Ημέρα: 15 Οκτωβρίου 2020

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Διαδικτυακή παρουσίαση (webinar) για την Ειδικότητα και Άσκηση Ιατρικής στη Βρετανία

Σας ενημερώσουμε για τις διαδικτυακές παρουσιάσεις μας (webinars) για την Ειδικότητα και Άσκηση Ιατρικής στη Βρετανία. Με τις νέες διαδικτυακές παρουσιάσεις μας συνεχίζουμε να ...