ΒΟΥΛΗ

Δωρεάν γενόσημα και φάκελος δαπανών ασθενούς στο νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο

Συμψηφισμοί με τον ΕΟΠΥΥ και αποζημιώσεις οπτικών και ειδικής αγωγής σε πρώτο πλάνο

Χορήγηση γενοσήμων χωρίς συμμετοχή για τους χρονίως πάσχοντες και νέο rebate στα φαρμακεία για την αποφυγή χορήγησης φαρμάκων αναφοράς προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών "Διατάξεις για την ολοκληρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022", που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο προωθούνται με κάθε τρόπο οι συμψηφισμοί ιδιωτών παρόχων και ΕΟΠΥΥ και δίνεται δυνατότητα ανάκλησης της άρνησης συμψηφισμού, εφόσον η ανάκληση κατατεθεί εγγράφως ως τις 15 Ιουνίου.

Ρυθμίζονται επίσης οι αμοιβές οπτικών - οπτομετρών και παρόχων υπηρεσιών ειδικής αγωγής, ενώ παράλληλα δημιουργείται και φάκελος δαπανών ασθενούς, στον οποίο ο ασφαλισμένος έχει πρόσβαση και μπορεί να αμφισβητήσει δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τα παρακάτω:

Επεκτείνεται ως το 2022 η εφαρμογή του clawback, ενώ δίνεται η δυνατότητα αύξησης των ορίων δαπανών υγείας για όλες τις κατηγορίες βάσει της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ, με τα όρια αυτά να κατανέμονται στις 3 κατηγορίες δαπανών στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους.
Με στόχο την αύξηση της χρήσης γενοσήμων, προβλέπεται μηδενική συμμετοχή για τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα, εφόσον επιλέξουν γενόσημο φάρμακο, ενώ προβλέπεται και οικονομικό αντικίνητρο στους φαρμακοποιούς εφόσον επιλέγουν να δώσουν φάρμακα αναφοράς αντί των γενοσήμων φαρμάκων. Συγκεκριμένα, μηδενίζεται η προβλεπόμενη 10% συμμετοχή των ασφαλισμένων που παίρνουν θεραπεία για χρόνιες ή εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, και για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους εφόσον επιλέξουν θεραπεία με γενόσημο φάρμακο. Προβλέπεται όμως και rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφουμένων φαρμάκων αναφοράς για τους φαρμακοποιούς, εφόσον χορηγήσουν το πρωτότυπο σκεύασμα που η προστασία πατέντας έχει λήξει. Με υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του παραπάνω ποσοστού από το 2019 κι ύστερα. Με άλλη υπουργική απόφαση θα ορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, που οφείλουν να έχουν ως απόθεμα τα φαρμακεία, με σκοπό τη διασφάλιση της επάρκειας των γενοσήμων σα φαρμακεία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.
Παρέχονται μετά από γνωμάτευση πιστοποιημένου οφθαλμιάτρου και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, οπτικά - γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο (οπτικό) και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγουμένων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιωμένο ποσό, καταβάλλεται στον οπτικό το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής.
Πάροχοι που αρνήθηκαν τον συμψηφισμό οφειλών με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να ανακαλέσουν την άρνησή τους, εφόσον υποβάλλουν εγγράφως την ανάκληση ως τις 15 Ιουνίου 2018.
Στο εξής ο συμψηφισμός μεταξύ φαρμακευτικών και ΕΟΠΥΥ θα είναι αυτοδίκαιος.
Για την ταχύτερη στελέχωση του ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ορίζεται ως αρμόδιο το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων.
Αίρεται ο περιορισμός ανάπτυξης μίας μόνο ιατρικής ειδικότητας στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.
Δημιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Στο φάκελο αυτό, ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δαπάνες που τον αφορούν, με δυνατότητα αμφισβήτησής τους σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, των απαιτουμένων δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμακο. Ομοίως, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες υπηρεσίες επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου, στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα για την άσκηση προληπτικού έλεγχου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων, αντίστοιχα. Το σύνολο του φυσικού αρχείου που υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται σε μηνιαία βάση από δείγμα παρόχων σε ποσοστό όχι κατώτερο του 1% του συνόλου αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν προσκομιστεί στον ΕΟΠΥΥ το αιτούμενο φυσικό αρχείο, η οικεία δαπάνη δεν εκκαθαρίζεται και δεν αποζημιώνεται. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthmag.gr/

 

Γενόσημα και ΠΦΥ στο Πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα;

Αποτέλεσμα εικόνας για Βουλή

Posted By: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα μέτρα, με τα οποία θα κλείσει η Δ’ αξιολόγηση. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 14 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, από μέρα σε μέρα αναμένεται να “βγει στον αέρα” η νεα προκήρυξη για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.

Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει μια σειρά από ακανθώδη θέματα, όπως οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το “κούρεμα” των συντάξεων από τις αρχές του 2019 και τη μείωση του αφορολόγητου από το 2020, την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά, κοκ.

Στην Υγεία, βέβαια, αν και η ακριβής εικόνα παραμένει ασαφής, εκτιμάται πως το πολυνομοσχέδιο θα εισάγει αλλαγές σε μια σειρά από θέματα που βρέθηκαν και στο επίκεντρο της συζήτησης με τους θεσμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, οι χαρακτηριστικότερες προσθήκες της Αριστοτέλους στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο θα είναι τροποποιήσεις στη διαδικασία ανάπτυξης της νέας ΠΦΥ και θεσμοθέτηση κινήτρων για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων, και θέματα που αφορούν τις κεντρικές προμήθειες.

Διαβάστε επίσης: Τα τρία σημεία «πρωταγωνιστές» στη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας φέρεται να έχει αποφασίσει να προχωρήσει με τη θέσπιση κινήτρων για να παροτρύνει τους ασθενείς να επιλέγουν περισσότερα γενόσημα. Παρά τις ενστάσεις και τις αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί, η Αριστοτέλους φαίνεται να προχωράει με τη νομοθέτηση της εξίσωσης της ασφαλιστικής με τη λιανική τιμή στα γενόσημα. Εν ολίγοις, οι ασθενείς που επιλέγουν γενόσημα θα πληρώνουν μηδενική ή μειωμένη συμμετοχή. Μένει να φανεί αν στη διάταξη θα έχει προβλεφθεί πως θα καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στη δαπάνη και αν θα “πληρώσουν τη νύφη” οι φαρμακευτικές, όπως είχε διαρρεύσει αρχικά.

Διαβάστε επίσης: «Θολά» κίνητρα για τα γενόσημα

Οι πληροφορίες του Virus αναφέρουν πως πιθανόν να υπάρξει διάταξη που θα αναβαθμίζει το ρόλο της ΕΚΑΠΥ και θα ρυθμίζει θέματα των κεντρικών προμηθειών. Παράλληλα, όμως, αναμένεται εισαχθούν αλλαγές και τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο της νέας ΠΦΥ, η ανάπτυξη της οποίας έχει αντιμετωπίσει αρκετά εμπόδια.

Διαβάστε επίσης: "Στον αέρα" η ολοκλήρωση της νέας ΠΦΥ

Mε τις διατάξεις που θα εισαχθούν αναμένεται να καταστούν πιο ελαστικά τα χρονοδιαγράμματα της νέας ΠΦΥ, η οποία ακόμη και με την αναθεώρηση των αρχικών προβλέψεων είναι πολύ πίσω. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η έναρξη της λειτουργίας του συστήματος παραπομπών, που αποτελεί κεντρικό σημείο της νέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναμένεται να μετατεθεί για το 2019.

Διαβάστε επίσης: Με το νέο έτος η νέα προκήρυξη για την ΠΦΥ

Πάντως ο Ανδρέας Ξανθός φέρεται να έχει υπογράψει και να ετοιμάζεται να αναρτήσει τη νέα προκήρυξη για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ μετά και τη δημοσίευση των αλλαγών στη μοριοδότηση και στα κριτήρια πρόσληψης, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει γιατρούς στις νέες δομές της ΠΦΥ.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.com/

 

«Φωτιά» στην Εξεταστική Επιτροπή για τα φάρμακα στη Βουλή! Η τοποθέτηση του «αρχιράμπο» που έφερε τα πάνω κάτω

Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου


Φωτιά στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα φάρμακα έφερε η τοποθέτηση του «αρχιράμπο» του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ)


Την ώρα που η χώρα βρισκόταν σε γενική απεργία, μέσα στη Βουλή διαδραματιζόταν μία απίστευτη διαμάχη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τα φάρμακα.

Η Επιτροπή που έχει ξεκινήσει πια να εξετάζει εάν τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει υπερτιμολογήσεις με αποτέλεσμα η φαρμακευτική δαπάνη να έχει φθάσει στα ύψη, είχε καλέσει ως βασικό μάρτυρα τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ) Σταύρο Ευαγγελάτο γνωστός στην αγορά Υγείας και ως «αρχιράμπο».

