Μήνας: Ιούλιος 2022

Ζητείται Ιατρός ακτινολόγος

Ζητείται Ιατρός ακτινολόγος με εξειδίκευση στους υπέρηχους για μόνιμη συνεργασία με έμμισθη σχέση ή παροχή υπηρεσιών σε διαγνωστικό κέντρο στα Δωδεκάνησα καθαρές αποδοχές 4000 μηνιαίως συν ΙΚΑ, ...

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την οργάνωση και διαχείριση τραύματος ΚΕΣΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ τ.ΕΤΑΑ (τ.ΤΣΜΕΔΕ,τ.ΤΣΑΥ,τ.ΤΑΝ) και τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 39691/31-01-2022 έγγραφο της Διιεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, η ...

Σελίδα 2 απο 5 1 2 3 5