Ημέρα: 5 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

ΑΔΑ: Ψ49Χ465ΦΥΟ-Τ7Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 /11/ 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.: Β2β/Γ.Π. 70323 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...