλειας, της καινοτομίας, της αποφυγής της περιττής ταλαιπωρίας και πόνου, της εξατομικευμένης θεραπείας, της έκφρασης παραπόνων και της αποζημίωσης.

10η Επέτειος για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή (European Patients’ Day ERPD)

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών(ACN, ) με αφορμή τη 10η Επέτειο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή αναλαμβάνει την διοργάνωση σύσκεψης στις 23 Μαΐου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με θέμα: «Θεραπευτική αρχή: Aξιολόγηση της απήχησης στους ασθενείς και το σύστημα υγείας”.

leaflet_greece_bs
leaflet_greece_fs

ΠΗΓΗ:http://docmed.gr/

 

Όπου φτωχός και η μοίρα του - Εμπόδια από χρόνια προβλήματα υγείας για έναν στους τέσσερις Έλληνες

Όπου φτωχός και η μοίρα του - Εμπόδια από χρόνια προβλήματα υγείας για έναν στους τέσσερις Έλληνες

Οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα έχουν διπλάσια προβλήματα σε σύγκριση με όσους βρίσκονται στην ανώτερη εισοδηματική κλίμακα!
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Όπου φτωχός και η μοίρα του - Εμπόδια από χρόνια προβλήματα υγείας για έναν στους τέσσερις Έλληνες
Το 24,7% των Ελλήνων δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία τους εμποδίζουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Από αυτούς, το 13,5% δηλώνουν πως το πρόβλημα είναι μερικό και το 11,2% σοβαρό, ποσοστά που υπερβαίνουν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ενδεικτικό είναι πως μόλις το 7,5% των Ευρωπαίων δηλώνουν σοβαρό πρόβλημα που τούς εμποδίζει στην καθημερινότητα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος (μερικό και σοβαρό πρόβλημα) είναι 24,1%.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα στοιχεία του 2016 που δημοσιοποιήθηκαν από τη Eurostat.

Μακροχρόνια προβλήματα που εμποδίζουν στις τακτικές ασχολίες χαρακτηρίζονται όσα έχουν διάρκεια έξι και πλέον μηνών.

Τα σοβαρά προβλήματα δεν επιτρέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων ή την επιτρέπουν με πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ τα μερικά προβλήματα την επιτρέπουν με δυσκολία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, το 24,1% των Ευρωπαίων άνω των 16 ετών ανέφεραν προβλήματα στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους, εξαιτίας μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

Στους άνδρες, το ποσοστό είναι αισθητά πιο χαμηλό (21,7%) έναντι των γυναικών (26,2%), με το φαινόμενο αυτό να παρατηρείται σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαφορές


Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Λετονία και στην Αυστρία και τα χαμηλότερα στη Σουηδία και στη Μάλτα. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μέσο του σχετικού πίνακα.

Το πρόβλημα αφορά πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού στη Λετονία (37,4%) και στην Αυστρία (34,2%) και είναι κοντά στο ένα τρίτο στην Πορτογαλία (33%), στη Φινλανδία (32,8%), στην Εσθονία και την Κροατία (32,3%) και στη Σλοβενία (31,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (12,5%) και στη Μάλτα (12,9%), ενώ χαμηλά βρίσκονται η Κύπρος (16%), η Βουλγαρία (16,2%) και η Ιρλανδία (16,5%).

Εισόδημα
Οι ειδικοί κατέγραψαν σχέση μεταξύ εισοδήματος και εμποδίων στην εργασία εξαιτίας προβλημάτων υγείας.

Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα των πολιτών, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν εμπόδια εξαιτίας προβλημάτων υγείας...

Πρόβλημα έχει πάνω από το 30% του ευρωπαϊκού πληθυσμού άνω των 16 ετών με χαμηλότερο εισόδημα, ενώ το ποσοστό είναι μόλις 17% σε όσους βρίσκονται στην υψηλότερη εισοδηματική κλίμακα.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Διεθνής μελέτη: Στα συγγενικά πρόσωπα το βάρος φροντίδας ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας και άνοια

Διεθνής μελέτη: Στα συγγενικά πρόσωπα το βάρος φροντίδας ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας και άνοια

Στην Ελλάδα δεν διατίθενται σχεδόν καθόλου υπηρεσίες υποστήριξης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.
Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Διεθνής μελέτη: Στα συγγενικά πρόσωπα το βάρος φροντίδας ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας και άνοια
Η υποστήριξη από συγγενικά πρόσωπα παραμένει η πιο αξιόπιστη φροντίδα ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας και άνοια.

Η παροχή φροντίδας από μακρινούς συγγενείς, γείτονες ή φίλους δεν ξεπερνά σε διάρκεια το ένα έτος, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν διαχρονικά την εξέλιξη στη φροντίδα 3.348 ηλικιωμένων ατόμων και είδαν πως η προθυμία των φροντιστών είναι σημαντική για τη διατήρηση της φροντίδας.

Όταν η φροντίδα – σχολιάζουν – παρέχεται από πιο απομακρυσμένο μέλος της οικογένειας, από φίλο ή γείτονα, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει σε κοντινό συγγενή έναν χρόνο αργότερα.

Η χώρα διαμονής δεν έδειξε, παρά μικρά ποσοστά διακύμανσης στην παρατήρηση αυτή (8%), αλλά μεγάλες διαφορές στην παροχή συστηματικών υπηρεσιών κατ' οίκον (52%).

Για παράδειγμα, στη Σουηδία οι ηλικιωμένοι είναι πιο πιθανό να δέχονται φροντίδα από άλλη οικογένεια ή από επαγγελματία φροντιστή, ενώ στην Ελλάδα το καθεστώς είναι πιθανό να αλλάζει έπειτα από τον πρώτο χρόνο.

Η Σουηδία διαθέτει μία καλά ανεπτυγμένη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η μακροχρόνια φροντίδα στο σπίτι, φαίνεται πολύ πιο αποδεκτή και η ηθική υποχρέωση φροντίδας από συγγενείς δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο σε άλλες χώρες.

Το ακριβώς αντίθετο ισχύει στην Ελλάδα, όπου δεν διατίθενται σχεδόν καθόλου υπηρεσίες υποστήριξης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τη φροντίδα.

Οι προερχόμενοι από την οικογένεια φροντιστές συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, παρά τα μεγάλα λειτουργικά, γνωστικά και προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι στον αποδέκτη της φροντίδας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από την κατάλληλη υποστήριξη.

Οικογένεια
Σύμφωνα με ειδικούς, στην Ελλάδα η οικογένεια διατηρεί την ευθύνη της φροντίδας των ασθενών ακόμη και όταν υπάρχουν επαγγελματίες βοηθοί ή οι ασθενείς νοσηλεύονται σε ιδρύματα. Έτσι, η νόσος δεν πλήττει μόνο τον ασθενή αλλά όλη την οικογένεια που πάσχει μαζί του.

Ο όρος “φορτίο των φροντιστών” έχει επικρατήσει διεθνώς για να περιγράψει την επιβάρυνση – σωματική, συναισθηματική ή οικονομική – των φροντιστών ατόμων που πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα που προκαλεί αναπηρία.

Οι φροντιστές ατόμων με άνοια εμφανίζουν υψηλές βαθμολογίες σε κλίμακες άγχους - κατάθλιψης, κάνουν αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να πάθουν κατάθλιψη, εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα χρόνιων παθήσεων και εισαγωγής στο νοσοκομείο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 άτομα με άνοια και σε κάθε άτομο που νοσεί, αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι που φροντίζουν σε τακτική βάση για την κάλυψη των αναγκών του.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

Πληρώνουμε πάνω από 850 εκατ. το χρόνο από την τσέπη μας για φάρμακα!

Όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη αναγκάζονται να βάλουν χρόνο με το χρόνο οι πολίτες για την αγορά φαρμάκων, όπως δείχνουν τα στοιχεία που επικαλείται σε μελέτη του για την φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.

Τη χρονιά που πέρασε, η συμμετοχή των ασθενών στη συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη ανήλθε σε 866 εκατ. ευρώ από (760 εκατ. το 2016 και 696 εκατ. το 2015), με βάση εκτιμήσεις από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) που περιλαμβάνει στην έρευνα του ο ΣΦΕΕ.