 

Όμως πριν ακόμη ξεκινήσει η κατάθεση αλλά και η παρουσίαση των θεμάτων, ο κ.Ευαγγελάτος παρατήρησε πως τίθεται θέμα ασυμβίβαστου, αφού ως μέλος της Επιτροπής συμμετέχει ο Γιώργος Βλάχος της ΝΔ που υπήρξε υφυπουργός Ανάπτυξης έως το 2009 οπότε και είχε στην αρμοδιότητά του το θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων.

 

Αμέσως προς υποστήριξη του κ.Βλάχου έσπευσαν οι κύριοι Μυταράκης και Γεωργαντάς της ΝΔ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν εάν η αξιωματική αντιπολίτευση θα αποσύρει ή όχι τον κ.Βλάχο από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τη στιγμή μάλιστα που την περίοδο εκείνη η φαρμακευτική δαπάνη είχε φθάσει στα ανώτερα ύψη ξεπερνώντας τα 5,2 δις ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα κινείται στα 1,945 δις ευρώ. Δείτε ΕΔΩ χαρακτηριστικά: «Δείτε πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν για φάρμακα από το 2000 έως το 2017!»

 

Πάντως τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχισθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων για το θέμα τις υπερτιμολόγησης των φαρμάκων με γνωστά στελέχη του χώρου της Υγείας, ενώ η Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να χρειασθεί αρκετούς μήνες για να βγάλει το πόρισμά της, καθώς ουδείς εκ των συμμετεχόντων δεν είναι ειδικός στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthreport.gr/

 

Οι επικουρικοί εργαζόμενοι μήλον της Έριδος μεταξύ Πολάκη και Μπαργιώτα

pol mparg

Με αφορμή τροπολογίες που κατέθεσε χθες Τετάρτη 30 Μαϊου ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο τομέαρχης Υγείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κώστας Μπαργιώτας εξαπέλυσε επίθεση μεγατόνων...
Παρουσιάζοντας την επίμαχη τροπολογία ο κ. Πολάκης στη Βουλή ανέφερε:
Η πρώτη τροπολογία είναι με γενικό αριθμό 1594 και ειδικό αριθμό 117. Αυτό που επιχειρούμε με αυτήν την τροπολογία είναι να τροποποιήσουμε και να απλοποιήσουμε τον τρόπο πρόσληψης του επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, στα νοσοκομεία της χώρας και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, όπως είναι το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΠΥΥ, το ΕΚΕΑ, ο ΕΟΦ, το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», και το Νοσοκομείο Σαντορίνης ΑΕΜΥ.

Τι κάνουμε με αυτήν την τροπολογία; Απλοποιούμε μια διαδικασία, πάντα στα όρια των πιστώσεων και του προϋπολογισμού που έχει κάθε νοσοκομείο από τους ίδιους του πόρους, όπως συμβαίνει και σήμερα. Διότι όπως ξέρετε, για το επικουρικό προσωπικό, είτε είναι γιατροί είτε είναι λοιπό προσωπικό, προκηρύσσονται οι θέσεις και μέχρι σήμερα αμείβονται από τα ίδια έσοδα του νοσοκομείου, δηλαδή από τα νοσήλια που εισπράττει από τον ΕΟΠΥΥ ή από ίδια έσοδα που έχει από κληροδοτήματα, ενοίκια, δωρεές, απογευματινά ιατρεία κτλ..

Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, προκειμένου να προκηρυχθούν θέσεις που καλύπτουν άμεσες ανάγκες. Αυτό στους γιατρούς το έχουμε λύσει. Υπάρχει δηλαδή κατάλογος που τηρείται στις υγειονομικές περιφέρειες ανά ειδικότητα που δηλώνουν οι γιατροί ότι ενδιαφέρονται να πάνε για να καταλάβουν θέση επικουρικού προσωπικού. Κάθε νοσοκομείο που έχει χρήματα από τον προϋπολογισμό του ζητάει να προσλάβει κάποιες ειδικότητες γιατρών. Από τον κατάλογο που τηρείται με συγκεκριμένη σειρά με βάση την ημερομηνία που έκανε τη δήλωση ο γιατρός γίνεται αυτή η πρόσληψη.

Στο επικουρικό προσωπικό πρέπει να εκδοθεί ΠΥΣ. Πρέπει να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό και δυσκολεύει πολύ τα νοσοκομεία, την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Αυτός ήταν κι ένας από τους λόγους που αναγκαστήκαμε πριν από δύο χρόνια τις θέσεις των ΜΕΘ να τις προκηρύξουμε μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίες τελειώνουν τώρα. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί παρά τις προσλήψεις οι οποίες έχουν γίνει σε μόνιμο προσωπικό, συνεχίζουν να υπάρχουν κενά.

Τι κάνουμε, λοιπόν, τώρα;
Δημιουργούμε σε κάθε ΥΠΕ κατάλογο προσωπικού ανά κατηγορία -νοσηλευτικό, παραϊατρικό ή άλλες ειδικότητες- και κάθε νοσοκομείο στα όρια των πιστώσεων και του προϋπολογισμού του, όπως και μέχρι τώρα, που έχει αφενός τη δυνατότητα να προσλάβει και αφετέρου την αναγκαιότητα να προσλάβει επικουρικό προσωπικό σε κάποιες θέσεις, παίρνει από αυτόν τον κατάλογο. Αυτός, όμως, δεν είναι κατάλογος που φτιάχνεται με βάση την ημερομηνία της αιτήσεως, αλλά είναι κατάλογος που φτιάχνεται με μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, γι’ αυτό περιγράφεται και μια διαδικασία του πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια όλη η διαδικασία και ο έλεγχος της ορθής μοριοδότησης του καταλόγου γίνεται από το ΑΣΕΠ και υπάρχει η δυνατότητα ένστασης και εάν υπάρξει απόφαση του ΑΣΕΠ διαφορετική από αυτή της ΥΠΕ, είναι άμεσα εκτελεστή η απόφασή του.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα να καλυφθούν πάρα πολλά πράγματα και εποχιακά και γενικότερα. Δηλαδή έχεις σε κάποια νοσοκομεία δύο νοσηλεύτριες οι οποίες παίρνουν άδεια λόγω εγκυμοσύνης ή ανατροφής τέκνου. Αυτό πρακτικά μπορεί να αποδιοργανώσει τοπικά τη λειτουργία μιας κλινικής ή μιας μονάδας. Στο βαθμό που το νοσοκομείο έχει χρήματα, έχει τη δυνατότητα για το χρονικό διάστημα που θα λείπει η μόνιμη εργαζόμενη, να καλύψει το κενό αυτό από τον κατάλογο της ΥΠΕ. Αυτή είναι η ουσία αυτής της τροπολογίας, που συνυπογράφεται βέβαια από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

 

Ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Μπαργιώτας:
Ο Πολάκης καταστρατηγεί οριστικά το ΑΣΕΠ. Η φάμπρικα που μπήκε σε εφαρμογή με την προκήρυξη συμβασιούχων των ΟΤΑ περνάει και στην Υγεία. Η «ευρηματικότητα» της κυβέρνησης της Αριστεράς στο ρουσφέτι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Με αιφνιδιαστική τροπολογία - άλλος τομέας αριστείας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- διαλύεται κυριολεκτικά κάθε έννοια νομιμότητας και αξιοκρατίας στην πρόσληψη επικουρικών στις δομές υγείας.

Από σήμερα, όποιος καταθέτει ψευδή δικαιολογητικά και όποιος έχει μπάρμπα στην κυβέρνηση, προηγείται. Προσλαμβάνεται άμεσα ως επικουρικός, αμείβεται και –αν και όταν- το ΑΣΕΠ διατάξει την απόλυσή του, αποχωρεί χωρίς συνέπειες και με μπόνους την προϋπηρεσία. Είναι πραγματική ντροπή. Η κυβέρνηση της - υποτιθέμενης- Αριστεράς χρησιμοποιεί με τον πιο κυνικό και ξεδιάντροπο τρόπο όλα τα εργαλεία του πελατειακού κράτους.

Ο κ. Πολάκης καταστρατηγεί το ΑΣΕΠ, νομιμοποιεί την πλαστογραφία, αποδιοργανώνει το θεσμικό πλαίσιο και ταυτόχρονα κουνάει το δάκτυλο στους άλλους. Αυτή η κυβέρνηση έρχεται από παλιά. Από τις εποχές των Γκόρτσων και των Μαυρογιαλούρων…

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Θεσμοί: Όλα τα προαπαιτούμενα πρέπει να γίνουν πριν την 21η Ιουνίου

της Δήμητρας Καδδά - Capital.gr

"Οι ελληνικές αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, πριν από τη σύνοδο του Eurogroup στις 21 Ιουνίου 2018". αναφέρουν οι Θεσμοί σε κοινή δήλωσή τους μετά τη σημερινή επίτευξη συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο με τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα.

Προσθέτουν επίσης ότι "για το σκοπό αυτό, η εντατική συνεργασία των Θεσμών με τις ελληνικές αρχές θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες".

Οι Θεσμοί αναφέρουν ακόμη στην κοινή δήλωσή τους, ότι η αποστολή τους στην Αθήνα ολοκληρώθηκε σήμερα. "Επιτεύχθηκε συμφωνία, σε υπηρεσιακό επίπεδο, ως προς μία απαραίτητη δέσμη μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 4η αξιολόγηση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η σημερινή συμφωνία θα παρουσιαστεί στη σύνοδο του Eurogroup στις 24 Μαΐου 2018".

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση ξεκίνησε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων την προηγούμενη Δευτέρα και σε επίπεδο επικεφαλής από την Τετάρτη. Στόχος ήταν να υπάρξει ένα "σήμα" για τη συνεδρίαση του Eurogroup την προσεχή Πέμπτη η οποία θα έχει στο επίκεντρό της το θέμα του χρέους. Δεν αποκλείεται να προηγηθεί έκτακτη συνεδρίαση του EuroWorking Group (EWG) για να προετοιμάσει τις διαδικασίες. Οι Θεσμοί από εδώ και πέρα περιμένουν την υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων της 4ης αξιολόγησης τα οποία αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν εντός του Ιουνίου και να μην μεταφερθούν για αργότερα, για την μετά μνημονίου εποχή.

Συνολικά τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης ήταν 88. Εξ αυτών κάποια κατά την άποψη των Θεσμών πρέπει να γίνουν πριν τη λήξη του προγράμματος, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το δημοσιονομικό πακέτο, η αγορά ενέργειας και οι υπόλοιπες ιδιωτικοποιήσεις, οι αντικειμενικές αξίες, οι παρεμβάσεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τα υπόλοιπα πεδία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και τα θέματα που συνδέονται με την ενίσχυση της διαφάνειας και τις παρεμβάσεις στο Δημόσιο. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές

Αποτέλεσμα εικόνας για ιδιωτικές κλινικές

By: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει το νομοσχέδιο για τις προδιαγραφές λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών, χωρίς να λείπουν ενστάσεις και διαφωνίες. «Λάδι στη φωτιά» φαίνεται να ρίχνει η απόφαση της Αριστοτέλους να στείλει το σχέδιο νόμου απευθείας στη Βουλή χωρίς τη μεσολάβηση ανοικτής διαβούλευσης.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή στις 15 Μαΐου, με στόχο να ψηφιστεί έως τα τέλη του μήνα και έτσι να έχει υλοποιηθει ακόμη ένα προαπαιτούμενο ενόψει του Eurogroup του Ιουνίου.

Αλλά πληροφορίες του Virus αναφέρουν πως ζητούμενο για την Αριστοτέλους είναι το νομοθέτημα να βρίσκεται στη Βουλή έως και το Euroworking Group. Αυτό φέρεται να είναι αρκετό για τους Θεσμούς, ώστε να δεχθούν πως το εν λόγω προαπαιτούμενο υλοποιείται. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έως αύριο Τρίτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου νόμου, ώστε να παρουσιαστεί εντός της εβδομάδας στη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και τεχνικών κλιμακίων και η τελική του μορφή να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Βέβαια, στην πράξη αυτό σημαίνει πως ελάχιστα θα είναι τα περιθώρια ευελιξίας και ουσιαστικών αλλαγών, εφόσον αυτό αναδειχθεί στις συζητήσεις στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Το εμπόδιο θα μπορούσε να είχε αποφευχεί , φυσικά, αν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και μεταξύ επεξεργασίας και κατάθεσης είχε μεσολαβήσει διαβούλευση, στην Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης: Nομοσχέδιο Πολάκη «δώρο» σε ιδιωτικές κλινικές

Πέρα από τα «αγκάθια» που διαπιστώθηκαν από την πρώτη στιγμή στα σχέδια της Αριστοτέλους, όπως τα είχε αναδείξει και το Virus από τα τέλη Μαρτίου, στελέχη της αγοράς καταγγέλλουν πως ακόμη και στην αρμόδια Επιτροπή η συζήτηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η κουβέντα φέρεται να σταμάτησε στο άρθρο 42, ενώ βασικές αρχές και 6 με 7 σημαντικά παραρτήματα δεν συζητήθηκαν ποτέ. Η ανάγκη έκδοσης νέας νομοθεσίας για τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών εδράζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζουν οι κλινικές, καθώς υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά σημεία αναφοράς.

«Το νομοσχέδιο είναι ένα νέο 517 αγνοώντας πλήρως το ΠΔ 235», αναφέρει η ΠΕΙΚ στη σελίδα της στο Facebook, καλώντας τον κλάδο σε επαγρύπνηση.

Στελέχη του κλάδου χαρακτηρίζουν μέσω του Virus το εν λόγω σχέδιο νόμου ως «πλήρως αντιεπενδυτικό και αντιαναπτυξιακό», καθώς αυξάνει τη γραφειοκρατεία. Προειδοποιούν, δε, πως όταν η γραφειοκρατία αυξάνεται τότε ενισχύεται και η διαφθορά.

Όπως εξηγούν, το νομοσχέδιο είναι αντιγραφή ενός παλαιότερου ΠΔ που απέτυχε στην πράξη, εστιάζει σε άδειες, έγγραφα, σφραγίδες και τη διαμόρφωση των τμημάτων και όχι στην ουσία, που είναι πως θα παρέχουν οι κλινικές υπηρεσίες στον ασθενεί με ασφάλεια, χωρίς λοιμώξεις.

Συμψηφισμοί

Έκτακτη συνάντηση με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ θα έχουν σήμερα οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών κλινικών, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και τις παρατηρήσεις τους για το Εγχειρίδιο ελέγχου και εκκαθάρισης υποβολών για τις κλειστές νοσηλείες, εγχειρίδιο που συνδέεται και με τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε επίσης: Παραδίδεται σήμερα το εγχειρίδιο υποβολών για τον real time έλεγχο

Ωστόσο, η έκτακτη συνάντηση αφορά κυρίως το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους συμψηφισμούς. Η διαδικασία έχει μπλοκάρει και μαζί με αυτή και πληρωμές για κάποιες κλινικές, λόγω αναντιστοιχίας μεταξύ των φυσικών αρχείων και των ψηφιακών δεδομένων του ΕΟΠΥΥ.

Διαβάστε επίσης: Στo σημείο εκκίνησης η πιλοτική εφαρμογή real time ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών

Στόχος της συνάντησης είναι να βρεθεί μια λύση για την ασυμφωνία, που αφορά στους συμψηφισμούς της περιόδου 2012-2015. Αν, όντως, βρεθεί η λύση τότε μέσα στην εβδομάδα οι κλινικές θα κληθούν στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ για να κλείσουν τη συμφωνία και να ξεμπλοκαριστούν οι πληρωμές.

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Ν.Δ.: 13 μικρά υπουργεία Υγείας, κατάργηση των ΤΟΜΥ & ΣΔΙΤ

Ν.Δ.: 13 μικρά υπουργεία Υγείας, κατάργηση των ΤΟΜΥ & ΣΔΙΤ

Πρόταγμα κεφαλαιώδους σημασίας αποτελεί για την Νέα Διακυβέρνηση η ανάταξη των στρεβλώσεων, η αναδιάρθρωση και η ανάδειξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Πρόληψης και της Αγωγής Υγείας.

Η Νέα Δημοκρατία, φέρεται αποφασισμένη να καταργήσει τις περίφημες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και την ουσιαστική οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας θα αναλάβουν οι 13 Υγειονομικές Περιφέρειες, που ουσιαστικά θα διαδραματίσουν τον ρόλο ενός μικρού υπουργείου Υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρει μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Επικρατείας και Τομεάρχης Υγείας της Ν. Δημοκρατίας Βασίλης Οικονόμου, σε συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της περασμένης Κυριακής. Στη συνέντευξή του, ο Τομεάρχης Υγείας μιλά για την κατάσταση της υγείας σήμερα, για τις ελλείψεις στο σύστημα (σε έμψυχο και άψυχο υλικό), την ίδια ώρα, που βουλιάζουν στις εφημερίες μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, και ιδιαίτερα της Αττικής. Στηλιτεύει το εγχείρημα της ΠΦΥ και των ΤΟΜΥ, όπου γύρισαν την πλάτη γιατροί και ασθενείς, για την εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας, αλλά και για την ανάγκη ΣΔΙΤ, συμπράξεων δηλαδή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θα χρειαστούμε πρωτίστως νοσηλευτικό προσωπικό, θα χρειαστούμε ιατρούς. Θα κινηθούμε στοχευμένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, επισημαίνει ο κ. Οικονόμου.

Από την συνέντευξη του κ. Οικονόμου, σταχυολογούμε τα εξής:

Νέο ευέλικτο σχήμα & 13 μικρά υπουργεία
- Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να έχει αμιγώς επιτελικό και εποπτικό ρόλο. Την ευθύνη για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας αναλαμβάνουν οι 13 Υγειονομικές Περιφέρειες, που ουσιαστικά παίζουν τον ρόλο ενός μικρού υπουργείου Υγείας για την Περιφέρεια ευθύνης τους, με ετήσιο κλειστό σφαιρικό προϋπολογισμό και αξιοκρατικά επιλεγμένους Διοικητές και Υποδιοικητές οι οποίοι θα επιφορτιστούν με διακριτές αρμοδιότητες στην διοίκηση των επιμέρους τομέων της ΥΠΕ.

Προς την ίδια κατεύθυνση, σημαντικό επιμέρους στόχο αποτελεί η ριζική αναδιάρθρωση τόσο του προσανατολισμού όσο και της διοίκησης στην νοσοκομειακή περίθαλψη. Θα δημιουργήσουμε με προσεκτικά αλλά αποφασιστικά βήματα ένα νέο, ευέλικτο, αποκεντρωμένο σχήμα, ορθολογικά κατανεμημένων ομάδων νοσοκομείων ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με βασική μονάδα λειτουργίας την κλινική, με σύγχρονη διοίκηση, με μετρήσιμους στόχους ποιότητας και με ξεκάθαρο προϋπολογισμό που θα τηρείται ευλαβικά.

- Ο πολίτης ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ να γίνει και να παραμείνει καλά – να αποκαταστήσει και να διατηρήσει την υγεία του! Λαμβάνοντας άμεσες, αποτελεσματικές και δωρεάν υγειονομικές υπηρεσίες. Το κράτος οφείλει να βρει, να διαπραγματευθεί και να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, με τον πιο ποιοτικό, αποδοτικό και φτηνό τρόπο, είτε ο πάροχος προέρχεται από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό πυλώνα, είτε από την αγαστή συνεργασία και σύμπραξη των δύο. Το να προσπαθήσουμε ως Νέα Δημοκρατία να αναπτύξουμε τα δημόσια ελληνικά νοσοκομεία και να αυξήσουμε τα έσοδά τους συγχρόνως με τις απολαβές των εργαζομένων, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιώτες και ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι ξεπούλημα (μόνιμη λαϊκίστικη επωδός της δήθεν αριστεράς), είναι αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των δημόσιων δομών υγείας για κερδοφορία τους που θα «επιστρέφεται» ως ποιοτικότερη προσφορά υπηρεσιών με επωφελούμενους όλους τους πολίτες.

Ο οικογενειακός γιατρός ως σύμβουλος και όχι ως gatekeeper
- Πυρήνας του εγχειρήματος της ΠΦΥ, θα είναι ο Οικογενειακός Ιατρός, ο οποίος θα είναι της ελεύθερης και απολύτου επιλογής του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Ο Οικογενειακός γιατρός, δεν στέκεται στην πύλη ως δεσμοφύλακας gatekeeper, αλλά ως σύμβουλος, αρωγός, πλοηγός του πολίτη μέσα στο αχανές και δαιδαλώδες σύστημα υγείας. Ο πολίτης τον επιλέγει γιατί αισθάνεται ασφαλής να του εμπιστευθεί την υγεία του. Δεν εξαναγκάζεται να απευθυνθεί σε έναν άγνωστο που του τον επιβάλλουν άλλοι. Είναι ο δικός του ιατρός που είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό φάσμα υποχρεώσεων.

Τον ιατρό οικογένειας ο πολίτης μπορεί να τον επιλέξει είτε από τον δημόσιο πυλώνα ΠΦΥ (ΚΥ και πρώην ΙΚΑ/ΠΕΔΥ) είτε από τους ιδιώτες συμβεβλημένους ή πιστοποιημένους οικογενειακούς ιατρούς.

- Στο επόμενο επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εισάγονται στο πρόγραμμα μερικές βασικές και απαραίτητες παράμετροι:

- Εισάγεται η διεπιστημονική ομάδα υγείας με τις αναγκαίες ιατρικές υποειδικότητες, με τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό, εισάγεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξειδικεύεται η αντιμετώπιση των χρονίων νοσημάτων.

Ναι στα ΣΔΙΤ & στις δομές για χρόνια νοσήματα
- Υλοποιούμε τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία: Τα Κέντρα υγείας/ΠΕΔΥ ως ενοποιημένες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας λειτουργούν συγχρόνως με τα ιδιωτικά group practice (πολυιατρεία) – με σκοπό την αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού πυλώνα υπηρεσιών υγείας. Με βάση έναν πλήρη, δυναμικό Χάρτη Υγειονομικών Αναγκών αξιολογούμε τις τοπικές επιδημιολογικές και ιδιαίτερες ανάγκες ανά περιοχή (ακριτικές, δυσπρόσιτες, νησιωτικές) και ανάλογα αξιοποιούμε, αναβαθμίζουμε, αναδιαρθρώνουμε ή και αλλάζουμε χρήση στις δομές που ήδη διαθέτουμε και είναι πολλές! Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει ουσιαστική μέριμνα για ξεχωριστές δομές που θα διαχειρίζονται τα χρόνια νοσήματα, τα ψυχικά νοσήματα, την αποκατάσταση αλλά και την παρηγορητική φροντίδα. Θα υπάρχει ουσιαστική μέριμνα για την κατ΄ οίκον νοσηλεία και την επανένταξη των ασθενών στην κοινότητα.

- Τελευταίο σκαλοπάτι ΠΦΥ αποτελούν τα Αστικά Κέντρα Υγείας. Με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πλαισιωμένα από όλες τις υποειδικότητες ΠΦΥ φιλοδοξούμε να αποτελέσουν πρωτίστως τον ηθμό – ανάχωμα προς τα Νοσοκομεία αποσυμφορίζοντας τόσο τις εφημερίες τους όσο και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία τους από τον δυσβάστακτο φόρτο εργασίας που έχουν σήμερα.

Θα καταργήσουμε τις σοβιετικής έμπνευσης ΤΟΜΥ
- Είναι προφανές ότι, στην σύγχρονη προσέγγιση του οικοδομήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επαγγελλόμαστε καμία θέση δεν μπορούν να έχουν σοβιετικής έμπνευσης εκτρωματικές, αχρείαστες και μίζερες δομές τύπου ΤΟΜΥ. Είναι εξάλλου ήδη καταδικασμένες να αποτύχουν από την στιγμή που σύσσωμος ο επιστημονικός – ιατρικός κόσμος αλλά και οι πολίτες τους «γύρισαν την πλάτη». Απόδειξη της οικτρής αποτυχίας της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι, παρά τη ρητή δέσμευση του πρωθυπουργού από το Κέντρο Υγείας Ευόσμου στις 9 Μαΐου του 2017, για λειτουργία 239 ΤΟΜΥ μέσα στο 2017, (υπο)λειτουργούν μόνο 20 – 25 αυτή τη στιγμή που μιλάμε! Η κατασπατάληση πολύτιμων οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων θα σταματήσει. Οι εργαζόμενοι στις δομές αυτές θα απεγκλωβιστούν από τον ασφυκτικό κομματικό εναγκαλισμό του Σύριζα και θα μπορούν να ενδυναμώσουν τις υπάρχουσες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Αστικά Κέντρα Υγείας), οι οποίες έχουν αφεθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να αργοσβήνουν.

Αλλού ελλείψεις και αλλού βουλιάζουν...
- Οι ανεπάρκειες και οι ελλείψεις είναι μεγάλες, έως καταλυτικές- ιδίως στα λεγόμενα μικρά και μεσαία σε δυναμικότητα κλινών νοσοκομεία της περιφέρειας.

Ελλείψεις σε προσωπικό και κυρίως σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, που καλύπτονται εμβαλωματικά με επικουρικό προσωπικό, με υπερεφημέρευση των ήδη εξουθενωμένων εργαζομένων και με μετακινήσεις σε βάρος των όμορων Κέντρων Υγείας. Ελλείψεις και παλαιότητα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που ταλανίζεται από συχνές και δυσεπίλυτες βλάβες. Νοσοκομεία της περιφέρειας που υπολειτουργούν, με χαμηλότατη αποδοτικότητα και πληρότητα κλινών, που σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε προσωπικό δεν ικανοποιούν ούτε τις βασικές ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού ευθύνης τους.

Στον αντίποδα, Νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα που βουλιάζουν κυριολεκτικά τις ημέρες εφημερίας, με ατελείωτες ώρες αναμονής, με ράντζα στους διαδρόμους και το χειρότερο, με σημαντικό αριθμό βαρέως πασχόντων ασθενών οι οποίοι παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας ελλείψει ελεύθερων κλινών ΜΕΘ!

Οι αυταρχικές συμπεριφορές μερικών διοικήσεων
- Το τελευταίο διάστημα, επισκεφθήκαμε πληθώρα νοσοκομείων όπου παρατηρήσαμε προβληματική συντήρηση της κτιριακής υποδομής, ακόμα χειρότερα, υποδομές που παρουσιάζουν εικόνα παντελούς εγκατάλειψης. Ενδεικτικά να αναφέρω τις τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στις παθολογικές κλινικές και την Ψυχιατρική του ΓΝ Νικαίας για τις οποίες ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός απάντησε με αοριστίες σε σχετική επίκαιρη ερώτησή μας. Είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ δυστυχώς και στις πάμπολλες καταγγελίες που έχουμε από συλλόγους εργαζομένων για αυταρχικές συμπεριφορές κάποιων διοικήσεων ΥΠΕ και Νοσοκομείων που, αντί να επωμίζονται και να διευθετούν τις υποθέσεις ευθύνης τους, λειτουργούν ως τοποτηρητές των Υπουργών Υγείας, επιδεικνύουν πρωτοφανή ζήλο κομματικών επιλογών και διώξεων και διεκδικούν εύσημα «αριστεροφροσύνης» από τους προϊσταμένους τους.

