ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Share

ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Λαρισαίοι ασθενείς του Ιπποκράτη

Όταν ο Ιπποκράτης εγκαθίσταται στη Θεσσαλία είναι ήδη διάσημος γιατρός. «Το όνομά μου προχώρησε πολύ περισσότερο απ' ό,τι το πρόσωπό μου» αναφέρει ο ίδιος.

Ο Ιπποκράτης ήταν μυθολογικός απόγονος του Ασκληπιού ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στη Θεσσαλία. Υπάρχουν διάφορες εικασίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σχετικά με την αιτία που έφερε τον θεμελιωτή της σύγχρονης Ιατρικής στο μυθικό λίκνο των προγόνων του.

Την περίοδο που ο Ιπποκράτης και οι μαθητές που τον συνοδεύουν εγκαθίστανται στη Λάρισα, βρίσκεται στην εξουσία η αριστοκρατική οικογένεια των Αλευάδων η οποία φιλοξένησε προσωπικότητες του πνεύματος όπως οι ποιητές Ανακρέων, Σιμωνίδης, Πίνδαρος, Βακχυλίδης και φιλοσόφους όπως ο σοφιστής Γοργίας.

Ο Ιπποκράτης αναφέρει στον Επιβώμιο ότι ήταν γνωστός σε πολλές πόλεις της Θεσσαλίας. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι άσκησε σε αρκετές θεσσαλικές πόλεις το επάγγελμα του γιατρού.

Όπως περιγράφεται στο έργο του περί «Επιδημιών», ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας θεραπεύει ασθενείς στη Λάρισα αλλά και σε άλλες πόλεις όπως η Μελίβοια, η Κράνων, τα Φάρσαλα και οι Φερές.

Σε περιστατικά και ασθένειες κατοίκων της Λάρισας θα αναφερθούν οι ομιλητές της εκδήλωσης που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας στις 17 Ιανουαρίου 2019 στις 6.30 μ.μ.

 

Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην 5η ΥΠΕ

Συμβάσεις για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των δομών υπέγραψε τις παραμονές των Χριστουγέννων ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Νέστορας Αντωνίου.

Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

* Για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας ένας υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο ΔΕ οδηγοί Γ ή Δ κατηγορίας

* Στο Γ.Ν. Τρικάλων ένας υπάλληλος ΔΕ ραπτικής-κοπτικής

* Στο Γ.Ν. Καρδίτσας ένας υπάλληλος ΤΕ Δομικών Έργων

* Στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου ένας υπάλληλος ΔΕ χειριστών- εμφανιστών και δύο ΤΕ Νοσηλευτικής

* Στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου ένας υπάλληλος ΔΕ Νοσηλευτικής και ένας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και

* Στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου ένας υπάλληλος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου φορέα.

 

Κοστολόγηση ιατρικών εξετάσεων

Με κοινή απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και Υγείας Παύλου Πολάκη και του υφυπουργού Εργασίας Αν. Πετρόπουλου κοστολογήθηκαν δύο ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα η λήψη υλικού για κυτταρολογικές εξετάσεις στα 14,67 ευρώ και ο κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων Θυρεοειδούς στα 6,66 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του, οι οποίες υπόκεινται στα καθορισμένα όρια του Μ.Π.Δ.Σ.. Το ύψος της εν λόγω επιβάρυνσης δεν δύναται να υπολογιστεί, διότι εξαρτάται από τον αριθμό των περιστατικών. Σε κάθε περίπτωση, κατά την παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ από δημόσιους φορείς (νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.) συμπεριλαμβάνεται στον τιθέμενο ετήσιο προϋπολογισμό απόδοσης νοσηλίων.

 

Κίνητρο απόδοσης στους υπαλλήλους ΕΟΦ

Με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και Υγείας Ανδρέα Ξανθού διατίθεται κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (277.000 ευρώ) ως κίνητρο απόδοσης στο προσωπικό. Σε κάθε δικαιούχο διατίθεται μηνιαίως το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180 ευρώ), προσαυξανόμενο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο δικαιούχος -ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ.

Δεν δικαιούνται κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό Ε.Ο.Φ. και για τους μήνες που δεν δικαιούνται μισθού, τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή αργία, αποσπώνται στην Προεδρία της Δημοκρατίας ή σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών γενικών γραμματέων, διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή αποσπώνται στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης δεν δικαιούνται του κινήτρου όσοι υπάλληλοι μετατίθενται ή αποσπώνται, τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους, τελούν άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού ή τελούν σε αναρρωτική άδεια.

 

Η Φ. Βελεσιώτου στην Ιατρική Σχολή

FOTEINHΤην Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής «Ιπποκράτης» στο Μεζούρλο, η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» και «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» και το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Λάρισας οργανώνουν εκδήλωση σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

* Συζήτηση όλων με θέμα «Οταν η Ιατρική συναντά τη μουσική». Συντονίζουν οι καθηγητές Πνευμονολογίας κ. Κ.Ι. Γουργουλιάνης, κα Ζωή Δανιήλ και ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος διευθυντής του Μουσικού Σχολείου.

* Μουσικό Πρόγραμμα με την Big Band του Μουσικού Σχολειού Λάρισας. Λειτουργεί από το έτος 2004 υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νίκου Βασιλάκη με σκοπό τη διδασκαλία και την εφαρμογή στην πράξη της πολυφωνίας και αρμονίας από ένα σύνολο μουσικών οργάνων, τη σύμπραξη των μαθητών διαφόρων ηλικιών ως μια ομάδα, την ερμηνεία την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό στη μουσική. Η Big Band θα ερμηνεύσει ρεπερτόριο Ελλήνων και ξένων συνθετών από την έντεχνη, τζαζ, ποπ και σύγχρονη μουσική σκηνή γεμάτο χρώματα και συγκινήσεις.

* Μουσικό Πρόγραμμα με τη Φωτεινή Βελεσιώτου με τη συμμετοχή των Σωτήρη Μπαλλά (τραγούδι-κιθάρα) και Γιώργου Καραμφίλλη (μπουζούκι), και Θοδωρή Ρεπανά (σαξόφωνο)

Η Φωτεινή Βελεσιώτου είναι ερμηνεύτρια που εργάστηκε για πολλές δεκαετίες ως δασκάλα Δημοτικών Σχολείων. Ο Σωτήρης Μπαλλάς γεννήθηκε στα Τρίκαλα και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Δασολογία. Ο Γιώργος Καραμφίλλης είναι εκπαιδευτικός στο Μουσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Θοδωρής Ρεπανάς είναι φοιτητής Ιατρικής.

Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή για ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

 

SYLOGOS NEFROPAUON

Αισθητή η παρουσία του Συλλόγου Νεφροπαθών Λάρισας στο Πάρκο των Ευχών. Αψηφώντας το κρύο των ημερών τα μέλη του συλλόγου διένειμαν το τυχερό φλουρί για τη βασιλόπιτα των Λαρισαίων και ενημερώνουν για τον νέο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Σύλλογο Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων "οι Λάπιθες" που έχει σκοπό μεταξύ άλλων να προβάλει την αξία της προσφοράς της μεταμόσχευσης οργάνων και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία στην ιδέα της δωρεάς οργάνων.

 

ΠΗΓΗ:https://www.eleftheria.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΓΕΙΑΣ