Ημέρα: 2 Ιουνίου 2020

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Αναζήτηση ιατρών για εφημερίες

Το Κέντρο Αποκατάστασης  και Αποθεραπείας ANIMUS (Λάρισα) αναζητά συνεργασία με Ιατρούς, ειδικευμένους ή άνευ ειδικότητας, για την κάλυψη των εφημεριών του κέντρου. Παρακαλώ επικοινωνήστε ...