Προδιαγραφές για ασφαλές κολύμπι στις πισίνες από το υπουργείο Υγείας

Share

Επισημάνσεις του υπουργού Β. Κικίλια προς το υπουργείο Τουρισμού σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας

Από Άννα Παπαδομαρκάκη - Healthmag.gr


Την ανάγκη πιστής τήρησης της νομοθεσίας για τις πισίνες επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία όσων κολυμπούν σε αυτές, αλλά και η δημόσια υγεία συνολικά.

Οι πισίνες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχείλισης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.) και να παρακολουθούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους ώστε να είναι ασφαλείς, μέσω της εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Γι΄ αυτό ο υπουργός ζητά τη διενέργεια υγειονομικών και δειγματοληπτικών ελέγχων από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο, ενώ παράλληλα ζητά τα στοιχεία που προκύπτουν από τους ελέγχους του φετινού καλοκαιριού, να σταλούν στο υπουργείο ως τις 30 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας Δημόσιας Υγείας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .
Παράλληλα, κοινοποιεί τη σχετική εγκύκλιο στο Υπουργείο Τουρισμού και παρακαλεί να γίνει υπενθύμιση στις τοπικές Υπηρεσίες Τουρισμού, ώστε να διαβιβάσουν άμεσα γνωστοποιήσεις για τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ, προκειμένου να γίνεται εγκαίρως ο έλεγχος της λειτουργίας τους.

Ποιοτικές προδιαγραφές

Ειδικότερα, για την ποιότητα του νερού προβλέπεται ότι:

• Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού1 , είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.

• Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

• Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη). Η συγκέντρωση του υπολλειμματικού χλωρίου θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .

• Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.

• Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν σχετική διαπίστευση.

• Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Σημειώνεται ότι:

1. Για να λειτουργήσει δημοσίας χρήσης κολυμβητική δεξαμενή απαιτείται άδεια λειτουργίας, η οποία εκδίδεται από τον τοπικό Δήμο μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της τοπικής ΠΕ.

Στην εν λόγω άδεια λειτουργίας αναγράφονται απαραιτήτως και

α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο «υπεύθυνος» για τη λειτουργία της και
β)ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.

2. Το «υπεύθυνο πρόσωπο» ή ο «υπεύθυνος» για την κάθε πισίνα είναι άτομο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις, είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.

Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:
• υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και
• ειδικευμένο επόπτη, και κατά περίπτωση από
• ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο και θα πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι επόπτες, πέραν των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, (θα κατέχουν δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό), θα είναι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης. Τα ονόματα του προσωπικού αυτού με τα σχετικά στοιχεία εκπαίδευσης και εμπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής η οποία μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισμένης προθεσμίας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

3. Ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων(οι οποίες είναι δημόσιας χρήσης), αντί άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται (από τον ενδιαφερόμενο) γνωστοποίηση (η οποία ενέχει θέση άδειας λειτουργίας).

Ο φορέας λειτουργίας της δεξαμενής, οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που περιλαμβάνει ο φάκελος είναι:
• τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανικού στην οποία θα ορίζεται ο «υπεύθυνος ασφαλείας»
• υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Παρέχεται η δυνατότητα, αποκλειστικά για καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 100 τ.μ., να εκτελεί χρέη υπευθύνου ασφαλείας ο υπεύθυνος λειτουργίας, κατάλληλα εκπαιδευμένος.

Επιπλέον, δεν απαιτείται ο ορισμός υπεύθυνου ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους.

ΠΗΓΗ:https://medispin.blogspot.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας
28ης Οκτωβρίου 43 Λάρισα 41223
Τηλ.2410287777 - 2410236036
Φαξ:2410287777

Website: http://www.isli.gr

 

 Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
 ------------
 Σας ενημερώνουμε οτι τα γραφεία του ΙΣΛ θα είναι ανοικτά προς εξυπηρέτηση ως εξής:
Δευτέρα εως Παρασκευή πρωί 09:00-14:00
Δευτέρα-Τετάρτη απόγευμα 18:00-20:00

 

"ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΥΣ"

viopolis ypodoheus

Ημερολόγιο δημοσιεύσεων

Σεπτέμβριος 2019
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠ.ΥΓ Προδιαγραφές για ασφαλές κολύμπι στις πισίνες από το υπουργείο Υγείας