Η δαπάνη αυτή αφορά στο άθροισμα από ίδιες πληρωμές (out of pocket) στα φαρμακεία για την προμήθεια σκευασμάτων που είτε δεν αποζημιώνονται, είτε για την αγορά τους δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, αλλά και από τα θεσμοθετημένα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

Περισσότερα...

Έντονη κινητικότητα στις εταιρείες ιδιωτικής υγείας

«Αγκάθι» παραμένει το clawback το οποίο όμως αποκλιμακώνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Νέες ισορροπίες αναζητά η αγορά των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας, οι οποίες φαίνεται να ακολουθούν δύο διαφορετικές ταχύτητες διεκδικώντας μερίδια από ένα τζίρο της τάξης των 1,45 δισ. ευρώ. Έτσι από τη μια μεριά έχουμε τους μεγάλους ομίλου οι οποίοι είναι και λιγότερο εξαρτημένοι από τον ΕΟΠΥΥ, και από την άλλη έχουμε τους «μικρότερους παίκτες» οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερη εξάρτηση από τον οργανισμό.

Όπως γνωρίζουμε από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου που αναδείχτηκαν κατά την περίοδο της κρίσης είναι το ζήτημα των επιστροφών (clawback) προς το Ελληνικό Δημόσιο. Σχετικά με το θέμα αυτό θα υποστήριζε κανείς ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη καθώς σταδιακά φαίνεται να αποκλιμακώνεται το ποσό της επιστροφής. Μάλιστα η τελευταία εκτίμηση για το 2017 είναι ότι αυτό θα είναι της τάξης των 110 εκατ. ευρώ συνολικά για τις κλινικές, εμφανίζοντας από το 2015 μείωση της τάξης του 26% (για γενικές και μαιευτήρια) ενώ για τις ψυχιατρικές κλινικές από το έτος 2015 η πτώση εκτιμάται στο 27%.

Η μείωση προέρχεται αφενός από τις περικοπές κατά την εκκαθάριση και τα σχετικά rebate τα οποία πλέον περνούν αυτόματα στις υποβολές των συμβεβλημένων παρόχων, αφετέρου και από το σχετικό εξορθολογισμό των δαπανών τόσο από την πλευρά των κλινικών όσο και από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα η ΠΕΙΚ σε ανακοίνωσή της τονίζει, ότι τα σημειώματα για το clawback που απεστάλησαν πριν λίγες μέρες στις ιδιωτικές κλινικές για το Α' εξάμηνο του 2017, είναι μικρότερα ως ποσοστά. Οι εκπρόσωποι των κλινικών σημειώνουν ότι αυτό επιτεύχθηκε καθώς σε ορισμένους κωδικούς το clawback είναι σχεδόν μηδενικό, όπως πχ στη νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, γεγονός που είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ενός νέου υποκωδικου που χρηματοδοτήθηκε με τα αναγκαία κονδύλια, ύστερα από αίτημα της ΠΕΙΚ προς την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Μελέτη Στόχασις
Παρά τους σχετικούς κλυδωνισμούς η αγορά τα τελευταία χρόνια αρχίζει να παρουσιάζει μια σχετική ισορροπία, χωρίς βεβαίως να διαφεύγει το γεγονός ότι με βάση τα όσο σημειώνει η ΠΕΙΚ σημειώθηκαν και 35 "λουκέτα" την περίοδο της κρίσης.
Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη "Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας" που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ και περιλαμβάνει τις γενικές κλινικές & κλινικές αποκατάστασης και αποθεραπείας, τις ψυχιατρικές κλινικές, τις μαιευτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας υπολογίζεται σε 1.433 εκατ. ευρώ το 2016 με το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) να διαμορφώνεται αρνητικός (-1,9%) την περίοδο 2007-2016.

Πάντως με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις και την πορεία των εισηγμένων ομίλων, φαίνεται πως η αγορά έδειξε το 2017 να κινήθηκε με άνοδο της τάξης του 2% και να διαμορφώνεται συνολικά κοντα στα 1,45 δις. ευρώ. Την τάση αυτή επιβεβαιώνει και η ΣΤΟΧΑΣΙΣ, που προβλέπει ότι ο ΜΕΡΜ της εγχώριας αγοράς σε αξία για την περίοδο 2016-2020 για τις γενικές κλινικές θα διαμορφωθεί σε 4,1%, για τις ψυχιατρικές κλινικές σε 7,0%, για τις μαιευτικές κλινικές σε 2,9% και για τα διαγνωστικά κέντρα σε 2,4%.
Με βάση τη ΣΤΟΧΑΣΙΣ, ο ΜΕΡΜ τη χρονική περίοδο 2007-2016 διαμορφώνεται οριακά αρνητικός στην κατηγορία των διαγνωστικών κέντρων (-0,6%) και των μαιευτικών κλινικών (-0,8%), ενώ την αντίστοιχη περίοδο εντονότερα αρνητικός ΜΕΡΜ παρουσιάζεται στις ψυχιατρικές (-5,6%) και τις γενικές κλινικές (-2,4%).

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, είναι έντονος δεδομένου ότι έχει περιοριστεί το μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς. Ειδικότερα, ο ανταγωνισμός μεταξύ ίσης δυναμικότητας και μεγέθους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια κατηγορία εστιάζεται στην ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προσαρμογή στις τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις, την τιμολογιακή πολιτική, τις προωθητικές ενέργειες (πακέτα προσφορών), την ταχύτητα εξυπηρέτησης, τη γεωγραφική κάλυψη και τη σύναψη συνεργασιών με ασφαλιστικές εταιρίες.

Εξαγορές
Την προηγούμενη Πέμπτη επίσης ανακοινώθηκε και η τυπική πλέον ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης των μετοχών της Ιασώ General στην Hellenic Healthcare S.A R.L. η οποία ελέγχεται από το Fund CVC Capital Prtners, σε υλοποίηση της από 5.11.2017 συμφωνίας. Ειδικότερα μεταβιβάστηκε το 97,2% των μετοχών που κατείχε η εταιρεία έναντι τιμήματος 19.446.000 ευρώ που καταβλήθηκε για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το CVC ελέγχει και το Metropolitan ενώ πληροφορίες θέλουν να ενδιαφέρεται και για το Ντυναν. Από κει και πέρα δεν πρέπει φυσικά να περνούν απαρατήρητες οι κινήσεις του ομίλου Αποστολόπουλου αλλά και το γεγονός ότι έχει συμπληρωθεί και μια επταετία όπου fund της Global Finance έχει επενδύσει στην Ευρωκλινική και φαίνεται να έχει εισέλθει ήδη σε φάση αποεπένδυσης.

Ακόμη το ναυάγιο της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής ίσως να καθυστερεί και κάποιες εξελίξεις, καθώς ο μεγαλύτερος ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας, όπως επισημαίνουν κύκλοι της αγορά παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2016 υπήρξε χρονιά ρεκόρ στη συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στο σύνολο των πληρωμών των ελληνικών νοικοκυριών για υπηρεσίες υγείας, φτάνοντας στα 567,5 εκατ. ευρώ από 541,3 εκατ. ευρώ το 2015.  

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Νέα ψηφιακή πύλη για τα δικαιώματα των ασθενών

Νέο ιστότοπο (eu-healthcare.eopyy.gov.gr) του Εθνικού Σημείου Επαφής Διασυνοριακής Περίθαλψης, ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ. O νέος ιστότοπος αποτελεί μία πύλη πληροφόρησης στα ελληνικά και αγγλικά, για όλα όσα αφορούν στα δικαιώματα των ασθενών στην περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για τους εισερχόμενους Ευρωπαίους ασφαλισμένους, που αναζητούν, επιλέγουν ή χρειάζονται εκτάκτως ιατρική φροντίδα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «η νέα αυτή πλατφόρμα επικοινωνίας αποτελεί προϊόν των συντονισμένων δράσεων της Δ/νσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων ΕΟΠΥΥ, στην επιμέλεια και οργάνωση, και της Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ, στην τεχνική ανάπτυξη, και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα ενημερώνεται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Φιλοδοξία του Οργανισμού είναι το eu-healthcare.eopyy.gov.gr να αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου στρατηγικού σχεδίου με στόχο την ανθρωποκεντρική φροντίδα και τις ποιοτικές υπηρεσίας υγείας».

Ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους στην περίθαλψη, στο πλαίσιο τόσο του εθνικού όσο και του ενωσιακού δικαίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλλιέργεια και προαγωγή της παιδείας υγείας. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Οργανισμός έχει θεσμικό ρόλο να ενημερώνει, διασυνδέει και υποστηρίζει, ασθενείς, παρόχους περίθαλψης, επαγγελματίες υγείας και κέντρα αποφάσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω του ρόλου του αυτού, ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει παράλληλα, την προσπάθειά για την ανάδειξη των ευκαιριών και την προβολή των δράσεων και πρωτοβουλιών της Ελληνικής αγοράς υγείας σε όλες τις διεθνείς συμμετοχές του σε Ευρωπαϊκά δίκτυα και Επιτροπές

ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

 

Χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας εκατομμύρια Έλληνες - 'Ένας στους οκτώ με ακάλυπτες ανάγκες

Χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας εκατομμύρια Έλληνες - 'Ένας στους οκτώ με ακάλυπτες ανάγκες

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας εκατομμύρια Έλληνες - 'Ένας στους οκτώ με ακάλυπτες ανάγκες
“Υγεία είναι η πλήρης φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία και όχι μόνον η απουσία ασθένειας”. Ο ορισμός αυτός έχει εκδοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και είναι σε ισχύ από το 1946.

Πόσο συνεπής είναι η Ελλάδα στην τήρησή του; “Καθόλου”, είναι η απάντηση που προκύπτει αβίαστα από την ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων. Στους Έλληνες δεν λείπει μόνον η “ψυχική και κοινωνική ευεξία”, αλλά πολύ πιο βασικά αγαθά που σχετίζονται με την Υγεία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Eurostat, η χώρα μας είναι (μαζί με την Εσθονία) τελευταία στην Ευρώπη σε κάλυψη των αναγκών περίθαλψης των πολιτών της. Το μειονέκτημα αυτό προκύπτει από τη φτώχεια, η οποία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.

Περισσότερα...

Πόσοι ανασφάλιστοι πήραν φάρμακα και νοσηλεύτηκαν δωρεάν στο ΕΣΥ! Όλα τα στοιχεία

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Χιλιάδες συμπολίτες μας παρότι ανασφάλιστοι λαμβάνουν πλέον κανονικά δωρεάν τις θεραπείες τους και μπορούν και νοσηλεύονται στο ΕΣΥ.


Άλλωστε μέρα με την ημέρα όλο και περισσότεροι χάνουν τη θέση εργασίας τους συνεπώς και την ασφάλισή τους λόγω της κρίσης.
Με βάση τις επίσημες καταγραφές, σήμερα υπάρχουν 2.162.000 ανασφάλιστοι συμπολίτες μας.

Ο νόμος που ψηφίστηκε το 2016 έδωσε πράσινο φως και στους ανασφάλιστους να έχουν πλήρη πρόσβαση σε θεραπείες και νοσηλείες. Διαβάστε ΕΔΩ ποιοι δικαιούνται και τι: «Ποιοι ανασφάλιστοι δικαιούνται δωρεάν φάρμακα και νοσηλεία! Όλες οι προϋποθέσεις»

 

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρό, μετά το σχετικό νόμο, το 2017 συνταγογραφήθηκαν από τις δημόσιες δομές υγείας περισσότεροι από 840.000 ανασφάλιστοι (μοναδικά ΑΜΚΑ).

Επίσης αποζημιώθηκαν για ανασφάλιστους συμπολίτες μας φάρμακα που ξεπερνούσαν τα 165εκ.€, ενώ πληρώθηκαν για εξετάσεις ανασφάλιστων περισσότερα από 56εκ.€.

 

Σε ότι αφορά στις νοσηλείες δόθηκαν τόσο για τη φροντίδα και παραμονή σε νοσοκομεία, όσο και για ακριβές θεραπείες και εξετάσεις που απαιτήθηκαν κατά τη νοσηλεία, περισσότερα από 185 εκ.€. για ανασφάλιστους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι μόνο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους μπορούν όσοι δικαιούνται, να προμηθεύονται δωρεάν φάρμακα από το 2016 τον Αύγουστο. Μάλιστα η βάση για την διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας για παιδιά 3 μηνών έως 3 ετών

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού: Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας για παιδιά 3 μηνών έως 3 ετών

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού στις 2 Απριλίου, ο Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής κ. Στέλιος Μαντούδης προχώρησε στη δημιουργία ενός Βιβλιαρίου Αναπτυξιακής Υγείας Παιδιού «Επικοινωνιακές & Συναισθηματικές Δεξιότητες από 3 μηνών μέχρι 3 χρόνων».

Πρόκειται για έναν ενημερωτικό οδηγό με πληροφορίες και συμβουλές για την αναπτυξιακή πορεία των βρεφών και των νηπίων. Σημαντικό στοιχείο του αποτελούν τα ερωτηματολόγια κοινωνικής συμπεριφοράς, τα οποία συμπληρώνονται από τη μητέρα και αξιολογούνται στο τέλος κάθε τρίμηνου από τον παιδίατρο με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων για την Κοινωνική Επικοινωνία και τον Αυτισμό.

Πέραν της δωρεάν διάθεσης του Βιβλιαρίου από παιδιάτρους, μαιευτήρια και παιδιατρικές κλινικές, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εντελώς δωρεάν να κατεβάσει το Βιβλιάριο σε μορφή pdf. Πατήστε επάνω στην παρακάτω εικόνα για να ανοίξετε και να κατεβάσετε και εσείς το Βιβλιάριο!

vivliario

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, όπως επισημαίνει ο κ. Μαντούδης, είναι να ενημερωθούν περισσότεροι γονείς για τον Αυτισμό και τις Διαταραχές Επικοινωνίας, καθώς, σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, ο έγκαιρος εντοπισμός ανησυχητικών σημαδιών πριν τα δύο έτη μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σχετίζονται με τον Αυτισμό. Παράλληλα, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά προληπτικό έλεγχο για την ανίχνευση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής ενός βρέφους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, καθιερώθηκε το 2007 από τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ή αλλιώς Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (ΔΑΔ) είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αυτιστικό φάσμα αποτελεί ένα σύνολο από διαφορετικά συμπτώματα που ποικίλλουν από παιδί σε παιδί σε ένταση και συχνότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία και μελέτες του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2011), τα τελευταία χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της Διαταραχής του Αυτισμού είναι 1 προς 110-150 φυσιολογικά παιδιά. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες που έγιναν στην Αμερική έδειξαν μια διαχρονική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του Αυτισμού σε παιδιά κατά 2000% (1 προς 65 φυσιολογικά παιδιά)! Το γεγονός αυτό καθιστά τις Διαταραχές Επικοινωνίας και τον Αυτισμό πιο συχνό παιδιατρικό νόσημα από αρκετά άλλα παιδιατρικά νοσήματα.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχειά σχετικά με την Διαταραχή του Αυτισμού. Διαπιστώνεται, όμως, ότι 700 με 1.000 παιδιά κάθε χρόνο θα διαγνωστούν με Αυτισμό. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συχνότητας του προβλήματος, προτείνεται η καταγραφή των οροσήμων επικοινωνίας καθώς και των ρυθμιστικών και αισθητηριακών λειτουργιών, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν ανησυχητικά σημάδια.

Στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γονιών, της κοινής γνώμης και των επαγγελματιών υγείας που να εστιάζει στη βρεφική και νηπιακή ηλικία όπως το Βιβλιάριο Αναπτυξιακής Υγείας Παιδιού. Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη δωρεάν διανομή του Βιβλιαρίου στους παιδιάτρους, στα μαιευτήρια και τις παιδιατρικές κλινικές όλης της χώρας, ενώ παράλληλα θα ενημερωθούν οι παιδαγωγοί των βρεφονηπιακών σταθμών, μέσω του συλλόγου τους, καθώς και το προσωπικό των Σταθμών Μητέρας & Παιδιού του ΕΟΠΠΥ.

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Κατά 600 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη για την υγεία το 2016

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες Υγείας ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2016 στο 8,45% έναντι 8,19% το 2015.

Νέα άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσίασε η συνολική δαπάνη για την Υγεία στη χώρα μας το 2016 η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημόσια χρηματοδότηση που αυξήθηκε κατά 614 εκατ. ευρώ. Έτσι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας αυξήθηκε τη χρονιά εκείνη στα 9.034,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.420,1 εκατ. ευρώ το 2015. Βέβαια παρά την άνοδο, η αξία των δημοσίων παροχών απέχει δραματικά από τα 14.920,8 εκατ. ευρώ του 2010.
Την ίδια στιγμή σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλισης είτε μέσω ιδίας εισφοράς, κατέβαλαν 5.625,4 εκατ. ευρώ το 2016 από τα 5.765 εκατ. ευρώ το 2015 και έναντι 6.614,4 εκατ. ευρώ το 2010. Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι οι συνολική δαπάνη (δημόσια συν ιδιωτική) διαμορφώθηκε στα 14.727,3 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 14.447,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Όπως σχολιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση παρουσίασε αύξηση 7,3% το 2016 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2015, ενώ την ίδια περίοδο η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση παρουσίασε μείωση κατά 2,4%. Ακόμη ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, παρατηρείται αύξηση από 58,3% το έτος 2015 σε 61,3% το έτος 2016. Σε αντίθεση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε από 39,9% το έτος 2015 σε 38,2% το έτος 2016.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με βάση τα περσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία και μέχρι σήμερα επικαλούμαστε σα χώρα, έχουν σημειωθεί σημαντικές διαφορές λόγω αναμόρφωσης των δεδομένων για το 2015. Ειδικότερα, στην αντίστοιχη περσινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 η συνολική δαπάνη για την Υγείας ήταν 14.731,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 284 εκατ. ευρώ υψηλότερη από τη δαπάνη που ανακοίνωσε φέτος η ΕΛΣΤΑΤ για το 2015. Επίσης η δημόσια δαπάνη για το 2015, φαίνεται στα φετινά στοιχεία μειωμένη κατά το ίδιο ποσό σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν πέρυσι. Συνολικά πάντως διαπιστώνεται άνοδος των δημόσιων δαπανών. Αξίζει δε να επισημανθεί, ότι παρά τη βελτίωση, οι δαπάνες στα χρόνια των μνημονίων υποχώρησαν από τα 21.608,7 δισ. ευρώ το 2010 στα 14.727,3 εκατ. ευρώ το 2015, ήτοι μια πτώση της τάξης του 32%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βάση τα πρότυπα του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2011 του ΟΟΣΑ, αποδεικνύουν ότι πλέον οι δαπάνες υγείας που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι στις συνολικές δαπάνες της χώρας για την υγεία των πολιτών.

Κατηγορίες δαπανών
Από το σύνολο των ιδιωτικών δαπανών η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να χτυπάει ρεκόρ φτάνοντας στα 567,5 εκατ. ευρώ από 536,6 εκατ. ευρώ το 2010 και από τα χαμηλά επίπεδα των 495,1 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το 2015 είχε φτάσει στα 541,3 εκατ. ευρώ.
Αφαιρώντας λοιπόν την ιδιωτική ασφάλιση, αποδεικνύεται ότι από την τσέπης μας το 2016 πληρώσαμε για υπηρεσίες και σκευάσματα υγείας 5.057,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.224,1 εκατ. ευρώ το 2015. Σημειώνεται ότι η μείωση σε σχέση με το 2010 είναι της τάξης του 17%, δηλαδή το μισό μόνο ποσοστό από τη μείωση της δημόσιας δαπάνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για φάρμακα σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς δαπανήθηκαν συνολικά 3.871 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 1.838,7 εκατ. ευρώ είναι οι ιδιωτικές πληρωμές των νοικοκυριών, ενώ το δημόσιο κατέβαλε 2.032,3 εκατ. ευρώ. Στο ποσό των νοικοκυριών προφανώς περιλαμβάνονται και τα ποσά τα οποία επιβαρύνονται οι φαρμακευτικές εταιρείες rebate και clawback όμως στα στοιχεία φέρονται σα δαπάνες των νοικοκυριών.

Εντύπωση πάντως προκαλεί από τα αναλυτικά στοιχεία η εκτόξευση των εξόδων για «Ιατρικές συσκευές και άλλα διαρκή αγαθά θεραπείας» τα οποία από 505 εκατ. ευρώ το 2015 έφτασαν στα 713,7 εκατ. ευρώ το 2016. Μάλιστα η δημόσια δαπάνη για τα εν λόγω ήδη έφτασε στα 657,1 εκατ. ευρώ έναντι 431,7 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχούσε το 2009 σε δημόσια δαπάνη 385 εκατ. ευρώ και έβαινε σταθερά μειούμενη φτάνοντας το 2013 στα 135,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να διατηρούνται οι ιδιωτικές δαπάνες για νοσηλείες, καθώς και το 2016 ξεπέρασαν τα 2 δις. ευρώ. Συγκριμένα οι δαπάνες των νοικοκυριών για «Νοσοκομεία, Δομές νοσηλευτικής͵ φροντίδας» διαμορφώθηκαν το 2016 στα 2.003 εκατ. ευρώ έναντι 2.047 εκατ. ευρώ το 2015. Το 2009 η σχετική ιδιωτική δαπάνη ήταν της τάξης του 1,5 δις. ευρώ.  

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

IQVIA: 60% των Ελλήνων δυσκολεύεται να αγοράσει ακόμα και τα φάρμακά του

Το 45% των Ελλήνων εμπιστεύεται τις ελληνικές φαρμακευτικές έναντι 17% των πολυεθνικών

Η ανεργία και η περίθαλψη αποτελούν τα δύο κυριότερα προβλήματα στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, όταν παλαιότερα τα προβλήματα που αναδεικνύονταν σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών και άλλα κοινωνικά ζητήματα.

Στην παρούσα συγκυρία, το 60% του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα ακόμη και με την αγορά των φαρμάκων του, όταν το 23% δεν πληρώνει για φάρμακα και το 17% δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Οι Έλληνες δίνουν έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίο προσδοκούν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, το 53% του πληθυσμού περιμένει από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την κοινωνία και το 17% πιστεύει πως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες εκτιμούν ότι οι φαρμακευτικές θα πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και τη μείωση της ανεργίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε η εταιρία μελετών IQVIA, τον περασμένο Ιούλιο, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 800 ατόμων, για τη διερεύνηση της κοινής γνώμης απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 45% του πληθυσμού εμπιστεύεται τις ελληνικές φαρμακευτικές, έναντι ποσοστού 17% που εμπιστεύεται τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

Τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης φαίνεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο, παρότι μόνο 4% των ερωτηθέντων ήταν σε θέση να αναφερθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Εντούτοις, το 49% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετωπίζει θετικότερα μια εταιρία που αναπτύσσει προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αγοράζοντας τα προϊόντα της εταιρίας αυτής, έναντι μιας άλλης η οποία δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα.

Οι πιο γνωστές φαρμακευτικές στο ευρύ κοινό είναι η Bayer, η Novartis και η Vianex.

Θετικές πηγές πληροφόρησης για τις φαρμακευτικές αποτελούν οι φήμες από στόμα σε στόμα και το ίντερνετ, ενώ αρνητικές πηγές είναι η τηλεόραση και το ίντερνετ.

Από πλευράς εμπιστοσύνης, τα φάρμακα δεν κατέχουν τα πρωτεία.

Αντίθετα τα σκήπτρα της εμπιστοσύνης για τους Έλληνες κατέχει ο τουρισμός. Ακολουθούν οι τεχνολογίες, η ναυτιλία, τα σούπερ - μάρκετ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα τρόφιμα, με τις φαρμακευτικές να καταλαμβάνουν την 8η θέση και να τις ακολουθεί ο τομέας της καπνοβιομηχανίας.

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Κίνητρα για γενόσημα και κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία

Έρχονται νέες νομοθετικές ρυθμίσεις - Κριτήριο το κλινικό όφελος για την ΗΤΑ επισημαίνει η αγορά

 

Σειρά μέτρων για τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγοράς σε ότι αφορά την καινοτομία, μέχρι τη δημιουργία ανεξάρτητου φορέα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA), προωθεί η κυβέρνηση.

