Ημέρα: 21 Απριλίου 2021

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Θέση εργασίας

ClinicCalypso Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ανειδίκευτο ιατρό. σε καθεστώς εξαρτημένης εργασιακής σχέσης. Επικοινωνία: cliniccalypso@gmail.com T:2416001016

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

Θέση εργασίας

Ιατρική εταιρία ζητάει έμπειρο ιατρό για συνεργασία στην Χαλκιδική κατά την θερινή περίοδο (Μάιο – Σεπτέμβριο) του 2021. Αποστολή βιογραφικών ...