Εξελεγκτική Επιτροπή

Α/Α     ΑΞΙΩΜΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΠΑΠΑΛΑΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
2       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3       ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