Υπό κατάρτιση βρίσκεται σχέδιο διατάξεων που θα αφορά την προώθηση της χρήσης γενοσήμων, την εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών για το μεγαλύτερο μέρος των θεραπευτικών κατηγοριών σε επίπεδο ATC4, την αξιολόγηση των κλινικών μελετών και την εισαγωγή συμβολαιακών συμφωνιών (Managed Entry Aggreements).

Σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, σε ομιλία του σε ημερίδα της ΕΣΔΥ με θέμα «Η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Εμπόδια και Υπερβάσεις» που οργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Ο κ. Γιαννόπουλος, έκανε λόγο για άμεσα μέτρα αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων είτε με την παροχή κινήτρων για τους ασφαλισμένους, είτε με την παροχή κινήτρων ή καθιέρωση αντικινήτρων στους φαρμακοποιούς για την χορήγηση γενοσήμων στο επίπεδο του φαρμακείου.

Σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού για φάρμακα, ο κ. Γιαννόπουλος έκανε λόγο για αναπροσαρμογή προς τα πάνω της φαρμακευτικής δαπάνης "μετά τη λήξη της στενής δημοσιονομικής επιτήρησης" και τόνισε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις επιστροφές (clawback).

Στην κατεύθυνση αυτή, σημείωσε πως εργαλείο δίκαιης ανακατανομής αποτελούν οι κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία σε επίπεδο ATC4 και ανακοίωσε ότι επίκειται νέα νομοθετική ρύθμιση - πέραν των ήδη θεσμοθετημένων μέτρων - η οποία θα αφορά τις θεραπευτικές κατηγορίες που αποτελούν το 82% της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, και η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση στη Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Στο επίπεδο της κυκλοφορίας των φαρμάκων, ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε πως προωθούνται πάνω από 15 ολοκληρωμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα προς ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αφορούν διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση των παθήσεων σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου ανά ασθενή (βάσει θεραπευτικού αλγορίθμου), με στόχο την συνάρτηση της ιατρικής και θεραπευτικής δαπάνης με τον εξορθολογισμό της δαπάνης.

Στο σημείο αυτό επεσήμανε το έλλειμμα μητρώων ασθενών που θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παραπάνω μέτρου και τόνισε ότι όσο συντομότερα καλυφθεί το έλλειμμα αυτό, τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα συμπεράσματα για την καθημερινή ιατρική πρακτική και για τους μηχανισμούς αξιολόγησης.

Ο γενικός γραμματέας αναφερόμενος στη συνέχεια στην Επιτροπή HTA, σημείωσε πως στα κριτήρια για την αξιολόγηση νέων φαρμάκων σε επίπεδο ATC5, κυρίαρχη θέση θα έχει το κλινικό όφελος σε σχέση με τη σοβαρότητα της πάθησης, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες και αποζημιούμενες θεραπείες. Σε συνδυασμό με το κλινικό όφελος θα διερευνάται και η αξιοπιστία των κλινικών μελετών και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

"Μένει να καθορίσουμε ποιο θα είναι το απόλυτο ύψος του ανώτατου αποδεκτού κόστους ή του ανώτατου κόστους σε ειδικές κατηγορίες όπως τα σπάνια νοσήματα", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε επίσης, ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτονομείται η επιτροπή διαπραγμάτευσης και η διαδικασία διαπραγμάτευσης ενσωματώνεται στη διαδικασία της αξιολόγησης, πάντα με πρωταρχικό κριτήριο αυτό του κλινικού οφέλους.

Managed Entry Aggreements
Πέρα από την απουσία μητρώων, ο κ. Γιαννόπουλος κατέγραψε και απουσία εργαλείων όπως οι συμβολαιακές συμφωνίες, που χρησιμοποιούνται από τις άλλες χώρες, καθώς η επιδίωξη γρήγορης πρόσβασης, έρχεται να συναντηθεί με την αβεβαιότητα της υποσχόμενης θεραπείας. Οι συμφωνίες αυτές σχετίζονται με διαχείριση αβεβαιότητας με τον επιμερισμό του κινδύνου, συμφωνίες όγκου-τιμής, αποτελέσματος, διαχείρισης νόσου κλπ και είναι ήδη θεσμοθετημένες.

Η κάλυψη των δύο παραπάνω ελλειμμάτων σε συνδυασμό με γρήγορη ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θα αποτελέσουν κριτήριο επάρκειας της ΗΤΑ στη χώρα μας.

Ο ΣΦΕΕ
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου, εξέφρασε τη χαρά του για την καθιέρωση συστήματος ΗΤΑ στη χώρα, σημειώνοντας ότι ο Σύνδεσμος εδώ και χρόνια υπεραμύνεται ενός συστήματος αξιολόγησης στη χώρα, τόνισε όμως ότι δεν πρέπει να γίνει εργαλείο ελέγχου δαπάνης. Γι΄ αυτό δήλωσε την προθυμία του Συνδέσμου να συνεργαστεί με την Πολιτεία, επισημαίνοντας ότι η φαρμακοβιομηχανία παράγει ισχυρή καινοτομία. Σημείωσε ότι τα οριζόντια μέτρα δεν θα πρέπει να συνεχιστούν στο μέλλον, καθώς το δημογραφικό, το προσδόκιμο επιβίωσης, οι χρόνιες παθήσεις, προκαλούν ανάγκες που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση της τεχνολογίας θα πρέπει να επηρεάζει τη διαπραγμάτευση και όχι αντίστροφα.

Η ΠΕΦ
Από την πλευρά της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) o αντιπρόεδρος Θεόδωρος Κωλέτης, στο χαιρετισμό του σημείωσε πως η ΗΤΑ δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό καθυστέρησης εισαγωγής της καινοτομίας, όμως ο συνδυασμός των χωρών όπου το φάρμακο θα πρέπει προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί, η υποχρεωτική έκπτωση 25% και η παραπομπή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητα των ασθενών να επωφεληθούν από σωτήριες θεραπείες. Παράλληλα τόνισε ότι το 50% των ασθενών δεν συμμορφώνονται στην αγωγή τους, με αποτέλεσμα πρόσθετη νοσοκομειακή φροντίδα της τάξης των 125 δισ. ευρώ το χρόνο. Με δεδομένο αυτό, ξεχώρισε την οριακή καινοτομία, μέσω της οποίας αναπτύσσονται νέοι τρόποι χορήγησης των φαρμάκων, συνδυασμοί δραστικών ουσιών κλπ, που συμβάλλουν στην απρόσκοπτη συνέχιση των θεραπειών ιδίως σε χρόνιες παθήσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν "το δυνατό χαρτί" της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για τις εξαγωγές, αναπτυξιακή ευκαιρία που δεν πρέπει να χάνεται. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Θεσσαλονίκη: Φοιτητές Ιατρικής μετατρέπουν την Πλατεία Αριστοτέλους σε κέντρο πρόληψης

Θεσσαλονίκη: Φοιτητές Ιατρικής μετατρέπουν την Πλατεία Αριστοτέλους σε κέντρο πρόληψης

Με το σύνθημα «Ενημερώσου. Ευαισθητοποιήσου. Δράσε για την υγεία!» φοιτητές Ιατρικής θα μετατρέψουν την Πλατεία Αριστοτέλους, στις 31 Μαρτίου (ώρες 10.00-17.00), σε ένα κέντρο πρόληψης για τη δημόσια υγεία, όπου θα διενεργούνται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως μέτρηση σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, καθώς και ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, την πρόληψη και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Με στόχο την προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής, η δράση θα πλαισιωθεί με γυμναστικά δρώμενα, καθώς και διανομή υγιεινών γευμάτων και φυσικών χυμών.

Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής για τη Δημόσια Υγεία (Health Festival), οι εργασίες του οποίου θα διεξαχθούν από τις 29 έως και 31 Μαρτίου στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ.

Το Health Festival διοργανώνεται αποκλειστικά από φοιτητές Ιατρικής και συγκεκριμένα από τη HelMSIC (Hellenic Medical Students' International Committee) και η θεματολογία του επικεντρώνεται στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επίσης, το Health Festival παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες μέσα από τη συμμετοχή τους σε workshops και βιωματικά σεμινάρια.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και διαδραστικές μεθόδους πρακτικής άσκησης από εκπαιδευτές ομοταγούς εκπαίδευσης της HelMSIC. Επίσης, παλαιότερα μέλη της HelMSIC, που σήμερα είναι ενεργοί καθηγητές στο ΑΠΘ, θα μιλήσουν για την εμπειρία που είχαν από τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

Σε βάρος της Υγείας η αύξηση του πλεονάσματος τον Φεβρουάριο – Τα στοιχεία αναλυτικά

Μειωμένες έναντι του στόχου είναι κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών – ΠΕΔΥ κατά 147 εκατομμύρια ευρώ.


