Ημέρα: 22 Ιουνίου 2022

Δήλωση Κ.Γιαννακόπουλου, Προέδρου Ι.Σ.Λ. για το Ασφαλιστικό

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΣΛΑΡΙΣΑΣ

Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Σ.Λ.: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ                         Λάρισα       22/6/2022   Με έκπληξη ...