- Στόχος μας ακόμη: Η εξάλειψη των τραγικών αναμονών στα ΤΕΠ μέσω της πραγματικά αυτόνομης διαρκούς λειτουργίας τους. Η δραστική μείωση των αναμονών στα τακτικά Έξωτερικά Ιατρεία, στις λίστες χειρουργείου, των απάνθρωπων αναμονών στις ακτινοθεραπείες μέσω της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων. Η λειτουργία όλων των διαθέσιμων κλειστών αυτή τη στιγμή κλινών ΜΕΘ, η ενδυνάμωση και η δημιουργία Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) όπου απαιτείται.

- Θα επενδύσουμε ό,τι χρειαστεί σε αποφασιστικότητα, κόπο και πόρους για να το πετύχουμε. Αυτές θα είναι συνοπτικά οι πρώτες μας προτεραιότητες, ώστε να δώσουμε «ανάσες» στο σύστημα και στους πολίτες και χρόνο σε εμάς για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, συντεταγμένα, στις απαραίτητες, βαθύτερες και ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Υγεία του μέλλοντός μας. 

ΠΗΓΗ:https://www.onmed.gr/

 

ίτλοι τέλους της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση Novartis

Στην Δικαιοσύνη επιστρέφει ο φάκελος για την υπόθεση της Novartis καθώς η προανακριτική επιτροπή της Βουλής δηλώνει αναρμόδια. Χθες οι βουλευτές της συγκυβέρνησης που συμμετέχουν στη διαδικασία – μετά από εισηγήσεις των Ν. Παρασκευόπουλου (ΣΥΡΙΖΑ) και Γ. Λαζαρίδη (ΑΝΕΛ) – αποφάσισαν ότι η Βουλή είναι αναρμόδια να εξετάσει πράξεις δωροληψίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το τελικό πόρισμα αναμένεται στην συνεδρίαση της Επιτροπής, το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης, οπότε και θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής του σχετικού φακέλου στην Δικαιοσύνη.

Όπως σχολίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θ. Δρίτσας, «η επιτροπή αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της τακτικής δικαιοσύνης» για τις υποθέσεις αυτές σημειώνοντας ότι «αυτή η απόφαση που πήραμε ανοίγει το δρόμο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για την δίκαιη αντιμετώπιση κάθε αναφερόμενου πολιτικού προσώπου, έτσι ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, οι αθώοι να δικαιωθούν και να μείνουν, να αποδοθούν στην κοινωνία χωρίς ψεγάδι, και ενδεχομένως οι εμπλεκόμενοι και ενοχοποιούμενοι να δικαστούν, και το πολιτικό σύστημα να έχει κάνει σημαντικό βήμα για ανάκτηση χαμένης αξιοπιστίας του».

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενόψει της συνεδρίασης της Τρίτης, καλούνται οι βουλευτές της αντιπολίτευσης – οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την διαδικασία καταγγέλλοντας κυβερνητικές μεθοδεύσεις – να συμβάλλουν με την κατάθεση των δικών τους πορισματικών θέσεων.

Σύμφωνα πάντως με τη διαδικασία, όταν επισήμως και τυπικώς συνταχθεί το πόρισμα, τότε θα δοθεί στον Πρόεδρο της Βουλής. Στη συνέχεια θα κληθεί η Ολομέλεια να συζητήσει επ’ αυτού και να λάβει την τελική απόφαση.

ΠΗΓΗ:http://www.healthview.gr/

 

Κατατέθηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών

ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.ygeianet.gr/

Τροπολογίες για συμψηφισμούς, συνταγογράφηση και κλινικές μελέτες στο Ν/Σ της κάνναβης

Ψηφίστηκε χθες το βραδύ το νομοσχέδιο για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στη Ελλάδα, προβλέποντας αλλαγές και σε θέματα δημόσιας υγείας.

Ανοίγει επίσημα ο δρόμος για επενδύσεις στην καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας μετά και την υπερψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης». Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, υπήρξαν αρκετές ενστάσεις, κυρίως για τους κινδύνους που ενέχονται, αλλά και την απουσία περιγραφής λεπτομερειών επί της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων.
Ο νόμος, προβλέπει την πρόσβαση των ασθενών της χώρας μας σε τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, εγχωρίως παραγόμενα και δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο χώρο για την καλλιέργεια και τη δημιουργία μεταποιητικής μονάδας.

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός έσπευσε εκ προοιμίου να υπογραμμίσει πως «η προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η ιατρική χρήση της κάνναβης είναι προσχηματική, που λειτουργεί ως προθάλαμος για τη de facto νομιμοποίηση της ευφορικής χρήσης, είναι μία προσέγγιση υπερσυντηρητική, φοβική και σκοταδιστική». Και συμπλήρωσε ότι «Δεν έχει καμία επαφή αυτή η προσέγγιση με τη σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο». Εκτίμησε δε ότι υπάρχει ευρύτερη αποδοχή στην προσέγγιση της ομάδας εργασίας που είχε συγκροτηθεί, υπό την πρόεδρο του ΕΟΦ, η οποία κατέληξε στο πόρισμα που αναγνωρίζει τις φαρμακολογικές ιδιότητες αυτού του φυτού, και τις θεραπευτικές-παρηγορητικές ενδείξεις που μπορεί να έχει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

Συμψηφισμοί
Παράλληλα στο νομοσχέδιο εντάχθηκε τροπολογία, με βάση την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ και τη σχέση του με τις φαρμακευτικές εταιρίες. Συγκεκριμένα, μία διάταξη επιτρέπει στον ΕΟΠΥΥ τον συμψηφισμό των ποσών της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης με ισόποσες οφειλές του προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, όχι μόνο του ίδιου έτους, αλλά και του προηγούμενου και του επόμενου. Στόχος είναι η αμεσότερη είσπραξη και τακτοποίηση των οφειλόμενων ποσών.
Η δεύτερη διάταξη αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις για οφειλές ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ, που στοχεύει στην επιτάχυνση της καταβολής των οφειλόμενων ποσών προς τον Οργανισμό, τόσο rebate όσο και clawback, της περίοδου 2012-2017.

Μη Παρεμβατικές Μελέτες
Με άλλη τροπολογία, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια μη παρεμβατικών μελετών, αλλά και τον τρόπο έγκρισης τους. Η τροπολογία αφού προσδιορίζει τον ορισμό και τις προϋποθέσεις ελέγχου της διεξαγωγής, που συνοδεύουν μια μη παρεμβατική μελέτη, προτείνει τη σύσταση στον ΕΟΦ σχετικής Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΕΜΠαΜ) θα είναι η γνωμοδότηση για την πλήρωση των προϋποθέσεων διεξαγωγής σχετικών μελετών, ενώ θα είναι επταμελής αποτελούμενη από 4 ιατρούς, 2 επιστήμονες της Διεύθυνσης Φαρμακευτικών Μελετών του ΕΟΦ και ένα νοσοκομειακό φαρμακοποιό.

Μεταξύ των προϋποθέσεων είναι, οι ασθενείς που συμμετέχουν στη μελέτη να βρίσκονται ήδη πιστοποιημένα σε θεραπεία με το υπό μελέτη φάρμακο, αλλά και να ακολουθείται το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Παραλληλα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους συμμετέχοντες γιατρούς, ενώ διευκρινίζεται ότι “σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας, ή της αποτελεσματικότητας του υπό μελέτη φαρμάκου στην καθημερινή κλινική πρακτική ή των επιπτώσεων αυτού στην ποιότητα ζωής των ασθενών που το λαμβάνουν”.

Άυλες Συνταγές
Επίσης το Υπουργείο Υγείας προχωρά και στη θεσμοθέτηση των ψηφιακών συνταγών και παραπεμπτικών. Όπως αναφέρεται, στη σχετική τροπολογία, προβλέπεται η δυνατότητα της άυλης συνταγής ή του άυλου παραπεμπτικού, καθώς και της ολοκλήρωσης ψηφιακά και μόνο της υποβολής τους όταν εκτελεστούν, «προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση των συνταγών και των παραπεμπτικών, μετά από την ταυτοποίηση του ασθενή για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος, με άμεση συνέπεια τη διευκόλυνση των ασθενών, των ιατρών και των φαρμακοποιών».

Οι τεχνικές λεπτομέρειες της ψηφιακής διακίνησης και εκτέλεσης θα προσδιοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης, πρόκειται να επηρεάσει θετικά τους πολίτες, «καθώς αίρονται χρονοβόρα γραφειοκρατικά εμπόδια, διευκολύνεται ο ασθενής κατά τη λήψη παροχών υγείας και μειώνεται το διοικητικό κόστος διακίνησης των ως άνω».
Υπενθυμίζεται πως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) είχε αντιδράσει σε πιθανή σχετική ρύθμιση, καταγγέλλοντας πως δεν έχει ενημέρωση και ζητώντας να υπάρξει εμπεριστατωμένος και αναλυτικός διάλογος. 

