Το νέο Μνημόνιο για clawback, περίθαλψη, φαρμακεία

Share

Το νέο Μνημόνιο για clawback, περίθαλψη, φαρμακεία

Μετά από αξιολόγηση του ισχύοντος ωραρίου των φαρμακείων, το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει τον Μάιο σε αλλαγές.
Καραγιώργος ΔημήτρηςΓράφει: Καραγιώργος Δημήτρης
 

Το νέο Μνημόνιο για clawback, περίθαλψη, φαρμακεία
Ρυθμίσεις για τις επιστροφές από τους παρόχους στον ΕΟΠΥΥ, τις δαπάνες των νοσοκομείων και το καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων, περιλαμβάνει το νέο Μνημόνιο της χώρας με τους “θεσμούς”.
Το Μνημόνιο, που παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω, δημοσιεύτηκε στην "Καθημερινή". Στα 82 προαπαιτούμενα που περιλαμβάνει συνολικά, για τον τομέα της Υγείας ορίζονται τα εξής:
Η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό εισφορές των Ταμείων θα μεταφερθούν από την κοινωνική ασφάλιση στον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία ομοιόμορφα και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Σκοπός είναι να εκκαθαριστούν οι καθυστερούμενες οφειλές του τομέα της Υγείας.
Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα, τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών στα φάρμακα, τη βελτίωση της διοίκησης των νοσοκομείων, κεντρικό σύστημα προμηθειών, έλεγχο στη ζήτηση φαρμάκων και της υγειονομικής περίθαλψης και πρωτόκολλα συνταγογράφησης ανά πάθηση.
Έχουν, επίσης, δεσμευτεί για ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Για τη συγκράτηση της δαπάνης, ο ΕΟΠΥΥ πρέπει μέχρι τον Μάιο του 2018 να εξετάσει τις “λοιπές παροχές” που συμπεριλαμβάνονται στο clawback (125 εκατομμύρια ευρώ), το οποίο θα εξαλειφθεί σταδιακά.
Μέχρι τον Μάρτιο, ο ΕΟΠΥΥ θα συνάψει συμβάσεις ώστε να αγοράζει απευθείας υπηρεσίες οπτικών.
Ως προαπαιτούμενο έχει καθοριστεί η λήψη μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί το χάσμα μεταξύ των δαπανών του 2018 και του “κλειστού” προϋπολογισμού για φάρμακα, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές..
Έως τον Ιανουάριο, θα πρέπει να έχουν χαρτογραφηθεί οι δυνατότητες του δημόσιου τομέα και με βάση τη χαρτογράφηση αυτή, έως τον Μάρτιο θα έχει αξιολογηθεί το ποιές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνονται από τον ιδιωτικό τομέα ανά περιοχή.
Έως τον Μάρτιο, θα πρέπει να έχει εφαρμοστεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) στη δευτεροβάθμια φροντίδα που θα χρησιμοποιηθεί από οικογενειακούς γιατρούς.
Πρωτόκολλα
Μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί μία σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και θεραπευτικά πρωτόκολλα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα.
Ως βασικό παραδοτέο είναι τουλάχιστον 20 επιπλέον θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον τρέχοντα μήνα έως τον Μάιο του 2018.
Θα πρέπει, επίσης, να συνταχθεί ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους σε ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (έως τον Φεβρουάριο).
Στο πλαίσιο του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΤΟΜΥ), ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο παροχής εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Καθιερώνεται υποχρεωτική εγγραφή των πολιτών σε οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ω υπεύθυνος για παραπομπές σε ειδικούς (έως τον Μάρτιο).

Η ανάπτυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) θα ξεκινήσει τον τρέχοντα μήνα, ως πρώτο βήμα της προγραμματισμένης δημιουργίας μιας κρίσιμης μάζας τοπικών μονάδων (τουλάχιστον 100) έως τον Μάιο του 2018.
Ο ΕΟΠΥΥ θα συμβάλλεται με λιγότερους ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Επιστροφές
Οι επιστροφές των παρόχων (clawback) θα ελέγχονται κάθε έξι μήνες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ θα ολοκληρώσει τη θεσμική διαδικασία για συμψηφισμό εκκρεμών ποσών επιστροφής για παρελθούσες περιόδους (2013 – 2015). Έως τον Μάρτιο, θα καλυφθεί και το 2016.
Έως τον Μάιο, θα επεκταθούν τα ανώτατα όρια του 2018 για τα διαγνωστικά, τις ιδιωτικές κλινικές και τις κλινικές φαρμάκων τα επόμενα τρία χρόνια.
Έως τον ίδιο μήνα, θα πρέπει να έχουν εισπραχθεί ή συμψηφιστεί οι επιστροφές (clawback) του 2017.
Συμβάσεις
Οι αρχές πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των κεντρικών συμβάσεων μέχρι τον Ιανουάριο, έπειτα από την ψήφιση του νόμου για τις κεντρικές προμήθειες στον τομέα της Υγείας.
Ο νόμος 4369/2016 πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και να ολοκληρωθεί το αργότερο τον Μάιο του ίδιου έτους.
Έως τον Μάιο του 2018, θα πρέπει να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής χειρουργικής επέμβασης).
Από τον Μάρτιο, θα ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (DRGs) σε πιλοτικά νοσοκομεία. Θα εκδίδονται τακτικές τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, με βάση τα οικονομικά στοιχεία για τα νοσοκομεία.
Φάρμακα
Θα υπάρξει μείωση της δαπάνης για φάρμακα, μέσω της αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων.
Οι αρχές θα επικαιροποιούν και θα δημοσιεύουν τακτικά και τουλάχιστον ανά εξάμηνο, τον θετικό και τον αρνητικό κατάλογο.
Θα εκδοθεί άμεσα αναθεωρημένο δελτίο τιμών φαρμάκων και έως τον Μάιο επιπλέον ένα.
Από τον Φεβρουάριο, θα πρέπει να βελτιωθεί η σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών, με στόχο την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των γενοσήμων σε ποσοστό 40%.
Προβλέπονται μέτρα για τις επιστροφές, τη συμμετοχή των ασθενών και κίνητρα σε φαρμακοποιούς για προώθηση οικονομικά αποδοτικών φαρμάκων.
Για να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές, θα αξιοποιηθεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης.
Το υπουργείο Υγείας πρέπει να δημιουργήσει ένα κέντρο αξιολόγησης της καινοτομίας της Υγείας (ΗΤΑ), ώστε να αξιολογεί ποιά καινοτόμα προϊόντα πρέπει να αποζημιώνονται και υπό ποιούς όρους.
Ο φορέας αυτός πρέπει να λειτουργήσει πλήρως μετά τον Ιούνιο του 2018, ενώ ως ενδιάμεσο στάδιο προβλέπεται η σύσταση επιτροπής HTA.
Φαρμακεία
Η ελληνική πλευρά καλείται να υιοθετήσει πλήρως την “εργαλειοθήκη” του ΟΟΣΑ για το άνοιγμα των επαγγελμάτων.
Για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, κατόπιν της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 1804/2017 και για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση μη φαρμακοποιών, οι ελληνικές αρχές πρέπει να κάνουν τα εξής:
Να τροποποιήσουν την υπάρχουσα νομοθεσία, να υποβάλουν το Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να εγκρίνουν μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
Μετά από αξιολόγηση του ισχύοντος ωραρίου των φαρμακείων, το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει τον Μάιο σε αλλαγές, σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του ΟΟΣΑ.

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Το νέο Μνημόνιο για clawback, περίθαλψη, φαρμακεία