Ημέρα: 5 Απριλίου 2024

Θέσεις εργασίας

Το Κέντρο Αποκατάστασης  και Αποθεραπείας ANIMUS/ΚΟΡΩΝΙΣ ΜΟΝ ΑΕ αναζητά συνεργασία με Ιατρούς, ειδικευμένους ή άνευ ειδικότητας, για την κάλυψη θέσεων εργασίας : ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΩΝ

Πρόσληψη ιατρών με ή άνευ ειδικότητας από το Ιατρικό Κέντρο Ελούντας (Αγ.Νικόλαος Κρήτης) ζητούνται για την περίοδο Απρίλιο/Μάιο-Δεκέμβριο του 2024 (ή μόνιμη συνεργασία, άμεση πρόσληψη συμβολαίου. Απαραίτητα προσόντα: ...