ΠΗΓΗ:http://healthmag.gr/

 

Νέα στοιχεία στη Βουλή για τον ΕΟΠΥΥ

Πρόσωπα πρώην υπουργών φέρονται να εμπλέκονται για ηθική αυτουργία σε απιστία

Συντάκτης: efsyn.gr

Νέα δικογραφία που αφορά σκάνδαλο στον ΕΟΠΥΥ διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή. Η δικογραφία εστάλη στον υπουργό από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πρόσωπα πρώην υπουργών φέρονται να εμπλέκονται για ηθική αυτουργία σε απιστία ενώ στη δικογραφία υπάρχουν διώξεις κατά φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με το «Κουτί της Πανδώρας», στο πρώτο διαβιβαστικό του Αρείου Πάγου, ζητείται από τη Βουλή η διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Φίλιππου Σαχινίδη, Γιώργου Κουτρουμάνη, Ανδρέα Λοβέρδου, Γιάννη Βρούτση και Μάριου Σαλμά.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενέκρινε την πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών, Γιώργου Καλούδη, για άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον εννέα προσώπων για τις πράξεις της απιστίας κατά την υπηρεσία από κοινού τελεσθείσας και κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακή ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ αλλά και τα 150.000 ευρώ σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, δίωξη ασκήθηκε στους εξής:

Ροβέρτο Σπυρόπουλο (Πρώην διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Γεράσιμο Βουδούρη (Πρώην πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ), Κωνσταντίνο Νικόλη (Πρώην Α' Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ), Κυριάκο Σουλιώτη (Πρώην Β' Αντιπρόεδρο), Γρηγόρη Λεοντόπουλου (Μέλος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία), Θεόδωρο Αμπατζόγλου (Εκπρόσωπο Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου), Βασίλη Δορίζα (Πρώην αναπληρωματικού μέλους διοικητή ΟΓΑ), Σταμάτη Βαρδαρού (Ειδικού επιστήμονα) και Γιώργου Μυλωνά (Ειδικού επιστήμονα).  

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Παραπέμπονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση Novartis – Οι ψήφοι και η αποχή

Παραπέμπονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση Novartis – Οι ψήφοι και η αποχή

Η απόφαση για δέκα κάλπες ελήφθη κατά πλειοψηφία (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ) στη Διάσκεψη των Προέδρων, εγκρίνοντας σχετική εισήγηση του προέδρου Νίκου Βούτση.

Παραπέμπονται όλα τα πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση Novartis – Οι ψήφοι και η αποχή
Την παραπομπή και των δέκα πολιτικών προσώπων σε προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση Novartis αποφάσισε χθες η Βουλή.

Συγκεκριμένα, παραπέμπονται οι:

Δημήτρης Αβραμόπουλος (188 ψήφοι υπέρ, 4 “παρών”).
Ευάγγελος Βενιζέλος (185 υπέρ, 6 “παρών”).
Άδωνις Γεωργιάδης (186 υπέρ, 6 “παρών”).
Γιώργος Κουτρουμάνης (180 υπέρ, 1 κατά, 11 “παρών”).
Ανδρέας Λοβέρδος (186 υπέρ, 4 “παρών).
Ανδρέας Λυκουρέντζος (180 υπέρ, 2 κατά, 8 “παρών”).
Παναγιώτης Πικραμμένος (170 υπέρ, 8 κατά, 12 “παρών”).
Μάριος Σαλμάς (159 υπέρ, 17 κατά, 16 “παρών”).
Αντώνης Σαμαράς (182 υπέρ, 3 κατά, 6 “παρών”).
Γιάννης Στουρνάρας (182 υπέρ, 2 κατά, 6 “παρών”).
Η συζήτηση ήταν μαραθώνια. Διήρκεσε 18 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 9.20 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα.

Ακολούθησε ψηφοφορία με δέκα αριθμημένες κάλπες και προσωποποιημένα ψηφοδέλτια για κάθε ένα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία.

Οι βουλευτές ψήφισαν για εάν τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι στην προς εξέταση Προανακριτική Επιτροπή για το ενδεχόμενο τέλεσης των αδικημάτων της δωροδοκίας, δωροληψίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η απόφαση για δέκα κάλπες ελήφθη κατά πλειοψηφία (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και ΚΚΕ) στη Διάσκεψη των Προέδρων, εγκρίνοντας σχετική εισήγηση του προέδρου Νίκου Βούτση.

Είχαν προηγηθεί φορτισμένες ομιλίες των φερόμενων ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, με σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Τη στάση των βουλευτών της ΝΔ ανακοίνωσε ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ο οποίος προηγείται στον ονομαστικό κατάλογο. Είπε “ναι στην προανακριτική”, αρνούμενος να προσέλθει στις κάλπες.

Δημ.Κ.

 

ΠΗΓΗ:http://www.iatronet.gr/

 

 

Κέλλας: Μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας σε παιδιά με αυτισμό

Κέλλας: Μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας σε παιδιά με αυτισμό

Με ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας κκ. Έφη Αχτσιόγλου και Ανδρέα Ξανθό, παρεμβαίνει ο αν. Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος Κέλλας, στο υπόμνημα της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος “για ανάκληση και αναθεώρηση της υποβάθμισης των Επιδομάτων Αναπηρίας των Παιδιών με Αυτισμό”.

Στην ερώτηση του Λαρισαίου πολιτικού, επισημαίνεται πως “με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση, στο Ν.4512/2018 έχουν συμπεριληφθεί δυο Υπουργικές Αποφάσεις (Φ.80000/45219/1864-ΦΕΚ Β’ 4591/27-12-2017 και Φ.80000/οικ.2/ 1 – ΦΕΚ Β’7), με τις οποίες ουσιαστικά υποβαθμίστηκε το ποσοστό αναπηρίας του αυτισμού - που είχε καθιερωθεί το 2012 - κάτω από 67%”.

Σημειώνεται ακόμη, ότι “ορίζονται πλέον ως παράγοντες προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας, η νοημοσύνη, η λειτουργικότητα και ο αναπροσδιορισμός με την ενηλικίωση”, τη στιγμή, που όπως αναφέρεται και στο σχετικό υπόμνημα της ΕΟΔΑΦ “οι Υπουργικές αποφάσεις βασίζονται σε αυθαίρετες μελέτες και εκτιμήσεις”.

Στο ίδιο υπόμνημα τονίζεται πως “η νοημοσύνη, η λειτουργικότητα και ο αναπροσδιορισμός με την ενηλικίωση δεν έχουν καμία σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού, αφού ο αυτισμός λόγω της ιδιαιτερότητάς του, δεν μπορεί να μετρηθεί με βεβαιότητα, παρά μόνο να εκτιμηθεί στο τέλος της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής από τα αποτελέσματα”.

Ο αν. Τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, υποβάλλει στους αρμόδιους Υπουργούς τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Είναι στις προθέσεις σας να αναθεωρήσετε τις Υπουργικές αποφάσεις, με επαναφορά του προηγούμενου ελάχιστου ποσοστού αναπηρίας για όλα τα άτομα του Αυτιστικού φάσματος στο 67% και άνω και εφ’ όρου ζωής;

2. Είναι στις προθέσεις σας, στο ποσοστό αναπηρίας κάθε παιδιού να προστίθεται τυχόν συννοσηρότητες νοητικής υστέρησης, κινητικών δυσκολιών κλπ, προσαυξάνοντας ανάλογα το συνολικό ποσοστό αναπηρίας;

ΠΗΓΗ:http://www.onmed.gr/

 

Βουλή: Με 154 «ναι» ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο

Με 154 «ναι» από τους βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και της ανεξάρτητης (πρώην Ενωση Κεντρώων) Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου, η οποία με δήλωσή της ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εγκρίθηκε επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης.

kathimerini.gr

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, δήλωσε πως καταψηφίζει το άρθρο 377 που αφορά τα καζίνο, ωστόσο η ψήφος του δεν προσμετρήθηκε, καθώς η εν λόγω διάταξη δεν είχε μπει σε διαδικασία ονομαστικής ψηφοφορίας.

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησαν η ΝΔ στο άρθρο για τα οικογενειακά επιδόματα, το ΚΚΕ στην αρχή του νομοσχέδιο στο άρθρο για τις απεργίες και η ΔΗΣΥ στα άρθρα για τη διαμεσολάβηση και το «πόθεν έσχες» των στελεχών του ΤΧΣ καθώς και για την τροπολογία για τους πλειστηριασμούς:

- η ΝΔ, η ΔΗΣΥ, η ΧΑ και η Ένωση Κεντρώων ψήφισαν «όχι» σε όλα

- το ΚΚΕ ψήφισε «όχι» σε όλα, πλην του άρθρου για τα οικογενειακά επιδόματα, στο οποίο δήλωσε «παρών»

- το Ποτάμι ψήφισε «όχι» σε όλα, πλην του άρθρου για τις απεργίες, στο οποίο δήλωσε «παρών»

- Η ανεξάρτητη βουλευτής, Κατερίνα Παπακώστα ψήφισε «όχι» σε όλα και δήλωσε «παρών» στο άρθρο για τα οικογενειακά επιδόματα

- Ο ανεξάρτητος βουλευτής, Χάρης Θεοχάρης ψήφισε «όχι σε όλα και «ναι» στο άρθρο για τις απεργίες

- Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, ψήφισε «ναι» σε όλα

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν οι βουλευτές της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη και Αννα Μισέλ - Ασημακοπούλου, ο βουλευτής της ΔΗΣΥ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο βουλευτής του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης και ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, Αναστάσιος Μεγαλομύστακας.

