Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ:
ΙΟΥΛΙΑ ΡΙΖΟΥ

ΜΕΛΗ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΙΤΣΑΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1) ΜΑΡΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ
2) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑΔΑ
3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΖΙΟΣ
5) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΑΚΗΣ
6) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