Ημέρα: 4 Οκτωβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΩΝ

Από το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ (Αγιος Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται Ιατροί: Παθολόγος-Γενικός Ιατρός ή άνευ ειδικότητας άμεση πρόσληψη 2023 (ή μόνιμη συνεργασία) συμβολαίου. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικής ...