Ημέρα: 31 Ιανουάριος 2021

Πληροφορίες για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και εξειδίκευσης σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις

Αρ. Τροπολογίας: 726/130 27.1.2021

Άρθρο 2 Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 1. Για κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του π.δ. ...