Με χρήματα από τον τομέα της Υγείας “χτίστηκε” σε μεγάλο βαθμό το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την τακτική έκθεση του υπουργείου Οικονομικών, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ανήλθαν στα 7,43 δισ. ευρώ.

IATRONET

Παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,542 δισεκατομμυρίου ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατομμυρίων, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και πλεονάσματος 434 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 2,751 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,307 δισ. για φέτος και 2,135 δισ. για την ίδια περίοδο το 2017.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν πως μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, Υγειονομικών Περιφερειών – ΠΕΔΥ κατά 147 εκατομμύρια ευρώ.

Δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατομμύρια έναντι του στόχου (7,743 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατομμύρια έναντι του στόχου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,975 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,133 δισ. ή 14,5% έναντι του στόχου.

Δημ.Κ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Barroca: Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την κρίση - Η Ευρώπη θέλει κοινές λύσεις για την υγεία

Barroca: Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την κρίση - Η Ευρώπη θέλει κοινές λύσεις για την υγεία

Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική ή μοναδική «συνταγή» για να ξεπεραστεί μια τόσο μεγάλη κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.


 Της Νατάσσας Ν. Σπαγαδώρου

Η λιτότητα εφαρμόστηκε σε όλες τις περιπτώσεις - αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική εστίαση, σε διαφορετικούς τόνους. Στην Ελλάδα έπρεπε να περάσουμε από όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας, οδηγώντας σε τεράστια ανεργία και μεγαλύτερες ανισότητες - και δίνοντας πολύ δύσκολους καιρούς στην ελληνική κοινωνία. Και ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα…

Τα παραπάνω τονίζει μεταξύ άλλων στο onmed ο επικεφαλής της Bayer Hellas Πορτογάλος Joao Barroca. Στην εκ βαθέων συνέντευξή του, ο συνομιλητής μας μιλάει για τα επιχειρηματικά σχέδια της Bayer στην ελληνική αγορά, για την σημαντική συμμαχία με τη Monsanto, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αλλάζει τα δεδομένα για την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες, για την στρατηγική συνεργασία με την Αμερικάνικη εταιρία βιοτεχνολογίας Loxo και τι νέο θεραπευτικά κομίζει στον τομέα του καρκίνου, για την παρατεταμένη ύφεση, για το τι μας δίδαξαν οι Μνημονιακές πολιτικές, για τα δύο πρωτοπόρα διεθνή προγράμματα τεχνολογίας και καινοτομίας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, αλλά και την εμπειρία της δικής του (Πορτογαλικής) μνημονιακής κατάστασης και πώς η Μεσογειακή χώρα, κατάφερε τελικά να σηκώσει κεφάλι και να περάσει στην ανάπτυξη..

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

1) Δώστε μας ένα στίγμα για το που εκτιμάτε ότι βρίσκεται σήμερα η φαρμακευτική αγορά, μετά από 8 σχεδόν χρόνια Μνημονιακών παρεμβάσεων, μειώσεων στις τιμές και γενικότερης συρρίκνωσης του κλάδου.

Για τα έτη 2010-2017, οι ελληνικές κυβερνήσεις εφάρμοσαν ένα μεγάλο και φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που οδήγησε σε βαθιά και συνεχή ύφεση της ελληνικής οικονομίας, το οποίο επηρέασε και τον τομέα του φαρμάκου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΦΕΕ, τα τελευταία χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής, οι συνολικές δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 32,4%. Και αυτός ο εξορθολογισμός επικεντρώθηκε κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει μόνο το 15% των συνολικών δαπανών για την υγεία, αφήνοντας το υπόλοιπο 85% σχεδόν αμετάβλητο. Πράγματι, οι δημόσιες φαρμακευτικές δαπάνες τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν κατά 62%. Εν τω μεταξύ, οι ανάγκες των ασθενών (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων, των προσφύγων και των μεταναστών) έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Όσο αφορά στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα, τα τελευταία τρία χρόνια αυτή διαμορφώθηκε στα € 1,945 δισ., ενώ η φαρμακευτική δαπάνη στα νοσοκομεία διατηρήθηκε στα € 530 εκατ. Αυτά τα ποσά σαφώς δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, γεγονός που αναγνωρίζει και η ίδια η πολιτική ηγεσία.

Ωστόσο, η δραστική μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία χρόνια δεν έχει επηρεάσει την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες, αφού οι φαρμακευτικές εταιρείες, μέσω υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebates) και επιστροφών (clawbacks), έχουν απορροφήσει τις περικοπές των δημόσιων δαπανών. Έτσι, οι φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν σήμερα τον κύριο πυλώνα χρηματοδότησης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, καλύπτοντας το ένα τρίτο των φαρμακευτικών δαπανών: μόνο το 2017, οι φαρμακευτικές εταιρείες πλήρωσαν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το κράτος, ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το υψηλότερο ποσοστό από όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

2) Τι μας δίδαξε το Μνημόνιο και όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι κρατάτε και με ποια δεδομένα προχωράτε ως Bayer;

Η περίοδος του Μνημονίου ήταν δύσκολη και διδακτική για όλους μας. Όπως γνωρίζετε, κατάγομαι από την Πορτογαλία, η οποία αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα με την Ελλάδα, και σας διαβεβαιώ ότι καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο την βαρύτητα αυτής της περιόδου. Το πιο σημαντικό δίδαγμα για εμένα είναι πως τα ευρωπαϊκά προβλήματα μπορούν μόνο να λυθούν με κοινές λύσεις που διασφαλίζουν την ευημερία όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Και είμαι υπερήφανος που εργάζομαι για την Bayer, μια εταιρεία που, κατά τη διάρκεια των ετών, εξελίσσεται συστηματικά στην ανακάλυψη, έρευνα, ανάπτυξη και διάθεση νέων, καινοτόμων και καλύτερων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων! Ως παγκόσμια εταιρεία, έχουμε την ευθύνη και τη δέσμευση να λειτουργούμε με βάση τα υψηλότερα standards που θεσπίζει η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, U.N. Global Compact, και με βάση σαφώς καθορισμένες αξίες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ασφάλεια ως βασική μας προτεραιότητα. Ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Κρατάμε πάντα ενήμερους τους πελάτες μας και τους καταναλωτές, για την ασφαλή χρήση των προϊόντων μας. Υποστηρίζουμε μια κουλτούρα δίκαιης μεταχείρισης και θεμιτού ανταγωνισμού. Συμμορφωνόμαστε αυστηρά με το νόμο και λειτουργούμε σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

3) Τι σχεδιάζετε για το προσεχές διάστημα, σε ποια σημεία επικεντρώνετε την στρατηγική σας;

Όπως γνωρίζετε, είμαστε στο τελικό στάδιο της επικείμενης εξαγοράς της Monsanto. Κάναμε μεγάλα βήματα προς αυτό τον σκοπό και αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο στην εκτέλεση του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Για να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες γεωργικές προκλήσεις, πρέπει να καινοτομήσουμε και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα ταχύτερα. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τη Monsanto, θα προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή προστασία και τεχνολογία των καλλιεργειών. Θα αυξήσουμε την ταχύτητα της καινοτομίας, φέρνοντας στην αγορά πιο γρήγορα νέα αγροτικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ταχύτερες λύσεις και υψηλότερα κέρδη για τους αγρότες.

Αν και για την φετινή χρονιά, ο κλάδος της γεωργίας φαίνεται να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, η εταιρία μας συνεχίζει να επενδύει σθεναρά στην έρευνα και ανάπτυξη στον Τομέα Φαρμάκων. Η ογκολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς εστίασης της Bayer. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία μας με την Αμερικάνικη εταιρία βιοτεχνολογίας Loxo, επιφέροντας τους πρώτους καρπούς. Έτσι, μέσα από τις επιτυχίες των ερευνητών της Bayer, αλλά και μέσα από στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες, στοχεύουμε στην περαιτέρω εξέλιξη του χαρτοφυλακίου μας σε σχέση με την καταπολέμηση του καρκίνου.

