Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.)

 1. ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.»
  ΝΙΚΑΙΑ 41500
 2. «ANIMUS ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
  8ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων 42100
 3. «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.»
  6ο χλμ Λάρισας-Τυρνάβου 41500
 4. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.»
  ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