Τροπολογίες για συμψηφισμούς, συνταγογράφηση και κλινικές μελέτες στο Ν/Σ της κάνναβης

Ψηφίστηκε χθες το βραδύ το νομοσχέδιο για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στη Ελλάδα, προβλέποντας αλλαγές και σε θέματα δημόσιας υγείας.

Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για επενδύσεις στην καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας μετά και την υπερψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης». Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, υπήρξαν αρκετές ενστάσεις, κυρίως για τους κινδύνους που ενέχονται, αλλά και την απουσία περιγραφής λεπτομερειών επί της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων.
Ο νόμος, προβλέπει την πρόσβαση των ασθενών της χώρας μας σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, εγχωρίως παραγόμενα και δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο χώρο για την καλλιέργεια και τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας.

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός έσπευσε εκ προοιμίου να υπογραμμίσει πως «η προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η ιατρική χρήση της κάνναβης είναι προσχηματική, που λειτουργεί ως προθάλαμος για τη de facto νομιμοποίηση της ευφορικής χρήσης, είναι μία προσέγγιση υπερσυντηρητική, φοβική και σκοταδιστική». Και συμπλήρωσε ότι «Δεν έχει καμία επαφή αυτή η προσέγγιση με τη σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο». Εκτίμησε δε ότι υπάρχει ευρύτερη αποδοχή στην προσέγγιση της ομάδας εργασίας που είχε συγκροτηθεί, υπό την πρόεδρο του ΕΟΦ, η οποία κατέληξε στο πόρισμα που αναγνωρίζει τις φαρμακολογικές ιδιότητες αυτού του φυτού, και τις θεραπευτικές-παρηγορητικές ενδείξεις που μπορεί να έχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

Συμψηφισμοί
Παράλληλα στο νομοσχέδιο εντάχθηκε τροπολογία, με βάση την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ και τη σχέση του με τις φαρμακευτικές εταιρίες. Συγκεκριμένα, μία διάταξη επιτρέπει στον ΕΟΠΥΥ τον συμψηφισμό των ποσών της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης με ισόποσες οφειλές του προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, όχι μόνο του ίδιου έτους, αλλά και του προηγούμενου και του επόμενου. Στόχος είναι η αμεσότερη είσπραξη και τακτοποίηση των οφειλόμενων ποσών.
Η δεύτερη διάταξη αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις για οφειλές ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ, που στοχεύει στην επιτάχυνση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών προς τον Οργανισμό, τόσο rebate όσο και clawback, της περίοδου 2012-2017.

Μη Παρεμβατικές Μελέτες
Με άλλη τροπολογία, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια μη παρεμβατικών μελετών, αλλά και τον τρόπο έγκρισης τους. Η τροπολογία αφού προσδιορίζει τον ορισμό και τις προϋποθέσεις ελέγχου της διεξαγωγής, που συνοδεύουν μια μη παρεμβατική μελέτη, προτείνει τη σύσταση στον ΕΟΦ σχετικής Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΕΜΠαΜ) θα είναι η γνωμοδότηση για την πλήρωση των προϋποθέσεων διεξαγωγής σχετικών μελετών, ενώ θα είναι επταμελής αποτελούμενη από 4 ιατρούς, 2 επιστήμονες της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών του ΕΟΦ και ένα νοσοκομειακό φαρμακοποιό.

Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι, οι ασθενείς που συμμετέχουν στη μελέτη να βρίσκονται ήδη πιστοποιημένα σε θεραπεία με το υπό μελέτη φάρμακο, αλλά και να ακολουθείται το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Παραλληλα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους συμμετέχοντες γιατρούς, ενώ διευκρινίζεται ότι “σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας, ή της αποτελεσματικότητας του υπό μελέτη φαρμάκου στην καθημερινή κλινική πρακτική ή των επιπτώσεων αυτού στην ποιότητα ζωής των ασθενών που το λαμβάνουν”.

Άυλες Συνταγές
Επίσης το Υπουργείο Υγείας προχωρά και στη θεσμοθέτηση των ψηφιακών συνταγών και παραπεμπτικών. Όπως αναφέρεται, στη σχετική τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα της άυλης συνταγής ή του άυλου παραπεμπτικού, καθώς και της ολοκλήρωσης ψηφιακά και μόνο της υποβολής τους όταν εκτελεστούν, «προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση των συνταγών και των παραπεμπτικών, μετά από την ταυτοποίηση του ασθενή για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος, με άμεση συνέπεια τη διευκόλυνση των ασθενών, των ιατρών και των φαρμακοποιών».

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της ψηφιακής διακίνησης και εκτέλεσης θα προσδιοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, πρόκειται να επηρεάσει θετικά τους πολίτες, «καθώς αίρονται χρονοβόρα γραφειοκρατικά εμπόδια, διευκολύνεται ο ασθενής κατά τη λήψη παροχών υγείας και μειώνεται το διοικητικό κόστος διακίνησης των ως άνω».
Υπενθυμίζεται πως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) είχε αντιδράσει σε πιθανή σχετική ρύθμιση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει ενημέρωση και ζητώντας να υπάρξει εμπεριστατωμένος και αναλυτικός διάλογος. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/