Και το 2018, συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία στο χώρο της καρδιολογίας, με το νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό της εταιρίας στην πρόληψη των εγκεφαλικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και αναμένουμε τις σχετικές εγκρίσεις για μία νεότερη ένδειξη, που θα ωφελήσει ουσιαστικά ακόμη περισσότερους ασθενείς με περιφερική ή στεφανιαία αρτηριοπάθεια. Επίσης, η αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και της διαβητικής νεφροπάθειας είναι δύο θεραπευτικές κατηγορίες στην καρδιολογία που εστιάζεται επιπλέον η έρευνα και η ανάπτυξη της Bayer.

Τέλος, διευρύνουμε το ερευνητικό μας πρόγραμμα στην οφθαλμολογία, ώστε να ανακαλύψουμε περισσότερες ενδείξεις και εναλλακτικές θεραπείες για τους ασθενείς που πάσχουν από απώλεια όρασης, λόγω διαταραχών του αμφιβληστροειδούς.

4) Θα ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πώς βλέπει η μητρική Bayer την ελληνική θυγατρική και γενικότερα το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον;

Η Bayer βρίσκεται στην Ελλάδα για περισσότερα από 60 χρόνια. Είμαστε πλήρως εξοικειωμένοι με το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και παραμένουμε απολύτως αφοσιωμένοι στην ελληνική κοινωνία: πρέπει να μείνουμε! Με την πάροδο των ετών, η εταιρεία μας έχει απολαύσει την εμπιστοσύνη της μητρικής εταιρείας και η Bayer Hellas αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οργάνωσης της Bayer! Και βέβαια φιλοδοξούμε σε ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την ήδη υπάρχουσα δυναμική στην Ευρώπη προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης.

5) Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά μετά από 10 σχεδόν χρόνια Μνημονιακών παρεμβάσεων καθώς και οι Πορτογάλοι πέρασαν από τη βάσανο των Μνημονίων και κατάφεραν να ορθοποδήσουν σύντομα.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει μαγική ή μοναδική «συνταγή» για να ξεπεραστεί μια τόσο μεγάλη κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αν και χρησιμοποιούμε πάντα τον όρο «κρίση», η προέλευσή της δεν ήταν η ίδια για όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης - έτσι, κάθε χώρα έπρεπε να βρει το δικό της τρόπο για έξοδο από την κρίση. Η λιτότητα εφαρμόστηκε σε όλες τις περιπτώσεις - αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική εστίαση, σε διαφορετικούς τόνους . Σε ορισμένες περιπτώσεις, εστιάστηκε στην μείωση του κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες), σε άλλες περιπτώσεις στη μείωση των μισθών ή / και συντάξεων αυξάνοντας τους φόρους, σε άλλες κυρίως εξυγιαίνοντας τον τραπεζικό τομέα. Στην Ελλάδα έπρεπε να περάσουμε από όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας, οδηγώντας σε τεράστια ανεργία και μεγαλύτερες ανισότητες - και δίνοντας πολύ δύσκολους καιρούς στην ελληνική κοινωνία. Και ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα…

Όπως ανέφερα προηγουμένως, η Bayer Hellas παραμένει αφοσιωμένη στην ελληνική κοινωνία! Σήμερα στην εταιρία μας απασχολούνται περίπου 300 εργαζόμενοι στην Ελλάδα, πολλοί δε από αυτούς απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ευημερία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και με συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξή τους, ώστε να ενισχύουμε τις ικανότητές τους και να προετοιμάσουμε την εταιρεία για τις μελλοντικές προκλήσεις. Έχουμε σημαντικές συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη (συγκεκριμένα μέσω διεθνών κλινικών δοκιμών) και προσπαθούμε να καθιερώσουμε πρωτόκολλα με πανεπιστήμια ή / και συλλόγους φοιτητών, έτσι ώστε να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στην εκπαίδευση της χώρας.

6) Στο τελευταίο Annual Pharmaceutical Media Day (τον περασμένο Δεκέμβριο), οι επικεφαλής της εταιρείας, αναφέρθηκαν στα 50 και πλέον επενδυτικά projects τα οποία βρίσκονται σε ανάπτυξη για κάλυψη σημαντικών θεραπευτικών σκοπών και τα οποία απαντούν στις σύγχρονες ιατρικές προκλήσεις. Θα θέλατε να μας καταθέσετε και την δική σας άποψη για το πλούσιο αυτό χαρτοφυλάκιο και πως αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα;

Η Bayer κάνει όλες τις απαραίτητες προσπάθειές μας για να κάνει διαθέσιμα καινοτόμα φάρμακα και λύσεις στην Ελλάδα. Νωρίτερα αναφέρθηκα στο πλάνο έρευνας και ανάπτυξης για το εγγύς μέλλον. Η Bayer όμως δεν σταματά εδώ. Έχοντας βαθιά γνώση των διεργασιών που συμβαίνουν σε μοριακό επίπεδο, θέλουμε να ενισχύσουμε τα προϊόντα μας, με υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. Έτσι, για να απαντήσουμε στις σύγχρονες ιατρικές προκλήσεις, εφαρμόζουμε μια στρατηγική ανοικτής καινοτομίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα δύο πρωτοπόρα διεθνή προγράμματα τεχνολογίας και καινοτομίας που έχουμε εισάγει και απευθύνονται σε Έλληνες επιστήμονες/τεχνολόγους, επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο διαγωνισμός ρομποτικής Grants4Tech και η ανοιχτή πρωτοβουλία καινοτομίας Grants4Apps αποτελούν δύο νέα ειδικά προγράμματα του γερμανικού κολοσσού τα οποία επιστρατεύουν την τεχνολογία και την καινοτομία στην υπηρεσία της βιοεπιστήμης. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, η Bayer επιζητά την εξειδίκευση στην τεχνολογία, ώστε να ενισχύσει και να εξελίξει την παραγωγική διαδικασία, να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά και να εξασφαλίζει την ορθή χρήση των προϊόντων της. Έτσι, κοιτούμε το μέλλον με αισιοδοξία. 

ΠΗΓΗ:http://onmed.gr/

 

Για τα εμβόλια έψαχναν, αντιικά αξίας 12 εκατ. ευρώ ανακάλυψαν

antiika

Όπως αναφέρεται σε έκθεση του ΣΕΥΥΠ που προσπαθούσε να διαλευκάνει την υπόθεση με τα αδιάθετα αντιγριπικά εμβόλια, βρέθηκαν να φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις του ΙΦΕΤ αντιικά φάρμακα, για τα οποία η ζημία στα δημόσια ταμεία από την αγορά τους την περίοδο 2006-2011, ξεπερνά τα 12 εκατ. ευρώ.


Νέα στοιχεία του ΣΕΥΥΠ στάλθηκαν από την Εισαγγελία Διαφθοράς, στη Βουλή, για την προμήθεια των αντιγριπικών εμβολίων επί υπουργίας Δημήτρη Αβραμόπουλου αλλά και για τα αντιικά φάρμακα την περίοδο 2006-2011.

Τα νέα στοιχεία προέκυψαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενέργησε η Εισαγγελία Διαφθοράς από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ευγενία Μαρούδα, μετά από καταγγελία του ΕΟΦ προς το υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο 2017... Η Εισαγγελέας έδωσε εντολή στο ΣΕΥΥΠ να ελεχθεί η καταγγελία.

Στη σχετική έκθεση του ΣΕΥΥΠ που παραδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, δεν προέκυψαν στοιχεία που να θεμελιώνουν την ύπαρξη πανδημίας και συνεπώς την ανάγκη παραγγελίας τόσο μεγάλων ποσοτήτων αντιικών. Η έκθεση μάλιστα αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξαν συνθήκες πανδημίας από το 2006 έως το 2011.

