Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.med.uth.gr/msc.aspx)

 

 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

  •  ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” διάρκειας 2 ετών, του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας.

Λειτουργεί ένα Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ):

  •  “ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ“, διάρκειας 1 έτους, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova Ιταλίας με σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων – Advanced ultrasonic functional imaging and research for prevention and diagnosis of vascular diseases»

www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound


Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών», του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει το 4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο:
“Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης”
στη Μυτιλήνη από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2016
http://el-emke.aegean.gr/index.php/gr-anakoinoseis


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΜετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γηριατρικής και Γεροντολογίας από την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία)

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝDT BASIC BOBATH) 2019-2020

«Cardiac Surgery Training Vascular Anastomosis Certificate Programme»

Προκήρυξη ΠΜΣ Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Πόρων Οργανισμών Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17
http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ Ε-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “OΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ”, PROJECT PRESS/Ε.Α.Π.