Ημέρα: 5 Ιανουαρίου 2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Θέση εργασίας

Η "Σύγχρονη Πολυκλινική Α.Ε." ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με έναν επιπλέον Ιατρό, ειδικότητας Παθολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί μπορούν να ...