Συνέδρια 2021

Ιανουάριος 2021

Φεβρουάριος 2021

Μάρτιος 2021

Linc III INTERNATIONAL NEUROVASCULAR COURSE
19th and 20th of March 2021 – ATHENS
Information

Απρίλιος 2021

15ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Χειρουργικών Λοιμώξεων
23-25 Απριλίου 2021, στη Λίμνη Πλαστήρα

12th International Congress on Autoimmunity
28 May – 1 June, 2021 in Athens, Greece
Information

Μάιος 2021

9o Πανελλήνιο Συνέδριο HPV λοίμωξη & σχετιζόμενες παθήσεις
28-30 Μαϊου 2021, Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες

Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2021

Αύγουστος 2021

Σεπτέμβριος 2021

XXXVI WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE, FIMS2020, DIVANI CARAVEL
HOTEL, ATHENS, SEPTEMBER 23rd – 26th 2021
Information

Οκτώβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Δεκέμβριος 2021