Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΣΙΩΤΗΣ
2) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
3) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