Επισημαίνεται επίσης ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης δεν εμφάνισε χαρακτηριστικά πανδημίας, και δεν έπρεπε να εφαρμοστεί εθνικό σχέδιο δράσης αντιμετώπισης της με παραγγελίες φαρμάκων ευρείας κλίμακας. Επιπλέον, όπως σημειώνεται, βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση τέτοιου σχεδίου εθνικής δράσης με μαζικές παραγγελίες και αποθήκευση των φαρμάκων, ήταν η εργαστηριακή επιβεβαίωση κρούσματος που να αποδεικνύει την ύπαρξη πανδημίας, που όμως δεν υπήρχε. Παράλληλα σύμφωνα με το πόρισμα δεν προβλέφθηκε η δυνατότητα επιστροφής των σκευασμάτων στις εταιρίες.

Ως εκ τούτου, το ΣΕΥΥΠ αμφισβητεί έντονα στην έκθεση του την σκοπιμότητα των αγορών των φαρμάκων, οι οποίες εγκρίθηκαν με αντίστοιχες αποφάσεις των υπουργών Υγείας.

Η δικογραφία απεστάλη στη Βουλή χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση ώστε να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της Απιστίας.

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Νέα νοσοκομεία με «υπογραφή» Ρέντσο Πιάνο

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ - kathimerini.gr


Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο πρόγραμμα δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για δράσεις που θα ενισχύσουν τον χώρο της Υγείας στη χώρα μας και οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανέγερση δύο νέων νοσοκομείων σε Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή καθώς και την πλήρη ανακατασκευή κτιρίου του «Ευαγγελισμού».

Σήμερα το μεσημέρι, αναμένεται να βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέας Δρακόπουλος, ο φημισμένος αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο –ο οποίος και θα αναλάβει τον σχεδιασμό των νέων νοσοκομείων– ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης για την υπογραφή, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ιδρύματος για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δωρεών, προϋπολογισμού που αναμένεται να υπερβεί τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα μετά αυτό της ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού ΙΣΝ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανέγερση και τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου του νοσοκομείου Κομοτηνής 200 κλινών – ένα από τα παλαιότερα νοσοκομεία της χώρας καθώς και Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης 250 κλινών. Η ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα αναπτυχθεί και παιδοογκολογικό τμήμα αποτελεί αίτημα δεκαετιών για τη Β. Ελλάδα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος θα ανακατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί πλήρως και το κτίριο Αδελφών Νοσοκόμων του «Ευαγγελισμού», με στόχο να λειτουργήσει ως έδρα της Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής.

Το Ιδρυμα αναλαμβάνει και την επισκευή των τριών ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, τα οποία είναι ακινητοποιημένα, καθώς δεν υπάρχει σύμβαση συντήρησής τους, αλλά και την αγορά δύο μικρών αεροπλάνων αεροδιακομιδών. Υπενθυμίζεται ότι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήδη έχει δωρίσει στο ΕΚΑΒ 143 νέα ασθενοφόρα μαζί με την πλήρη συντήρησή τους για οκτώ χρόνια, ενώ έχει προχωρήσει και στην ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ Αθήνας. Οι κυρίως δράσεις του νέου προγράμματος θα πλαισιωθούν και από επιπλέον έργα ενίσχυσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΕΣΥ. Μεταξύ άλλων θα αγοραστούν τέσσερις νέοι ποζιτρονικοί αξονικοί τομογράφοι PET-CT (ένας θα τοποθετηθεί στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων και οι υπόλοιποι σε Κρήτη, Λάρισα και Ιωάννινα), καθώς και έξι μικρά μηχανήματα παραγωγής ραδιοφαρμάκων που θα εξοικονομήσουν πόρους για τα νοσοκομεία.Έντυπη

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Τα προβλήματα της υγείας στην Ελλάδα από μάτια…αντικειμενικά

synedrio-Boussias

Στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE που διεξήχθη χθες στην Αθήνα, τοποθετήθηκαν παρουσιάζοντας τις παθογένειες του συστήματος υγείας στη χώρα μας, ένας οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού και μία Ελληνίδα επιστήμονας διοίκησης υγείας και συνεργάτιδα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, η κ. Δήμητρα Παντελή. Η τελευταία έδωσε και 3 διαφορετικά είδη υπηρεσιών ΗΤΑ που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την επίλυση των σημαντικών προβλημάτων...
Όπως επισήμανε ο κ. Gaetan Lafortune, Senior Economist, Principal Administrator at the Health Division, OECD (ΟΟΣΑ), "πολλοί Έλληνες αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης σε γιατρούς ή Κέντρα Υγείας, όχι μόνο λόγω κόστους, αλλά και λόγω της απόστασης, καθώς και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν για να οριστεί ένα ραντεβού". Τόνισε δε ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η οργάνωση και χρηματοδότηση των Συστημάτων Υγείας, αλλά παράλληλα θα γίνονται συζητήσεις για πανευρωπαϊκές προσπάθειες.

«Εμείς ως ΟΟΣΑ προσπαθούμε να παρέχουμε μια συγκριτική βάση. Για παράδειγμα. τι συμβαίνει στις διαφορετικές χώρες σχετικά με τη χρήση καπνικών προϊόντων ή την άνοδο του προσδόκιμου επιβίωσης. Γιατί, π.χ. υπάρχει διαφορά στο προσδόκιμο επιβίωσης ανάμεσα στους λαούς;

Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι κάποια σύγκλιση μεταξύ των χωρών με τις μεγάλες και τις μικρές επιδόσεις. Κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού και λειτουργίας των νοσοκομείων» επισήμανε.

Επίσης, σχετικά με τις προκλήσεις στην Ελλάδα, σημείωσε την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης που θα προσθέτει επιπλέον πιέσεις στο Σύστημα Υγείας, επεσήμανε ότι υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες λόγω της κρίσης, ενώ εξετάζοντας το μέλλον, ανέφερε ότι η καθολική και αρκετά ολοκληρωμένη κάλυψη Υγείας μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μείωση των σπαταλών στην Υγεία και ότι η βάση εσόδων για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία εξακολουθεί να διευρύνεται.

Αθηνά Λινού
Από την πλευρά της η δρ Αθηνά Λινού, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είπε:

"Υπάρχουν 500.000 οικογένειες με παιδιά σε συνθήκες φτώχειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν τα παιδιά παχύσαρκα. Το ποσοστό των χρόνιων ασθενειών σε περίπου 20-30 χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Με βάση τα στοιχεία από το Diatrofi School Feeding Programme, περίπου 261.300 παιδιά ζήτησαν τρόφιμα από το 2012 μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει τουλάχιστον ένα σχολείο σε κάθε περιοχή της Ελλάδα με μαθητές που πεινούν".

Και πρόσθεσε ότι υπάρχουν ανισότητες στον τομέα της Υγείας, που αφορούν στην εργασία, το περιβάλλον, το εισόδημα και τη φύση επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων. Επίσης σημείωσε ότι οι εμβολιασμοί των Ρομά είναι ενθαρρυντικό γεγονός, όμως η περίθαλψη αυτών των πληθυσμών είναι πολύπλοκο ζήτημα.

Δήμητρα Παντελή
Τέλος, η κ. Δήμητρα Παντελή, Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, WHO Collaborating Centre for Health Systems Research and Management, European Observatory on Health Systems and Policies Research Hub επισήμανε:

Υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση μέσω των Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) και επίσης ανάγκη να δημιουργηθούν εξατομικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης. Να συλλέγονται δηλαδή δεδομένα και από κει και πέρα να εξετάζεται τι θα αξιολογηθεί.

Περιέγραψε επίσης τρία σημεία της πολιτικής προς την αξιολόγηση Τεχνολογίας:
-Να είναι μια μορφή έρευνας που να εξετάζει συστηματικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εφαρμογής μιας Τεχνολογίας Υγείας.

-Να εξασφαλίζεται μια διεπιστημονική διαδικασία που να συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με τα ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση μιας Τεχνολογίας Υγείας με συστηματικό, διαφανή, αμερόληπτο και σοβαρό τρόπο.

-Να επικεντρώνεται στο στόχο για την ενημέρωση για τη διαμόρφωση ασφαλών και αποτελεσματικών πολιτικών Υγείας, που επικεντρώνονται στον ασθενή και επιδιώκουν την επίτευξη της καλύτερης αξίας.

Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχουν διαφορές στον κανονισμό καθώς η Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ) έχει υιοθετηθεί διαφορετικά στην εκάστοτε χώρα.

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Απρίλιος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