Ημέρα: 20 Ιανουαρίου 2020

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Θέσεις εργασίας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ Α.Ε ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ,ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ. ΤΗΛ ...