Τσίπρας: Κλείνει ενας μεγάλος και δύσκολος κύκλος

Με τη σημερινή συζήτηση και ψηφοφορία, κλείνει ένας μεγάλος και δύσκολος κύκλος, τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του.

«Ουσιαστικά ολοκληρώνεται το νομοθετικό μέρος των προαπαιτουμένων για την ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης» επεσήμανε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Όλοι γνωρίζουν ότι με την ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης, βρισκόμαστε μια ανάσα από το τέλος του προγράμματος και το οριστικό τέλος των μνημονίων». Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι η νέα αυτή περίοδος, με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγηση «ενώ δίνει ελπίδα και κουράγιο σε εκατομμύρια συμπολίτες μας που όλα αυτά τα χρόνια έκαναν μεγάλες θυσίες και βλέπουν επιτέλους φως και διέξοδο, την ίδια στιγμή γεννά εκνευρισμό και αμηχανία σε πολλούς».

Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «σήμερα η χώρα, όσο και να καταστροφολογήσετε, είναι μια χώρα που επιτέλους ανακάμπτει». «Το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερή κατάκτηση της εργατικής τάξης. Ούτε καταργείται, ούτε απειλείται από αυτήν την κυβέρνηση» τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Εμείς θέλουμε τα σωματεία και τα συνδικάτα, μαζικά, μαχητικά και σε διαρκή δράση απέναντι σε φαινόμενα εργοδοτικού αυταρχισμού και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας».

Σχετικά με τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι το κονδύλι για τα παιδιά αυξήθηκε κατά 260 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σημείωσε ότι 730.000 οικογένειες από τις 800.000 συνολικώς, θα δουν «πολύ σημαντική αύξηση ως και διπλασιασμό του επιδόματος», μέσω της ενίσχυσης των επιδομάτων για πρώτο-δεύτερο παιδί. «Για μικρή αριθμητικά κατηγορία οι οποίοι θα υποστούν κάποιες μικρές μειώσεις, είμαστε διατεθειμένοι και τους επόμενους μήνες να προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις αφού θα εξετάσουμε λύσεις ώστε να καλυφθεί αυτή η απώλεια», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου είχε προχωρήσει, από το βήμα της Βουλής σε νέες διαβεβαιώσεις για την αναπλήρωση των επιδοματικών απωλειών που θα υποστούν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εντός του 2018.

Μητσοτάκης: Eχετε υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας

Λαμβάνοντας τον λόγο αργότερα, ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε, όπως αναμενόταν, δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι έχει υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας.

Προκαλείτε μεγάλη βλάβη στην οικονομία, ενώ νομοθετείτε διατάξεις που ούτε εσείς δεν συμφωνείτε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αρνούμενος κατηγορηματικά την κυβερνητική ρητορική περί καθαρής εξόδου από τα μνημόνια τον ερχόμενο Αύγουστο. «Εσείς ως έξαλλη αντιπολίτευση απειλούσατε επενδυτές και βάζατε φωτιά στο οικονομικό κλίμα. Εμείς σήμερα καλούμε τους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στην πατρίδα μας. Να δουν πίσω από την ασυναρτησία και τη θολούρα της σημερινής κυβέρνησης τις πραγματικές προοπτικές της χώρας», υπογράμμισε ακόμη. Αναφέρθηκε στη συνέχεια και στο μείζον θέμα των τρίτεκνων και πολυτέκνων, σχολίαζοντας πως η κυβέρνηση αφαιρεί 48 εκ. συνολικό επίδομα από 67.000 τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, την ώρα που πανηγυρίζει για το υπερπλεόνασμα.

Ακόμη, αναφερόμενος στο Σκοπιανό, επανέλαβε ότι θέση της ΝΔ είναι η γραμμή του Βουκουρεστίου, ενώ τόνισε πως ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται δικαιολογημένα την κυβέρνηση.

Αντιπαράθεση Μπακογιάννη - Σταθάκη

Εντονη αντιπαράθεση προκλήθηκε ανάμεσα στην Ντόρα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Σταθάκη, με αφορμή τη διάταξη για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τα χρέη στο Δημόσιο.

Ο νόμος Κατσέλη όπως τροποποιήθηκε με το «νόμο Σταθάκη» δεν προστατεύει μόνο σε σχέση με τις τράπεζες -για τα στεγαστικά δάνεια- αλλά προστατεύει την πρώτη κατοικία και σε σχέση με χρέη στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όταν η βουλευτής της ΝΔ, έθεσε ζήτημα σχετικά με τις κατασχέσεις και την προστασία της πρώτης κατοικίας, με αφορμή τη διάταξη για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη στο Δημόσιο.

«Δεν ξέρω αν η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει σήμερα με τις κατασχέσεις. Έχουμε 1.000 κατασχέσεις την ημέρα. Ένας στους δύο Έλληνες χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που γίνεται σήμερα με κατασχέσεις άνω των 500 ευρώ, δηλαδή ότι για 500 ευρώ μπορεί κάποιος να οδηγηθεί σε κατάσχεση, είναι κάτι τερατώδες» σημείωσε η κ. Μπακογιάννη. 

ΠΗΓΗ:http://medispin.blogspot.gr/

 

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Σήμερα ψηφίζεται το πολυνομοσχέδιο με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Αντιπολίτευση να «ξεσπαθώνουν»

apergia-wp1

Χωρίς Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αναβολές και καθυστερήσεις στις πτήσεις στο "Ελευθέριος Βενιζέλος", χωρίς δικηγόρους, με τρεις πορείες στην Αθήνα, αλλά και 3ωρη στάση των εργαζομένων στα νοσοκομεία την οποία εξήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ 12-15 μμ, συνεχίζονται σήμερα οι κινητοποιήσεις κατά του πολυνομοσχεδίου. Για τους φαρμακοποιούς πάντως, υπήρξε μια κάποια βελτίωση...
Όλοι χάνουν αλλά οι φαρμακοποιοί φαίνεται ότι κάτι κατάφεραν την τελευταία στιγμή σχετικά με την απελευθέρωση του ωραρίου στα καταστήματά τους. Όπως ανακοίνωσε ο Ανδρέας Ξανθός, από την πλήρη απελευθέρωση εξαιρείται η ημέρα Κυριακή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η διανυκτέρευση φαρμακείου θα ξεκινά στις 9 το βράδυ αντί για τις 8.

Οι υπόλοιποι που θίγονται πάντως δεν είδαν καμία νομοτεχνική βελτίωση στις διατάξεις που τους αφορούν...

Οι τρίτεκνοι αναμένεται να χάσουν ως και 1.500 ευρώ ετησίως γεγονός που θα πυροδοτήσει σήμερα αντιδράσεις εκ μέρους των βουλευτών της ΝΔ. Έντονες είναι όμως οι αντιδράσεις και για το άρθρο που επιφέρει αλλαγές στο δικαίωμα της απεργίας.

Το ΚΚΕ έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για το επίμαχο άρθρο με τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και των υπόλοιπων σωματείων να ετοιμάζουν σήμερα πολλά και διάφορα...

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
Εκ μέρους της ΓΣΕΕ, ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, μέλος της διοίκησης της Συνομοσπονδίας επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας ότι είναι «απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το τρίτο μνημόνιο και τις επικαιροποιήσεις του» ενώ όπως είπε προχωρά σε αντισυνταγματικό περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος στα επιχειρησιακά πρωτοβάθμια σωματεία. «Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να σταθεί στη λογική. Διαγκωνίζονται ποια από τις δύο θα φέρει τη χειρότερη διάταξη» κατέληξε.

Από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ ο Ιωάννης Παϊδας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, είπε ότι "είναι αδιανόητο ένα πρωτοβάθμιο σωματείο να μην μπορεί να πάρει απόφαση για απεργία, αλλά να μπαίνει η δαμόκλειος σπάθη του 50+1 των οικονομικά ενήμερων εργαζομένων».

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

Τι αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο στην Υγεία;

Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία αλλά και για την αδειοδότηση απεικονιστικών εργαστηρίων με αξονικούς τομογράφους και άλλα μηχανήματα που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και την «ενεργοποίηση» της Επιτροπής Αξιολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων για την εισαγωγή τους στα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπει :

Για τα φαρμακεία την καθιέρωση ελάχιστης υποχρεωτικής λειτουργίας 40 ωρών την εβδομάδα, υποχρεωτικής συμμετοχής στις διημερεύσεις-διανυκτερεύσεις και συνεχούς λειτουργίας σε μία περιοχή.

Για την αδειοδότηση απεικονιστικών εργαστηρίων που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. αξονικοί τομογράφοι) εφαρμογή πληθυσμιακών κριτηρίων (είχαν καταργηθεί το 2013).

Σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης καινοτόμων φαρμάκων, η οποία θα γνωμοδοτεί στο υπουργείο Υγείας ποιά νέα καινοτόμα φάρμακα θα πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Θεσμοθέτηση και έκδοση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της ηλεκτρονικής κάρτας δωρητή οργάνων.

Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση εκτός ενδείξεων φαρμάκων σε ασθενείς -κυρίως καρκινοπαθείς.

Νομιμοποίηση της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την αρμόδια Αρχή.

Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί των Ιατρικών Συλλόγων και επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών των γιατρών.

Στα κάγκελα οι φαρμακοποιοί

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στη ρύθμιση που επιφέρει αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

«Η κυβέρνηση κάνοντας βαθιά υπόκλιση στις επιταγές της Τρόικα, συνεχίζει το καταστροφικό έργο των προκατόχων της, «ρυθμίζει» το ωράριο λειτουργίας … απορρυθμίζοντας το , θεωρώντας ότι οι νόμοι της αγοράς μπορούν να εφαρμοστούν και στην Υγεία», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΦΣ.

Οι φαρμακοποιοί προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι τις επιπτώσεις της δήθεν «απελευθέρωσης προς όφελος του ανταγωνισμού», θα τις υποστούν πάλι, πρώτοι οι ασθενείς και οι ασφαλισμένοι και βέβαια οι φαρμακοποιοί. Το ίδιο έχει γίνει αναφέρουν και με τα ΜΥΣΥΦΑ που οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, όπως ακριβώς είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει. Ενώ, σημειώνουν οι φαρμακοποιοί ότι »Είναι προφανές ότι η ασυδοσία που θα επικρατήσει, θα καταργήσει ουσιαστικά τις εφημερίες και τις διανυκτερεύσεις ,θα προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες που δεν θα γνωρίζουν πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν τα φαρμακεία. Θα ακολουθήσουν προβλήματα στην προσβασιμότητα των ασθενών στα φάρμακα τους, γιατί ο ανταγωνισμός θα προκαλέσει το κλείσιμο των μικρών φαρμακείων που βρίσκονται σε μη κεντρικά σημεία και βέβαια ανοίγει η κερκόπορτα για την είσοδο επιχειρηματικών συμφερόντων στην φαρμακευτική περίθαλψη.»

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επαναλαμβάνοντας ότι τα Μνημόνια βλάπτουν σοβαρά την Υγεία ζητάει από την κυβέρνηση να κατανοήσει το σημαίνοντα ρόλο που παίζουν τα 11.000 φαρμακεία και να τα αφήσει να αποτελέσουν υγειονομικά κέντρα με ουσιαστικό κοινωνικό έργο, σταματώντας να πειραματίζεται με τη βιωσιμότητά τους. 

ΠΗΓΗ:http://www.healthweb.gr/

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και τις νέες ρυθμίσεις για την Υγεία και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και τις νέες ρυθμίσεις για την Υγεία και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο


Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αναρτήθηκε ήδη στην ιστοσελίδα της Βουλής.
Μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.
Οι διατάξεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και τους Ιατρικούς Συλλόγους αρχίζουν από το άρθρο 271, το οποίο βρίσκεται στη σελίδα 448 του κειμένου, ενώ το σύνολο των άρθρων για την Υγεία βρίσκονται από τη σελίδα 420 μέχρι τη σελίδα 510 και τα άρθρα 247 έως 342.

ΠΗΓΗ:http://ygeia360.gr/

 

Νέα εβδομάδα των Παθών: Επιδόματα και δικαίωμα απεργίας στο μικροσκόπιο…

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αυτήν την εβδομάδα κυβέρνηση θα νομοθετήσει τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, που ανάμεσά τους είναι και το δικαίωμα της απεργίας και τα προνοιακά επιδόματα. Μάλιστα, σκοπεύουν να καταθέσουν το πολυνομοσχέδιο αργά σήμερα ή αύριο Τρίτη και να το ψηφίσουν την προσεχή Δευτέρα 15/1.
Σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για πρώτη φορά μέσα στο 2018 ώστε να συζητηθούν τα εξής θέματα του πολυνομοσχεδίου:

– Προνοιακά επιδόματα.

– Αλλαγές στην ενέργεια και τη ΔΕΗ.

– Προκήρυξη απεργιών από τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις.

– Ενίσχυση του ρόλου των Οικονομικών Εισαγγελέων.

– Διαμεσολάβηση.

– Θέματα του υπουργείου Παιδείας.

Απεργία
Μήλον της Έριδος η διάταξη που απαιτεί πλειοψηφία 50%+1 προκειμένου να λαμβάνεται απόφαση για κήρυξη απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Η διάταξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει σκληρή αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, ενώ το ΚΚΕ ζητεί από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την κήρυξη απεργίας.

Κι επειδή δεν φαίνεται να το πέτυχε, το ΠΑΜΕ διοργανώνει συλλαλητήρια την Τρίτη το μεσημέρι και την Τετάρτη, ενώ την Παρασκευή (κατά πάσα πιθανότητα) θα έχει απεργία και απεργιακή συγκέντρωση το πρωί, αλλά και συλλαλητήριο το απόγευμα. Επειδή όμως, θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, αν δεν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία την Παρασκευή και συνεχιστεί την Δευτέρα, θα υπάρχει και νέο συλλαλητήριο και την Δευτέρα 15/1.

Επιδόματα
Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν 1 ή 2 παιδιά καθώς θα διαπιστώσουν ανάλογα το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους αύξηση σε σύγκριση με τα ισχύοντα από 176 έως 360 ευρώ αν πρόκειται για 1 προστατευόμενο τέκνο και από 352 έως 720 ευρώ αν έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

Στις οικογένειες με 3 παιδιά και άνω υπάρχουν αλλαγές. Όσες μεν διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, θα έχουν αυξημένα επιδόματα. Αντιθέτως, οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 13.500 ευρώ, θα υποστούν μείωση των επιδομάτων που λαμβάνουν από 216 ως 1.500 ευρώ.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στις οικογένειες με 4, 5 ή 6 παιδιά. Το Βήμα παρουσίασε τους πίνακες με τα οικογενειακά επιδόματα σύμφωνα με αυτά που συμφωνήθηκαν τόσο για τα νέα εισοδηματικά όρια και τον τρόπο που αυτά θα προσαυξάνονται ανάλογα τον αριθμό των μελών της οικογένειας, όσο και για τα νέα επιδόματα.

pinakas 1

pinakas 2

 

ΠΗΓΗ:http://www.iatropedia.gr/

 

 

 

 

Άγριoς καυγάς Μπαργιώτα – Πολάκη στη Βουλή. Διεκόπη η συνεδρίαση

Άγριoς καυγάς Μπαργιώτα - Πολάκη στη Βουλή. Διεκόπη η συνεδρίαση

Λεκτική αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους με τον Π. Πολάκη για τον προϋπολογισμό της Υγείας, είχε ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κ. Μπαργιώτας, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο τελευταίος κατηγόρησε τον αναπλ. Υπουργό ότι με αλχημείες επιχειρεί να παρουσιάσει το μαύρο-άσπρο.

“Ο Υπουργός λέει, και έχει δίκιο και το προσυπογράφω, ότι υποχρηματοδοτείται ο τομέας της υγείας. Κάτω από τις αποφάσεις, τα μνημόνια, τις πιέσεις, εγώ να τα δεχθώ όλα αυτά, η κρατική χρηματοδότηση μειώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός, λέει η έκθεση του προϋπολογισμού του 2018, δίνει λιγότερα χρήματα στα νοσοκομεία. “Ο κύριος Πολάκης, με τη γνωστή «πολάκειο» άλγεβρα, λέει ότι θα έρθουν (σ.σ. χρήματα) από άλλες πηγές και ότι τα νοσοκομεία έχουν αποθεματικά” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαργιώτας.

Όπως επισήμανε στη συνέχεια της παρέμβασής του ο βουλευτής, τα νοσοκομεία είχαν πάντα αποθεματικά διότι καθυστερεί η εκτέλεση των προϋπολογισμών τους. “Σας θυμίζω ότι το 2015 τα πήρατε τα αποθεματικά από τα νοσοκομεία στην Τράπεζα της Ελλάδος” σημείωσε σχετικά.

“Είσαι ψεύτης!” απάντησε ο αναπλ. Υπουργός, εμφανώς ενοχλημένος από την παρέμβαση και τους υπαινιγμούς του βουλευτή, ζητώντας παράλληλα από τον πρόεδρο της Επιτροπής να του αφαιρέσει το λόγο. Κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

“Κανένας δεν είναι αφελής. μετά από δέκα χρόνια φθηνής φασαρίας και καταλήψεων στα Υπουργεία, μπήκες στο Υπουργείο Υγείας και κόβεις λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια” αντέτεινε ο κ. Μπαργιώτας.

Προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο πρόεδρος της Επιτροπής διέκοψε τη συνεδρίαση.

ΠΗΓΗ:http://virus.com.gr/

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΒΟΥΛΗ