Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ

ΜΕΛΗ:
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΜΝΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΟΜΠΟΥ
ΖΩΗ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΟΥΣΙΟΥ-ΚΟΛΤΣΙΔΑ