Ημέρα: 2 Ιουλίου 2021

Πληροφορίες για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και εξειδίκευσης σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις

ΦΕΚ 2775/29-06-2021 τ.Β΄

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Γ5α/Γ.Π. οικ.3839716-06-2021:  «Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευομένους ιατρούς για τη συμμετοχή τους ...